Styrket beredskap
med effektiv kommunikasjon

Med Sikringsradioen som en del av din beredskapsplan kan du holde kommunikasjonslinjene åpne og effektivisere samhandling med andre, selv under ekstreme forhold. Nødknappen sikrer rask hjelp ved ulykker.

Ikke risiker unødvendige tap

Uvær, flom og jordskred kan inntreffe uten forvarsel. I tillegg er det mange tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver i landbruket hvor ulykker kan oppstå, ikke minst hvis de må utføres under ekstreme forhold som for eksempel inne i et mørklagt fjøs eller til skogs i en storm.

Slike uforutsette hendelser som medfører langvarig strømbrudd og kanskje også setter mobilnettet ute av drift kan få fatale konsekvenser for gårdbrukere. Store verdier kan gå tapt og i verste fall kan liv og helse stå på spill for både folk og fe.

Da er det lurt å ha en beredskapsplan og en mulighet til å holde kommunikasjonslinjene åpne slik at du kan handle raskt og minimere risikoen for unødige tap.

Vær beredt med Sikringsradioen

Sikringsradioen har vist seg å fungere godt når annen kommunikasjon faller bort. I tillegg til direkte varsling til nærmeste nødsentral ved livstruende situasjoner, har du mulighet til mer effektivt å organisere samarbeidet med bønder i nærområdet. Det kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget på din og andres gårder når uhellet er ute.

En fulladet radio kan fungere fint i fire dager uten å lades, og den er robust nok til å takle temperaturforandringer. Med sikringsradioen trenger du bare trykke på en knapp for å kommunisere med alle du trenger å nå. Da blir det enkelt å koordinere hvem som gjør hva hvor og når.

Med et stabilt samband via egne basestasjoner sikres god rekkevidde også på steder uten mobildekning, for eksempel ved skogbrann eller ulykker til skogs eller fjells.

Er den kommunale beredskapen god nok?

I ekstreme tilfeller hvor strøm- og telenettet slåes ut kan det oppstå farlige situasjoner med potensielt store tap av verdier og i verste fall også menneskeliv. Slike hendelser rammer ikke bare landbruket, de kan også ramme innbyggerne og det lokale næringslivet forøvrig.

Hver kommune er pålagt å ha en beredskapsplan som beskriver hvordan slike situasjoner skal håndteres. For mange norske kommuner vil et samarbeid med lokale bondelag og bruk av Sikringsradio som kommunikasjonsverktøy bidra til å styrke den kommunale beredskapen.

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 354 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.

Ønsker du å oppgradere din klassiske jaktradio til en sikringsradio?