Effektiv skogsdrift
med sikkerhet i fokus

Med sikringsradioen får du et robust og pålitelig kommunikasjonsverktøy som gjør det enkelt å koordinere jobben som skal gjøres. Nødknappen sikrer rask hjelp ved ulykker.

Skogbruker som snakker i sikringsradio

Har du tid til kronglete kommunikasjon?

Når du skal koordinere hogstarbeid og tømmertransport blir det fort dyrt å stole på at mobilen har god nok dekning og tilstrekkelig med strøm. Og har du tenkt på hvor mye unødig tid som går med til å taste inn nummer, tyde meldinger i dårlige lysforhold og ringe hver enkelt aktør?

Med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy blir jobben enklere!

Basestasjon sett fra lufta

Våre basestasjoner sikrer din tilgjengelighet!

Med sikringsradioen trenger du bare trykke på en knapp for å kommunisere med alle du trenger å nå. Da blir det enkelt å koordinere hvem som gjør hva og når.

Med et stabilt samband via egne basestasjoner sikres god rekkevidde også på steder uten mobildekning.

En sikringsradio er dessuten robust nok til å takle temperaturforandringer, og batteriet har lang levetid.

Tømmerhogst

Jobber du med livet som innsats?

Da bør du sørge for å ha oddsene på din side. Skogsarbeid er en risikofylt og krevende aktivitet. I tillegg til at du jobber med farlige redskaper i nærkontakt med naturkreftene er det ofte lang reisevei om du får behov for hjelp.

Det viktigste du kan gjøre for egen og andres sikkerhet i skogen er å sørge for rask varsling når uhellet er ute.

Luftambulanse

Nødknapp som redder liv!

Sikringsradioen er i motsetning til ordinære jaktradioer utstyrt med en nødknapp som er koblet direkte opp mot din lokale 110-sentral.

Har du GPS på radioen vil alarmsentralen i tillegg se hvor du befinner deg.

Slik kan 110-sentralen raskt kartlegge behovet, sende riktig assistanse og opprettholde kommunikasjonen til hjelpen når fram.

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 338 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.

Ønsker du å oppgradere din klassiske jaktradio til en sikringsradio?