Sikringsradio i kommunal beredskap

Sikringsradioen har i lang tid blitt benyttet av bønder og skogbrukere for å redusere skadeomfanget i situasjoner som for eksempel skogbrann, flom og ved ekstremvær. I slike situasjoner kan pålitelig kommunikasjon være avgjørende for utfallet og Sikringsradioens infrastruktur er ofte den eneste som er operativ ved bortfall av strøm- og telenettet under for eksempel ekstremvær.

Den senere tid har også beredskapsansvarlige på både kommunalt- og fylkesnivå sett verdien av sambandet som landbruket drifter. Landbruket er en verdifull ressurs i lokalt beredskapssamvirke; de disponerer mye utstyr som kan komme til nytte ved ulike type hendelser, eksempelvis aggregater, tankvogner og pumper. De har også ofte god lokalkunnskap om geografiske forhold, og når en i tillegg er utrustet med felles kommunikasjon, blir ressursen en enda større bidragsyter.

Fordi Sikringsradioens samband kan kobles på offentlig nødnett ved behov så kan for eksempel brannvesen ved en skogbrann kommunisere direkte via sine nødnettsterminaler til skogbrannreserven som ofte har med seg sikringsradioer. Et slikt samarbeid kan i stor grad bidra til redusert skadeomfang i form av effektivt arbeid gjennom felles kommunikasjon. Samhandling mellom beredskapsansvarlig i kommunen, det lokale bondelaget og sikringsradiolagene kan derfor styrke den lokale beredskapen i mange norske kommuner.

Er du beredskapsansvarlig?

Da lurer du kanskje på om et samarbeid med lokale bonde- og sikringsradiolag kan være aktuelt for din kommune? Ta kontakt med oss slik at vi kan bistå deg med vurderingen.

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Dette skjer når du har tatt kontakt med oss

  • Vi finner det lokale sikringsradiolaget i våre registere og sjekker utbredelsen av sikringsradioer i kommunen for å vurdere om det er tilstrekkelig til at et samarbeid vil være hensiktsmessig for dere.
  • Vi sjekker også hvilke basestasjoner som er aktuelle og vurderer dekningen i det aktuelle området.
  • Etter å ha gjort en forhåndsvurdering setter vi opp et møte for å presentere Sikringsradioen nærmere som kommunikasjonsverktøy i beredskapssituasjoner, samt hvilket utstyr dere trenger.
  • Her kan vi også koble på lederen for det lokale sikringsradiolaget