ÅRLIG KOSTNAD

Som abonnent på bruk av sikringsradiokanalene får du tilgang til 32 frekvenser som sambandet disponerer fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Frekvesene er brukt til skogbruk, jakt, dyresanking, friluftsliv, fiskeoppdrett etc. 

Dersom du ikke lenger skal benytte sikringsradioens frekvenser i ditt apparat, må dette meldes fra til Sikringsradioen AS. Melding om opphør i bruk vil innebære at en ikke lenger har tilgang til å benytte sikringsradio- og sankekanaler.

 

 


 

 

PRISER

Bruk i utmark
Kr252,- per år
  • Abonnementspris pr repeater pr år: kr 0,-
  • NB! Det vil også kunne forekomme en årlig abonnementsavgift til lokalt sikringsradiolag for bruk av infrastruktur på sambandet, dette varierer fra område til område. Kontakt oss gjerne for avklaring rundt eventuell avgift i ditt lokale sikringsradiolag.
  • Alle priser er eks mva.
Bruk på oppdrettsanlegg
Kr.252,- per år
  • Abonnementspris pr repeater pr år: kr 1 060,-
  • Ved alarmering til 110 sentralen i Ålesund er det nødvendig med registrering av data i Oppdrettsdatabasen. Dette sikrer dataflyt av nødvendig informasjon om anlegg og ansatt ved alarm. Årlig kostnad for registrering i Oppdrettsregister er kr 2 180,- pr år.
  • Pris på tjeneste fra Ålesund 110 sentral: http://110-sentralen.no/tjenester/sikringsradio
  • Alle priser er eks mva.

SE VÅRE RADIOER