GOD DEKNING VIA BASESTASJONER

Mange sikringsradiolag har anskaffet basestasjon for å bedre sambandsdekningen innenfor sitt område.

Spesielle terrengforhold kan gjøre bruken av basestasjon nødvendig for å få radiosamband fra ett område til et annet. Basestasjonen plasseres høyt i terrenget og gir derfor radiosignalene stor rekkevidde. Når et sikringsradiolag ønsker å anskaffe en basestasjon kontakter de en godkjent leverandør/forhandler, som videre har dialog mot Sikringsradioen AS om tildeling av kanal etc.

SRadiosambandet har i dag 170 basestasjon tilknyttet i utmark og ca 300 tilknyttet oppdrettsnæringen, disse er det hvert enkelt sikringsradiolag/oppdrettsanlegg som står ansvarlig for. Det er viktig å være klar over at radiosignalene ikke følger lagets grenser, men lett kan nå inn i nabolagets områder. I noen områder samarbeider sikringsradiolagene regionalt for å få en best mulig utnyttelse av basestasjonene. Som SRadiobruker er det derfor viktig å teste rekkevidde på basestasjoner i nærheten når man ferdes i skog og mark. Basestasjoners plassering og kanal finner man oversikt over i vårt Kart

Pga til tider stort misbruk av sambandets kanaler i annet utstyr enn godkjente SRADIOER, har Sikringsradioen i samarbeid med sine leverandører innført tonestyring på nye basestasjoner. Der det er satt tonestyring på en basestasjon, må alle håndapparat også være programmert med riktig tone. På den måten unngår en at brukere med andre samband enn godkjente SRADIOER kan benytte seg av basestasjonens gode rekkevidde selv om kanalene er programmert i apparatet.

 

TEST DEKNINGEN

SLIK TESTER DU DEKNINGEN I OMRÅDET

 

  1. STILL INN PÅ EN TOFREKVENT KANAL (kanal SIK2, SIK5, SIK7, SIK8, SIK10, SIK11, SIK12, SIK12A, SIK12B, SIK12C, SIK13) TRYKK INN SENDEKNAPPEN OG HOLD INNE I 2-3 SEK.
  2. DERSOM DET SUSER/SPRAKER I HØYTALER NÅR DU SLIPPER, HAR DU KONTAKT MED REPEATER PÅ AKTUELL KANAL.
  3. GJENTA ØVELSEN PÅ ALLE DE TOFREKVENTE KANALENE TILKNYTTET SIKRINGSRADIOSAMBANDET.

 

Med Sikringsradioen har du også tilgang til ENFREKVENTE KANALER (SIK3, SIK4, SIK6, Sank1, Sank2)som benyttes til direkte kommunikasjon radio – radio. Disse kanalene benyttes dersom man er innenfor rekkevidde av hverandre.

I tillegg har vi kanalen NØD1 som benyttes kun i nødsituasjoner, da spesielt til kommunikasjon direkte med legehelikopter (dette etter avtale med vaktsentral som har mottatt nødanrop).