VHF-SAMBAND FOR AKTIVE BRUKERE AV NORSK NATUR

Norsk natur representerer for mange av oss følelsen av frihet og ro, men denne følelsen kan forstyrres av utrygghet dersom man er uten mulighet for kommunikasjon.

Mange av oss har kanskje kjent på dette under ulikt arbeid, jakt, turer og annen aktivitet i utmarks Norge. SRADIOEN kan bidra med økt sambandsdekning og sikkerhet for deg som ferdes i skog og mark, nettopp derfor er det ca 17 000 SRadioer i bruk over hele landet!

Les mer om de ulike brukergruppene våre!

 

Friluftsliv

Friluftsliv

Vi nordmenn elsker å oppholde oss i norsk natur, men mange ganger opplever vi begrenset mulighet for kontakt via mobiltelefonen. SRadioen gir via sin infrastruktur av basestasjoner god sambandsdekning i skog og mark. Dersom uhellet skulle være ute, er du bare ett tastetrykk unna hjelp!

Landbruk

Landbruk

HMS i landbruket er et viktig fokusområde. Mange bønder har lange arbeidsdager alene der flere av oppgavene medfører fare. Kanskje SRadioen kan være en sikker følgesvenn i traktoren, på beite, på jordene etc? Et trykk på nødknappen er nok til å sette deg i direkte kontakt med vaktsentral dersom uhellet skulle være ute!

Skogbruk

Skogbruk

Selv om hogsten foregår via hogstmaskiner i dag er mange skogeiere fortsatt aktiv ute i skogen sin. Noen arbeidsoppgaver er knyttet til fare som f. eks. vindfallshogst, mens andre ganger oppstår det situasjoner der man får behov for rask hjelp/kontakt. SRadioen gir skogeieren sikkerhet i tillegg til god sambandsdekning.

Jakt

Jakt

VHF-radioen har lenge vært et selvskrevent valg under storviltjakt. SRadioens egenskaper vil gi deg som jeger ekstra fordeler som sikkerhet via nødknapp, god sambandsdekning via basestasjoner og ekstra kanaler til samtale.

Dyresanking

Dyresanking

Kommunikasjon der alle hører alle vil garantert gjøre dyresankingen mer effektiv. At man i tillegg får god rekkevidde og mulighet for nødvarsling, gjør SRadioen til et riktig valg under dyresank.

 


 

 

Samband med nødknapp

SRADIOEN er et VHF-samband som er tilknyttet basestasjoner plassert på strategiske topper i skog og mark. Det gir sambandet god rekkevidde og mulighet for å varsle i nødsituasjoner.

 

SRADIOEN er utstyrt med nødknapp og id-nummer. Dersom du kommer ut for situasjoner der du trenger hjelp, aktiveres nødknappen og tilknyttet vaktsentral mottar alarm med ditt id-nummer. Vaktsentralen finner personopplysninger i sentralt register og tar umiddelbar kontakt via sambandet for å rekvirere nødvendig hjelp. SRADIOEN samarbeider i dag med flere av landets 110 sentraler.

 

 


 

 

Norges billigste livsforsikring

Konsesjon for bruk av SRADIOEN koster kun kr 236,- i avgift per år i tillegg til innkjøp av selve radioen. Dette gir deg mulighet for å varsle i områder der annen form for kommunikasjon gjerne svikter. Vi går så langt som å kalle det Norges billigste livsforsikring!

 

 

 

Sikkerhet

SRADIOEN gir deg sikkerhet og mulighet for å varsle når uhellet er ute, selv uten mobildekning.

Sambandets basestasjoner sørger for at din nødalarm når områdets vaktsentral.

God sambandsdekning

SRadiosambandet er tilknyttet basestasjoner som gir deg dekning over betydelig større områder enn kommunikasjon via radio-radio

Basestasjonene kan benyttes til korte meldinger under dyresank, jakt, skogsarbeid, turer etc

Ønsker du mer informasjon om SRADIOER?

SE VÅRT UTVALG

GÅ TIL radioer