Hvorfor velge Sikringsradio

Forskjellen på en vanlig VHF-radio, ofte kalt jaktradio og en SIKRINGSRADIO er hvordan sistnevnte er programmert. En jaktradio og en SIKRINGSRADIO kan være av identisk merke og modell, men en SIKRINGSRADIO har i tillegg 17 egne kanaler. 11 av disse er tofrekvente. Det betyr vesentlig bedre rekkevidde på sambandet fordi radiosignalene går via egne lokale basestasjoner plassert høyt i terrenget. Den største fordelen med dette systemet er at disse basestasjonene er direkte tilknyttet 110-sentralene. Ved en hendelse i et område uten mobildekning, vil ett trykk på SIKRINGSRADIOENS nødknapp etablere direkte kontakt med nærmeste nødetat.

 

Se våre radioer