BEREDSKAPSSAMVIRKE ER VERDIFULLT

Flere landsdeler har erfart lokalt bortfall av strøm, tele- og mobilnettet i forbindelse med store nedbørsmengder, uvær, storbranner mm. I tillegg kan en teknisk feil eller et graveuhell være nok til at et isolert område mister all telekommunikasjon. Derfor har flere kommuner valgt SIKRINGSRADIOEN som alternativt beredskapssamband. SIKRINGSRADIOEN benytter egne basestasjoner som er utstyrt med enten solcellepanel, vindmøller eller brenselceller. En batteri-backup gjør basestasjonen uavhengig av ekstern strøm og har lang driftstid selv ved bortfall av ordinær strømforsyning. Plasseringen av basestasjonene høyt i terrenget gir lang rekkevidde på radiosignalene. I en krisesituasjon er kommunikasjon mellom nødetatene alfa og omega. Mange steder er SIKRINGSRADIOEN et godt etablert kommunikasjonssamband blant bønder og skogeiere som sitter på viktig lokalkunnskap for det aktuelle området. Erfaringer fra tidligere hendelser viser at de kan bistå nødetatene med kunnskap, resurser og nyttig utstyr ved behov.

For nærmere informasjon om Sikringsradiolag og ressurser i ditt nærområde, kontakt oss på post@sradioen.no