Skog

For skogsarbeidere er VHF-radioer et nyttig verktøy for enkelt å kunne kommunisere. Risikoen for uønskede hendelser er større her enn for mange andre yrkesgrupper. SIKRINGSRADIOEN kombinerer godt radiosamband i områder uten mulighet for annen kommunikasjon med muligheten til å skaffe hjelp ved behov. Ved bruk av SIKRINGSRADIOEN’s nødfunksjon får man direkte kontakt med en 110-sentral via nærmeste basestasjon. Godt å vite om et uhell inntreffer langt til skogs uten mobildekning.

 

Terje Høyland

Terje Høyland

Skogeier / Audnedal Sikringsradiolag

«Jeg har stor tiltro til Sikringsradioens robusthet. Den har egen strømforsyning og ekstern GSM-antenne. Det gjør at vi når flere basestasjoner. Sikringsradioen har god rekkevidde i områder uten mobildekning og gir ekstra trygghet til de som ferdes i skauen. Ambulansetjenesten i området har testet Sikringsradioen mot nødnettet. Det betyr at nødetatene kan kommunisere direkte med brukere av Sikringsradioen»

 


Sank

Alle som har deltatt på dyresank, vet hvor avgjørende et godt radiosamband er. Men også forut for selve sankingen, når en kanskje på egenhånd er på ettersyn – er det godt å vite at man kan komme i kontakt med omverdenen om en er utenfor mobildekning. SIKRINGSRADIOEN kommuniserer via basestasjoner som øker rekkevidden på radiosignalene. I et nødstilfelle kan man ved hjelp av nødfunksjonen på radioen varsle nærmeste 110-sentral. Da er ikke hjelpen langt unna. Det er hovedårsaken til at SIKRINGSRADIOEN er førstevalget blant mange dyresankere.

 

Ole Bjarne Hovland

Ole Bjarne Hovland

Sauebonde / Årdal Sikringsradiolag

«Sikringsradioen gir meg trygghet, og gjer arbeidet i fjellet svært effektivt. Under sank og tilsyn er det alltid nokon å gi beskjed til. Sikringsradioen sveisar småfehaldarane endå betre saman, den er alltid med i sekken og er uunnværlig sommar som vinter»


Jakt

Det er ca 140.000 jegere i Norge, og nær alle storviltjegere benytter VHF-radioer til kommunikasjon. Begrepet Jaktradio er godt innarbeidet – men de færreste vet forskjellen på en Jaktradio og en SIKRINGSRADIO. I utgangspunktet kan de være av identisk merke og modell, men en SIKRINGSRADIO er i tillegg satt opp med egne SIKRINGSRADIOKANALER som sender via basestasjoner (170 stk i utmark). I praksis betyr det flere lovlige kanaler og lengere rekkevidde på sambandet. Men det viktigste er kanskje den unike nødfunksjonen alle SIKRINGSRADIOER er programmert med. Er man innenfor dekningsområdet til en basestasjon, er ett trykk på nødknappen nok til å få kontakt med nærmeste 110-sentral. Med en SIKRINGSRADIO får man en radio med alle de vante jaktkanalene, egne unike kanaler i tillegg til muligheten for å tilkalle nødhjelp om man skulle befinne seg utenfor mobilnettets dekningsområde.

 

Arne Engeset

Arne Engeset

Jeger / Land Sikringsradiolag

«Som jeger er jeg del av et jaktlag som jobber i team, og vi er helt avhengig av et godt radiosamband. I deler av vårt jaktområde er GSM dekningen fraværende, men vi har så god radiodekning via Sikringsradioens basestasjoner, at vi også kan kommunisere med de som sitter hjemme. Det gir også en ekstra trygghet å vite vi kan få rask hjelp ved akutte hendelser ved å kontakte 110. I tillegg har sikringskanalene vist seg uvurderlige ved naturkatastrofer der mobilnettet har sviktet.»


HMS/Beredskap

Flere landsdeler har erfart lokalt bortfall av mobilnettet i forbindelse med store nedbørsmengder, uvær, storbranner mm. I tillegg kan en teknisk feil, et graveuhell eller et lynnedslag være nok til at et isolert område mister all telekommunikasjon. Derfor har et stort antall beredskapsaktører i Vestfold valgt SIKRINGSRADIOEN som alternativt beredskapssamband. SIKRINGSRADIOEN benytter egne basestasjoner strategisk plassert høyt i terrenget. Dette gir lang rekkevidde på radiosignalene. I en krisesituasjon er kommunikasjon mellom nødetatene alfa og omega. Mange steder er SIKRINGSRADIOEN et godt etablert kommunikasjonssamband blant lokale bønder og skogeiere. Erfaringer fra tidligere hendelser viser at de kan bistå nødetatene med resurser, nyttig utstyr og ikke minst viktig lokalkunnskap for det aktuelle området.

 

Jan Helge Kaiser

Jan Helge Kaiser

Fylkesberedskapssjef / Vestfold fylke

«Vårt primære beredskapssamband er mobiletelefon. De sekundære er Nødnett, Sikringsradioen og satellitt-telefon. I Vestfold er det en rekke Sikringsradio-brukere. Derfor ønsker vi å bruke Sikringsradioen og har avtale med Vestfold Røde Kors om bemanning av den i en krisesituasjon»


Oppdrett

God kommunikasjon blant personalet på et oppdrettsanlegg er alfa og omega. Det samme gjelder sikkerheten. Det stilles strenge krav til utrustning og sikring av alle ansatte. Økt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet har minimert risikoen for uønskede hendelser. SIKRINGSRADIOEN er mer enn bare et stabilt radiosamband. Ved bruk av nødfunksjonen, varsles både det øvrige personalet og 110-sentralen. Operatøren der får umiddelbart opp posisjon, informasjon om bruker og anlegg. Det etableres samtidig direkte samtale mellom 110 og den nødstilte. Det er hovedårsaken til at SIKRINGSRADIOEN er det foretrukne kommunikasjonssambandet på mange oppdrettsanlegg.

 

For behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med en av våre forhandlere:

 

 

 

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.