Hva er SIKRINGSRADIOEN?

Til forskjell fra vanlige håndholdte VHF-radioer ofte kalt jaktradioer, har SIKRINGSRADIOEN en infrastruktur bestående av basestasjoner høyt plassert i terrenget – der de fleste har direkte kontakt med en 110-sentral. Ved behov for akutt hjelp – kommer en raskt i dirkete kontakt med nærmeste 110-sentral selv om en skulle befinne seg i et område uten mobildekning. Det at radiosignalene går via en basestasjon, betyr også vesentlig lengere rekkevidde på sambandet. SIKRINGSRADIOEN ble utviklet av ildsjeler innen skogbruket på begynnelsen av 80-åra. Det var behov for et system som ivaretok sikkerheten til skogbrukeren. I dag nesten 40 år senere er infrastrukturen langt mer utbygget og er førstevalget blant mange med behov for godt radiosamband i utmarka – og som samtidig er opptatt av den ekstra sikkerheten SIKRINGSRADIOEN gir.


 

Hvorfor SIKRINGSRADIO?

Alle godkjente SIKRINGSRADIOER har gjennomgått både tekniske og praktiske tester ut fra gitte kravspesifikasjoner. Forskjellen på en vanlig jaktradio og en SIKRINGSRADIO er hvordan de er programmert. SIKRINGSRADIOEN har 17 egne kanaler inkludert sankekanaler i tillegg til jaktkanaler. Infrastrukturen bak består av 170 basestasjoner plassert strategisk i terrenget.  I praksis betyr det flere lovlige kanaler og lengere rekkevidde på sambandet. Men det viktigste er kanskje den unike nødfunksjonen alle SIKRINGSRADIOER er utstyrt med. Er man innenfor dekningsområdet til en basestasjon, er ett trykk på nødknappen nok til å få kontakt med nærmeste 110-sentral. Med en SIKRINGSRADIO får man en radio med alle de vante jaktkanalene, egne unike lovlige kanaler i tillegg til muligheten for å tilkalle nødhjelp om en kritisk situasjon skulle oppstå. En egen nødkanal gir også brukeren muligheten til å kommunisere direkte med mannskapet om bord i redningshelikoptrene fra Norsk Luftambulanse.

 

 


 

Hvordan skaffe SIKRINGSRADIO?

SIKRINGSRADIOEN kjøpes hos en av våre godkjente forhandlere pr telefon, over disk eller via deres nettbutikk. De leverer da radioen ferdig programmert, og oppretter en personlig brukerprofil i vårt register. Dette er nødvendig i forhold til eventuelle nødanrop. Da vet 110-sentralen hvem den nødstilte er, og hvem som er de nærmeste pårørende. Har man allerede kjøpt en jaktradio og ønsker denne satt opp som en SIKRINGSRADIO, kan våre forhandlere omprogrammere til en SIKRINGSRADIO om modellen er godkjent til det bruk. Se godkjente SIKRINGSRADIOER her

 

 

 

Sikkerhet

SIKRINGSRADIOEN gir deg sikkerhet og mulighet for å varsle når uhellet er ute, selv uten mobildekning.

Sambandets basestasjoner sørger for at din nødalarm når områdets vaktsentral.

God sambandsdekning

Sikringsradiosambandet er tilknyttet basestasjoner som gir deg dekning over betydelig større områder enn kommunikasjon via radio-radio

Basestasjonene kan benyttes til korte meldinger under dyresank, jakt, skogsarbeid, turer etc

Ønsker du mer informasjon om SRADIOER?

SE VÅRT UTVALG

GÅ TIL radioer