Skog

For skogsarbeidere er VHF-radioer et nyttig verktøy for enkelt å kunne kommunisere. Risikoen for uønskede hendelser er større her enn for mange andre yrkesgrupper. SIKRINGSRADIOEN kombinerer godt radiosamband i områder uten mulighet for annen kommunikasjon med muligheten til å skaffe hjelp ved behov. Ved bruk av SIKRINGSRADIOEN’s nødfunksjon får man direkte kontakt med en 110-sentral via nærmeste basestasjon. Godt å vite om et uhell inntreffer langt til skogs uten mobildekning.

 

Terje Høyland

Terje Høyland

Skogeier / Audnedal Sikringsradiolag

«Jeg har stor tiltro til Sikringsradioens robusthet. Den har egen strømforsyning og ekstern GSM-antenne. Det gjør at vi når flere basestasjoner. Sikringsradioen har god rekkevidde i områder uten mobildekning og gir ekstra trygghet til de som ferdes i skauen. Ambulansetjenesten i området har testet Sikringsradioen mot nødnettet. Det betyr at nødetatene kan kommunisere direkte med brukere av Sikringsradioen»

 


Sank

Alle som har deltatt på dyresank, vet hvor avgjørende et godt radiosamband er. Men også forut for selve sankingen, når en kanskje på egenhånd er på ettersyn – er det godt å vite at man kan komme i kontakt med omverdenen om en er utenfor mobildekning. SIKRINGSRADIOEN kommuniserer via basestasjoner som øker rekkevidden på radiosignalene. I et nødstilfelle kan man ved hjelp av nødfunksjonen på radioen varsle nærmeste 110-sentral. Da er ikke hjelpen langt unna. Det er hovedårsaken til at SIKRINGSRADIOEN er førstevalget blant mange dyresankere.

 

Ole Bjarne Hovland

Ole Bjarne Hovland

Sauebonde / Årdal Sikringsradiolag

«Sikringsradioen gir meg trygghet, og gjer arbeidet i fjellet svært effektivt. Under sank og tilsyn er det alltid nokon å gi beskjed til. Sikringsradioen sveisar småfehaldarane endå betre saman, den er alltid med i sekken og er uunnværlig sommar som vinter»


Jakt

Det er ca 140.000 jegere i Norge, og nær alle storviltjegere benytter VHF-radioer til kommunikasjon. Begrepet Jaktradio er godt innarbeidet – men de færreste vet forskjellen på en Jaktradio og en SIKRINGSRADIO. I utgangspunktet kan de være av identisk merke og modell, men en SIKRINGSRADIO er i tillegg satt opp med egne SIKRINGSRADIOKANALER som sender via basestasjoner (170 stk i utmark). I praksis betyr det flere lovlige kanaler og lengere rekkevidde på sambandet. Men det viktigste er kanskje den unike nødfunksjonen alle SIKRINGSRADIOER er programmert med. Er man innenfor dekningsområdet til en basestasjon, er ett trykk på nødknappen nok til å få kontakt med nærmeste 110-sentral. Med en SIKRINGSRADIO får man en radio med alle de vante jaktkanalene, egne unike kanaler i tillegg til muligheten for å tilkalle nødhjelp om man skulle befinne seg utenfor mobilnettets dekningsområde.

 

Arne Engeset

Arne Engeset

Jeger / Land Sikringsradiolag

«Som jeger er jeg del av et jaktlag som jobber i team, og vi er helt avhengig av et godt radiosamband. I deler av vårt jaktområde er GSM dekningen fraværende, men vi har så god radiodekning via Sikringsradioens basestasjoner, at vi også kan kommunisere med de som sitter hjemme. Det gir også en ekstra trygghet å vite vi kan få rask hjelp ved akutte hendelser ved å kontakte 110. I tillegg har sikringskanalene vist seg uvurderlige ved naturkatastrofer der mobilnettet har sviktet.»


HMS/Beredskap

Flere landsdeler har erfart lokalt bortfall av mobilnettet i forbindelse med store nedbørsmengder, uvær, storbranner mm. I tillegg kan en teknisk feil, et graveuhell eller et lynnedslag være nok til at et isolert område mister all telekommunikasjon. Derfor har et stort antall beredskapsaktører i Vestfold valgt SIKRINGSRADIOEN som alternativt beredskapssamband. SIKRINGSRADIOEN benytter egne basestasjoner strategisk plassert høyt i terrenget. Dette gir lang rekkevidde på radiosignalene. I en krisesituasjon er kommunikasjon mellom nødetatene alfa og omega. Mange steder er SIKRINGSRADIOEN et godt etablert kommunikasjonssamband blant lokale bønder og skogeiere. Erfaringer fra tidligere hendelser viser at de kan bistå nødetatene med resurser, nyttig utstyr og ikke minst viktig lokalkunnskap for det aktuelle området.

 

Jan Helge Kaiser

Jan Helge Kaiser

Fylkesberedskapssjef / Vestfold fylke

«Vårt primære beredskapssamband er mobiletelefon. De sekundære er Nødnett, Sikringsradioen og satellitt-telefon. I Vestfold er det en rekke Sikringsradio-brukere. Derfor ønsker vi å bruke Sikringsradioen og har avtale med Vestfold Røde Kors om bemanning av den i en krisesituasjon»


Oppdrett

God kommunikasjon blant personalet på et oppdrettsanlegg er alfa og omega. Det samme gjelder sikkerheten. Det stilles strenge krav til utrustning og sikring av alle ansatte. Økt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet har minimert risikoen for uønskede hendelser. SIKRINGSRADIOEN er mer enn bare et stabilt radiosamband. Ved bruk av nødfunksjonen, varsles både det øvrige personalet og 110-sentralen. Operatøren der får umiddelbart opp posisjon, informasjon om bruker og anlegg. Det etableres samtidig direkte samtale mellom 110 og den nødstilte. Det er hovedårsaken til at SIKRINGSRADIOEN er det foretrukne kommunikasjonssambandet på mange oppdrettsanlegg.

 

For behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med en av våre forhandlere: