Innlogging

Som abonnent av Sikringsradioens frekvenser er du registrert i Sikringsradioregisteret. Logg inn for å se/endre dine registreringer!

Ved kjøp av Sikringsradio vil du bli tildelt brukernavn og passord for innlogging i Sikringsradioregisteret. Dersom du ikke har mottatt dette, ber vi deg sende en e-post til post@sradioen.no.

Registeret har 4 ulike innloggingstyper, du er tildelt brukernavn og passord etter hvilken rolle du skal ha ved innlogging. Dette styrer hvilke data du vil ha tilgang til å se/redigere. De ulike innloggingstypene er:

  • Vaktsentral
  • Forhandler
  • SRadio bruker
  • Leder radiolag