Informasjon til Sikringsradiolag

Sikringsradiolag eier og drifter sin egen infrastruktur tilknyttet sikringsradiosambandet. Sammen med sikringsradioens frekvenskonsesjon og avtaler med blant annet 110 sentraler, tilbyr vi et samband som gir sikkerhet og tilgjengelighet i utmark.

Kjenner beredskapsansvarlige i din kommune til sikringsradioen?

Felles løsninger

Administrasjonen i sikringsradioen jobber hele tiden for å tilrettelegge gode tekniske løsninger for basestasjoner og vaktordninger. Sammen med dere i de lokale sikringsradiolagene lærer vi stadig om utfordringer og ikke minst om ulike løsninger på disse. Nedenfor har vi samlet en del informasjon som kan være relevant i tilknytning til tekniske, organisatoriske og økonomiske forhold for sikringsradiolagene.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.