Når det virkelig gjelder
trenger du et pålitelig verktøy på innerlomma.

Sikringsradioen lar deg effektivisere arbeid i utmarksområder gjennom bedre tilgjengelighet og stabil kommunikasjon med lagkamerater og arbeidskollegaer. Nødknappen sikrer rask hjelp ved ulykker.

Ikke la dekningen sette grenser for hvor du kan ferdes

Ferdes du mye i skogen, marka eller på fjellet har du sikkert erfart at mobilen ikke alltid er villig til å gå like langt som deg.

Det er like irriterende enten det er batteriet eller dekningen som svikter, når du må gjøre vendereis mens du enda har krefter og lyst til å fortsette turen. Eller kanskje du bruker jaktradio, men opplever støy og forstyrrelser på linja som gjør at du går glipp av verdifulle sjanser eller bruker unødig tid på oppgaver som kunne vært løst enkelt og raskt med tydelig kommunikasjon.

Kanskje har du også opplevd fare på ferden, eller i hvert fall tenkt tanken på hva som i verste fall kan skje når dere er langt utenfor allfarvei. Fall ned en bratt skrent, et hjerteinfarkt som inntreffer mens adrenalinet pumper gjennom kroppen, klemskader i forbindelse med trefelling eller et vådeskudd som treffer en av lagkameratene. Når det er langt å gå etter hjelp er det viktig med rask varsling så hjelpen kan komme til deg.

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet

Siden 1983 har vi jobbet for en sikrere arbeidshverdag for bønder, skogsarbeidere, jegere og andre som har sitt virke i karrige utmarksområder.

Våre 150 basestasjoner sikrer et stabilt samband der andre løsninger kommer til kort, og er i tillegg direkte tilknyttet din lokale nødsentral for rask rekvirering av nødhjelp.

Løsningen egner seg derfor godt også for andre landbaserte næringer med høyt fokus på sikkerhet. Fordi vhf-sambandet vårt kan være siste utvei om uvær eller annet skulle slå ut strøm- og telenettet er det også anbefalt som bidrag inn i beredskapsamvirke både på kommunalt- og fylkesnivå.

Sikringsradioen er en ikke-kommersiell virksomhet eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke.

Vær ditt ansvar bevist!

Bruk av sikringsradioens kanaler uten tillatelse eller riktig kunnskap, kan føre til forsinkelser eller i verste fall forhindre overføring av nødsignaler. Du vil også kunne forstyrre kommunikasjon under redningsaksjoner.

Med unntak av PMR 446-radio må man søke om tillatelse for å kunne bruke PMR-radio lovlig.

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 354 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.

Portrett Jan Helge Kaiser

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser

«Vårt primære beredskapssamband er mobiletelefon. De sekundære er Nødnett, Sikringsradioen og satellitt-telefon. I Vestfold er det en rekke Sikringsradio-brukere. Derfor ønsker vi å bruke Sikringsradioen og har avtale med Vestfold Røde Kors om bemanning av den i en krisesituasjon»

Ole Bjarne Hovland, sauebonde

"Sikringsradioen  gir meg trygghet, og gjer arbeidet i fjellet svært effektivt. Under sank og tilsyn er det alltid nokon å gi beskjed til. Sikringsradioen sveisar småfehaldarane endå betre saman, den er alltid med i sekken og er uunnværlig sommar som vinter."

Arne bruker sikringsradioen under jakta

Arne Engeset, jeger

"Som jeger er jeg del av et jaktlag som jobber i team, og vi er helt avhengig av et godt radiosamband. I deler av vårt jaktområde er GSM dekningen fraværende, men vi har så god radiodekning via Sikringsradioens basestasjoner, at vi også kan kommunisere med de som sitter hjemme. Det gir også en ekstra trygghet å vite vi kan få rask hjelp ved akutte hendelser ved å kontakte 110."

Terje Høyland, skogeier

«Jeg har stor tiltro til Sikringsradioens robusthet. Den har egen strømforsyning og ekstern GSM-antenne. Det gjør at vi når flere basestasjoner. Sikringsradioen har god rekkevidde i områder uten mobildekning og gir ekstra trygghet til de som ferdes i skauen. Ambulansetjenesten i området har testet Sikringsradioen mot nødnettet. Det betyr at nødetatene kan kommunisere direkte med brukere av Sikringsradioen»

Ønsker du å oppgradere din klassiske jaktradio til en sikringsradio?