SIKRINGSRADIOEN

SIKRINGSRADIOEN AS er en nonprofit-virksomhet som eies av Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbrussamvirke. Hver av eierorganisasjonene er representert i SIKRINGSRADIOENS styre. SIKRINGSRADIOEN skal i første rekke sikre yrkesgrupper og medlemmer i ovennevnte eierorganisasjoner et sambandssystem som trygger deres hverdag i deres daglige virke. Bruk av SIKRINGSRADIOEN er også tilrettelagt for andre bransjer eller grupper av brukere som f.eks fiskeoppdrett, entreprenører, jegere og friluftsfolk. Størstedelen av infrastrukturen i utmarka drives på frivillig basis av lokale SIKRINGSRADIOLAG som bl.a vedlikeholder basestasjonene. Administrasjonen består av tre medarbeidere som har hver sitt ansvarsområde. Vi holder til i Landbrukets hus i Oslo sentrum. Adresse og kontaktinfo finner du her.