MED FOKUS PÅ HMS

Flere firmaer innen fiskeoppdrett har valgt SIKRINGSRADIOEN som sitt sambandssystem. Egne basestasjoner på anleggene sikrer god sambandsdekning mellom ansatte og mot eksterne aktører som f. eks slakte- og servicebåter. En krevende hverdag i vekslende vær og lysforhold, er HMS-kravene ekstra strenge for et personale som beveger seg tett på elementer som innebærer økt risiko for uønskede hendelser. SIKRINGSRADIOER benyttet på oppdrettsanlegg er utstyrt med nødknapp og vann-sensor. Skulle en medarbeider falle i sjøen eller skade seg på annet vis – går alarmen direkte uten omveier til operativ enhet hos 110-sentralen i Ålesund i tillegg til at øvrig personell på anlegget blir varslet. Da er ikke hjelpen langt unna, og alvorlige hendelser er redusert kraftig i en bransje som har hatt en rivende utvikling de siste årene.

Forhandlere av løsning til oppdrettsanlegg