Aktuelt

Følg med på hva som skjer i sikringsradioens verden.

To generasjoner på dugnad for Sikringsradioen

Innsatsen som Kjell Lande, sønnen Roar og de andre frivillige i sikringsradiolaget i Bygland legger ned er helt uvurderlig for de som bruker sikringsradio i området.

Riktig bruk av PMR-utstyr!

Det er viktig å kjenne til retningslinjer for bruk av ulike frekvenser i ditt PMR-utstyr, her er det mange som slurver. Nkom jobber også for å tilrettelegge best mulig for god bruk av PMR-utstyr!

Norges mest moderne og stilige sikringsradiobase?

Seljord sikringsradiolag har gjennom 2021 gjort en formidabel jobb med oppgradering av sin baseplassering. Vi kan vel med letthet si at dette nå er landets flotteste “sikringsradio-bu” hvis vi lar arkitektur være en avgjørende faktor!

Oppgradering av teknisk utstyr for baser i Suldal!

Atter en gang har super dugnadsinnsats fra engasjerte ildsjeler i Suldal sørget for bedre vilkår for god og stabil drift for sikringsradioen i området. Oppgradering av strømkilder og containerskap som sørger for gode driftsforhold for teknisk utstyr, vil gi et nytt løft for områdets infrastruktur!