Oppgradering av teknisk utstyr for baser i Suldal!

Håvardslåttsnuten_is

Atter en gang har super dugnadsinnsats fra engasjerte ildsjeler i Suldal sørget for bedre vilkår for god og stabil drift for sikringsradioen i området. Oppgradering av strømkilder og containerskap som sørger for gode driftsforhold for teknisk utstyr, vil gi et nytt løft for områdets infrastruktur!

 

Suldal sikringsradiolag drifter 4 basestasjoner som gir god sambandsdekning og ikke minst sikker ferdsel i egne fjell og utmarksområder. Basestasjoner er plassert på Håvardslåttnuten, Skoddanuten, Reinsnuten og Kvanndalen.

Håvardslåttnuten
1263 moh
SIKR 7
Alarm til 110

Skoddanutan
1292 moh
SIKR 8
Alarm til 110

Reinsnuten
945 moh
SIKR 5
Alarm til 110

Kvanndalen
700 moh
SIKR 5
Alarm til 110

For rundt 30 år siden sørget to ivrige ildsjeler i Suldal for sikringsradioens inntog. De bygde hytter til basestasjoner på fjelltoppene, satt opp solcellepanel og vindmøller for å sikre strøm. Siden har infrastrukturen blitt driftet ved hjelp av iherdig dugnadsinnsats. Hver basestasjon har sin tilsynsmann og det er av stor verdi at disse personene er lommekjent i sitt område. At de i tillegg er superspreke er heller ingen bakdel når en tenker på plassering av basestasjonene. Leder i sikringsradiolaget sier de er helt avhengig av slike ildsjeler for å kunne drifte infrastrukturen på en god måte. Han viser til at de gjør en formidabel jobb både sommer som vinter og selv om de får en liten godtgjøring for det, så legger de ned utallige dugnadstimer for sikringsradiolaget og tilknyttede medlemmer.

I senere tid har basestasjoner blitt oppgradert med telefonoverdrag som sikrer nødalarmering direkte til 110 sentral. 

Basestasjonene står plassert på svært værutsatte fjelltopper og med høstmørke og kuldegrader som sørger for nedising, kan det være vanskelig å få strømkilder til å fungere godt gjennom hele året. Når det i tillegg er vanskelig tilkomst til lokasjonene, har dette skapt utfordrende driftsituasjoner for noen av basestasjonene. Dette har sikringsradiolaget tatt initiativ til å gjøre noe med!

I november 2021 ble Sikringsradioen sentralt kontaktet av leder i sikringsradiolaget med forespørsel om å kunne bistå med oppgradering av 2 baseplasseringer (Håvardslotnuten og Skoddanuten). De hadde kommet over containerskap som kunne gjenbrukes fra Statnett, noe som ville bedre fysiske forhold for de tekniske komponenter på fjelltoppene. Ved å få teknisk utstyr inn i skap, samt tilstrekkelig med solcellepanel og brenselcelle på plass, ville de kunne opprettholde strømforsyning for basestasjonene gjennom hele året. 

Teknisk sjef i Sikringsradioen har sammen med sikringsradiolaget vurdert utstyr og montering/plassering, og i begynnelsen av april 2022 ble containerskapene med ferdigmontert base- og strømutstyr flydd opp med helikoptertransport. Driften har siden montering fungert tilfredsstillende melder Arvid Laugaland som er kontaktperson og en av flere primus motorer i sikringsradiolaget. Han mener forutsetningen for at de nå har basedekning 365 dager i året er god. 

Basestasjoner er også oppgradert med 4G telefonoverdrag og er dermed klar for videre drift når Telenor slukker ned 2G nettet sitt innen utgangen av 2025.

Tildeling av midler fra Bærekraftsfondet (Norges Bondelag og Gjensidige) har bidratt sikringsradiolaget økonomisk. Prosjektet er midt i smørøyet med tanke på formål for tildelingen, når lokalområdet nå har samband som kan bistå skadeforebyggende dersom beredskapssituasjoner skulle oppstå. I tillegg har ulike næringer innen landbruksfamilien god sambandsdekning og sikkerhet når de utfører sitt arbeid i utmarksområder.

Alt dette takket være en fantastisk dugnadsinnsats fra medlemmer i Suldal sikringsradiolag!

Kontaktinformasjon Suldal sikringsradiolag: 
Leder sikringsradiolag Arvid Laugaland, tlf: 977 55 341, e-post: avalaugaland@hotmail.com

Kontaktinformasjon Sikringsradioen:
Teknisk sjef Sven-Otto Nyheim, tlf: 991 50 366, e-post: post@sikringsradioen.no

 

Har du lest disse?