ÅRLIG KOSTNAD

Som abonnent på bruk av sradiokanalene får du tilgang til 32 frekvenser som sambandet disponerer fra norsk kommunikasjonsmyndighet. Frekvesene er brukt til dyresanking, jakt, diverse skogsarbeid, friluftsliv etc

Dersom du ikke lenger skal benytte sikringsradioens frekvenser i ditt apparat, må dette meldes fra til Sikringsradioen AS. Melding om opphør i bruk vil innebære at en ikke lenger har tilgang til å benytte sikringsradio- og sankekanaler.

 

 


 

 

PRISER

Bruk på oppdrettsanlegg
Kr.240,- per år
  • Kun kr. 20,- per måned!
  • Priser er oppgitt eks. mva.
  • Abonnementspris pr repeater pr år: kr 1050,-
  • Registrering i Oppdrettsdatabasen og tilknytning til vaktsentral på 110 sentralen i Ålesund har en årlig kostnad på kr 2080,- pr år.
Bruk i utmark
Kr240,- per år
  • Kun kr. 20,- per måned!
  • Priser er oppgitt eks. mva.
  • Abonnementspris pr repeater pr år: kr 0,-
  • NB! Det vil også kunne forekomme en årlig abonnementsavgift til lokalt sikringsradiolag for bruk av infrastruktur på sambandet, dette varierer fra område til område. Kontakt oss gjerne for avklaring rundt eventuell avgift i ditt lokale sikringsradiolag.

SE VÅRE RADIOER