LEVERANDØRER OG FORHANDLERE

Sikringsradioen as har tilknyttet tre leverandører som formidler utstyr via forhandlere. Det er etablert avtale med en rekke forhandlere som kjenner Sikringsradioen godt (eliteforhandlere).

Eliteforhandleren har tilgang til Sikringsradio-registeret og kan programmere og registrere Sikringsradioer direkte i butikk. Noen forhandlere tilbyr også nettbutikk.


AKERSHUS

ELITEFORHANDLER
Radiocom/BN Data & Elektronikk AS
Tlf: 63 96 15 00
E-post: butikk@bndata.no
Web m/nettbutikk: www.radiocom.no

BUSKERUD

ELITEFORHANDLER
Jæger og Hund AS
Tlf: 32 14 54 43
E-post: post@jegeroghund.no
Web m/nettbutikk: www.jegeroghund.no

HEDMARK

ELITEFORHANDLER
Comrad Flisa AS
Tlf: 62 95 18 00
E-post: comrad.as@online.no

ELITEFORHANDLER
Våpenservice AS
Tlf: 62 41 29 56
E-post: hmnaess@online.no

HORDALAND

ELITEFORHANDLER
Kambo Kraft ANS
Tlf: 905 95 821
E-post: egil@kambokraft.no

ELITEFORHANDLER
Voss Kommunikasjon AS
Tlf: 56 52 30 00
E-post: post@vossk.no
Web m/nettbutikk: www.vossk.no

MØRE OG ROMSDAL

ELITEFORHANDLER
NordVest Elektronikk AS
– Forhandler til oppdrettsnæringa
Tlf: 71 68 54 00
E-post: firmapost@nve.as
Web: www.nve.as

OPPLAND

ELITEFORHANDLER
Dokka Elektronikk AS
Tlf: 61 11 80 00
E-post: post@dokka-elektronikk.no
Web: www.dokka-el.no

ROGALAND

ELITEFORHANDLER
Suldal Sportsfiske
Tlf: 916 06 161
E-post: jonemoe@online.no
Web: www.opplevsuldal.no

SOGN OG FJORDANE

ELITEFORHANDLER
Erling Røysum AS
Tlf: 57 65 32 08
E-post: post@erlingroysum.no
Web: www.erlingroysum.no

NORD OG SØR-TRØNDELAG

ELITEFORHANDLER
eButikken.no
– Forhandler til oppdrettsnæringa
– Forhandler til SRadio utmark
Tlf: 72 53 40 00
E-post: post@ebutikken.no
Web m/nettbutikk: www.ebutikken.no

ELITEFORHANDLER
Lyd og Tele Systemer AS Trøndelag

Tlf: 73 94 97 00
E-post: jan.nebb@telehuset.no
Web m/nettbutikk: www.lydogtele.com

Mobildata Verdal
Tlf: 74 07 22 80
E-post: post@verdal-teknosenter.no
Web: www.verdal-teknosenter.no

Øyvind Johansen AS
Tlf: 74 21 76 59
E-post: post@ojmusikk.no
Web: www.ojmusikk.no

TELEMARK

ELITEFORHANDLER
Jegerservice AS
Tlf: 35 94 49 19
E-post: ivar@jegerservice.com
Web m/nettbutikk: www.jegerservice.com

AUST OG VEST-AGDER

ELITEFORHANDLER
El-Com Sør AS
Tlf: 38 14 84 00
E-post: harald@elcomsor.no
Web: www.elcomsor.no

ØSTFOLD

Østfold Traktor AS
Tlf: 414 43 724
E-post: anders.holm@rakkestad.as
Web: www.ostfoldtraktor.no