GOD DEKNING VIA BASESTASJONER

SIKRINGSRADIOEN har en unik infrastruktur som bl.a består av 170 basestasjoner høyt plassert i terrenget. Når man er innenfor dekningsområdet til en av disse basestasjonene, videresendes radiosignalene fra denne – og en oppnår milevis rekkevidde på sambandet. (Se illustrasjonene nedenfor). Alle disse basestasjonene er direkte tilknyttet en 110-sentral, slik at nødhjelp kan rekvireres selv om en befinner seg utenfor område med mobildekning. Hvorvidt en er innenfor dekning av en basestasjon eller ei, kan enkelt kontrolleres på selve radioen. Et dekningskart er ikke utarbeidet grunnet veldig varierende topografi i vårt langstrakte land. En finner våre basestasjoner i vårt oversiktskart der en kan zoom inn mot ønsket området. Er du i tvil om det er dekning der du normalt ferdes, ta kontakt med oss i SIKRINGSRADIOEN.

 

TEST DEKNINGEN

SLIK TESTER DU DEKNINGEN I OMRÅDET

 

  1. STILL INN PÅ EN TOFREKVENT KANAL (kanal SIK2, SIK5, SIK7, SIK8, SIK10, SIK11, SIK12, SIK12A, SIK12B, SIK12C, SIK13) TRYKK INN SENDEKNAPPEN OG HOLD INNE I 2-3 SEK.
  2. DERSOM DET SUSER/SPRAKER I HØYTALER NÅR DU SLIPPER, HAR DU KONTAKT MED REPEATER PÅ AKTUELL KANAL.
  3. GJENTA ØVELSEN PÅ ALLE DE TOFREKVENTE KANALENE TILKNYTTET SIKRINGSRADIOSAMBANDET.

 

Med Sikringsradioen har du også tilgang til ENFREKVENTE KANALER (SIK3, SIK4, SIK6, Sank1, Sank2)som benyttes til direkte kommunikasjon radio – radio. Disse kanalene benyttes dersom man er innenfor rekkevidde av hverandre.

I tillegg har vi kanalen NØD1 som benyttes kun i nødsituasjoner, da spesielt til kommunikasjon direkte med legehelikopter (dette etter avtale med vaktsentral som har mottatt nødanrop).