Selskapsinformasjon

Sikringsradioen AS er et ikke-kommersielt selskap eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Selskapets formål er å sørge for kommunikasjon og sikkerhet.

logo-norges-skogseierforbund
Logo
Logo
Logo

Administrasjon

Tom

Tom Skjølingstad

Daglig leder

 997 37 373
tom.skjolingstad@sradioen.no

Portrett Svenn-Otto Nyheim

Sven-Otto Nyheim

Teknisk sjef

991 50 366
 otto@sradioen.no

Styret

Lars Simensen

Styreleder
Representant fra Norges Skogeierforbund

913 22 034
lars@mesterbyggnumedal.no

Astrid Solberg

Styremedlem
Representant fra Norges Bondelag

957 60 332
astrid.solberg@bondelaget.no

Lars Erik Wallin

Nestleder
Representant fra Norsk Sau og Geit

481 50 190
 lars.erik.wallin@nsg.no

Synne Vahl Rogn

Styremedlem
Representant fra Norsk Landbrukssamvirke

997 41 422
synne@kulturlandskapet.no

Øyvind Wang

Styremedlem
Representant fra Norges Skogeierforbund

916 98 857
 oyvind.wang@skog.no