Tilgjengelighet

Norge har store skog- og utmarksområder der tilgjengelighet kan være vanskelig. Det kan være utfordrende for alle som har sitt arbeid innen jord- og skogbruksnæringen!

Basestasjoner sørger for god dekning og tilgjengelighet.
Dette er ikke en selvfølge i Norges utmarksområder!

En vei som går gjennom en skog. Sett ovenfra.

Sikringsradioen gir deg bedre tilgjengelighet!

Via 150 basestasjoner sørger sikringsradioen for god dekning i utmark.

Sikringsradioens basestasjoner er plassert på topper rundt om kring i Norges utmark. Dette sørger for at du har dekning over store områder der du ellers ikke ville vært tilgjengelig.

Basestasjonene har strømbackup som sikrer god drift også når strøm- og telenettet faller bort. Du vil derfor ha mulighet for kommunikasjon og tilgjengelighet i situasjoner der uvær, snøfall, flom etc. rammer annen infrastruktur.

Med en sikringsradio og tilgjengelighet via sambandets basestasjoner, vil du kunne jobbe mer effektivt og trygt i utkantstrøk!

Effektiv skogsdrift med god tilgjenglighet

Skogsdriften effektiviseres når alle parter når hverandre uavhengig av dårlig mobildekning

Mindre effektiv arbeidsdag når du ikke kan kommunisere ut mot andre?

Opplever du å være i områder der du ikke får kommunisert ut på grunn av dårlig mobildekning? Alle ønsker vi oss en mest mulig effektiv arbeidsdag. Sikringsradioen sørger for kommunikasjon mellom blant annet hogstmaskin, lastbærere, gravemaskin og tømmerbiltransportører. Dermed kan alle involverte parter i hogstarbeidet koordineres mot hverandre.

Sikringsradioen gir deg også mulighet for kommunikasjon mot kolleger, hjem etc.

Med sikringsradioen vil du alltid ha med deg muligheten for å kunne varsle og du vil føle deg trygg!

Effektiv dyresank!

Dyresank er en hektisk aktivitet som løses best når alle hører alle. Det sørger sikringsradioen for!

God tilgjengelighet og kommunikasjon under tilsyn og sank krever god dekning. Som vi alle kjenner til kan dette være utfordrende i utmarkstrøk.

Dyr på utmarksbeite beveger seg over store områder og krever tilsyn gjennom sesongen. Tilsynet skjer ofte alene, og sikringsradioen gir deg mulighet til å kommunisere mot andre.

Under dyresank er det høy aktivitet over store områder, ofte i ulendt terreng. Det er mange mennesker involvert, og for å kunne jobbe effektivt kreves det god kommunikasjon der alle hører alle! 

Sikringsradioens basestasjoner gjør deg tilgjengelig og sørger for god og effektiv kommunikasjon over store områder!

Kommunikasjon over store områder!

Sikringsradioen sørger for at jaktlaget har god og effektiv kommunikasjon!

Jegere har behov for god kommunikasjon!

I skogen og til fjells vil man ofte oppleve dårlig mobildekning og terreng som hindrer radiosignal mellom jaktradioer å nå hverandre. Sikringsradioens basestasjoner vil kunne gi god dekning som gjør at alle hører alle over store avstander.

Det kan være behov for å nå ut av jaktområdet ved utkjøring av vilt, bortkommen jakthund eller om du har beveget deg ut av jaktområdet og har behov for transport. Basestasjonene sørger for dekning der jaktradioen ikke strekker til!

Flere jaktområder sliter også med overbelastning på jaktkanalene. Sikringsradioen tilbyr flere kanaler for bruk på jakt. Husk at bruk av både jakt- og sikringsradio er konsesjonsbelagt! Det er derfor ikke lov å bruke Sikringsradioens kanaler i en jaktradio.

Enkel og rask kommunikasjon!

Sikringsradioen tåler røffe arbeidsplasser i tillegg til at den effektiviserer arbeidet ved at alle hører alle!

Arbeidet på et oppdrettsanlegg kan være krevende i forhold til arbeidsoppgaver som skal løses i røffe omgivelser. Anleggene samarbeider i tillegg med innleide bedrifter som brønnbåter, forbåter, dykkerfirma etc. Samspill mellom anlegg og fartøy vil være kritisk og meget viktig, et samspill som er ekstra utfordret på eksponerte lokaliteter med tanke på sterkere bølger, vind og strømninger.

Med flere ulike bedrifter og aktører, blir det flere grensesnitt som setter høyere krav til samarbeid og koordinering. Tid spiller også en rolle i en hverdag der effektivisering blir et krav i forhold til inntjening for bedriftene. Dagens situasjon setter dermed større krav til kommunikasjon for å kunne gjennomføre operasjoner i tråd med ruteplaner og for å få til en god arbeidsorganisering.

Sikringsradioen vil sikre felles kommunikasjon mellom ansatte på selve oppdrettsanlegget i tillegg til samarbeidende aktører som for eksempel brønnbåter, forbåter og dykkerfirma. Med felles kommunikasjon vil en ansatt som jobber ute på merdene lett kunne kontakte en som sitter på flåten uten å måtte trykke frem nummer på mobiltelefonen. Eksterne aktører som for eksempel brønnbåter vil også lett kunne ta kontakt på felles samband når de nærmer seg anlegget.

Sikringsradioen er vanntett og lett å håndtere i daglig arbeid. I motsetning til en mobiltelefon som gjerne ligger i en lomme, vil sikringsradioen sitte lett tilgjengelig på arbeidstøy eller redningsvest og være enkel å betjene både med og uten hansker. Den legger til rette for mer sikkert og effektivt arbeid der alle hører alle og man har mulighet for å gi raske beskjeder i situasjoner som ellers kan være utfordrende å samhandle i.

God kommunikasjon vil gi økt sikkerhet, en mer effektiv arbeids hverdag og en mer tilfredsstillende arbeidssituasjon. Det gir mindre rom for misforståelser og stans i daglig arbeid.

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 354 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.

Ønsker du å oppgradere din klassiske jaktradio til en sikringsradio?