Administrasjon

Daglig leder

Daglig leder

Maren M. Heggland
Tlf: 478 51 015
E-post: maren@sradioen.no

Teknisk sjef

Teknisk sjef

Sven-Otto Nyheim
Tlf: 991 50 366
E-post: otto@sradioen.no

Konsulent, teknisk/organisasjonsarbeid

Konsulent, teknisk/organisasjonsarbeid

Ole Petter Skjerven
Tlf: 918 37 950
E-post: opskj@online.no

 

 

Styre

Styreleder

Styreleder

Halvor Brosvik
Representant fra Norges Skogeierforbund
Tlf: 916 26 358
E-post: hbrosvik@online.no

Nestleder

Nestleder

Inger Johanne Sikkeland
Representant fra Norges Bondelag
Tlf: 414 14 983
E-post: inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no

Styremedlem

Styremedlem

Lars Erik Wallin
Representant fra Norsk Sau og Geit
Tlf: 481 50 190
Mail: lars.erik.wallin@nsg.no

Styremedlem

Styremedlem

Arne Ivar Sletnes
Representant fra Norsk Landbrukssamvirke
Tlf: 997 41 422
E-post: arne.ivar.sletnes@landbruk.no

Styremedlem

Styremedlem

Øyvind Wang
Representant fra Norges Skogeierforbund
Tlf: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no