Selskapsinformasjon

Sikringsradioen AS er et ikke-kommersielt selskap eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Selskapets formål er å sørge for kommunikasjon og sikkerhet for våre eieres medlemmer.

logo-norges-skogseierforbund
Logo
Logo
Logo

Administrasjon

Portrett Maren M. Heggland

Maren M. Heggland

Daglig leder

478 51 015
 [email protected]

Portrett Svenn-Otto Nyheim

Sven-Otto Nyheim

Teknisk sjef

991 50 366
 [email protected]

Portrett Ole Petter Skjerven

Ole Petter Skjerven

Konsulent organisasjonsarbeid

918 37 950
 [email protected]

Styret

Ole Petter Skjerven

Styreleder
Representant fra Norges Skogeierforbund

918 37 950
[email protected]

Heidi Novák

Styremedlem
Representant fra Norges Bondelag

913 38 857
[email protected]

Lars Erik Wallin

Nestleder
Representant fra Norsk Sau og Geit

481 50 190
 [email protected]

Arne Ivar Sletnes

Styremedlem
Representant fra Norsk Landbrukssamvirke

997 41 422
  [email protected]

Øyvind Wang

Styremedlem
Representant fra Norges Skogeierforbund

916 98 857
 [email protected]