Våre basestasjoner

Sikringsradioen har en unik infrastruktur med 150 basestasjoner høyt plassert i terrenget som videresender radiosignalene dine og gir deg milevis med rekkevidde. I kartet nedenfor kan du zoome inn mot ønsket område for å se våre basestasjoner.

45117 Knubben

Bjørøya As – anlegg 45117

Kanal D-SR 29

Pil ikon

38257 Gryllefjord

Kima Akva As – anlegg 38257

Kanal D-SR 26

Pil ikon

27315 Vikane 1

Seashore sjø – anlegg 27315

Kanal D-SR 35

Pil ikon

31738 Bjørga

Salmar Nord AS – anlegg 31738

Kanal D-SR 26

Pil ikon

Nordic Tracker

Telnesveien 29

2500 Tynset

Tlf:  900 85 103

support@nordictracker.no

Pil ikon

13205 Brattholmen

Mowi ASA – anlegg 13205

Kanal D-SR 26

Pil ikon

16055 Kråkeberget

Salmar AS- anlegg 16055

Kanal D-SR 13

Pil ikon

36099 Store Kobbøy

Salmar As – anlegg 36099

Kanal D-SR 11

Pil ikon

45155 Holmskallen

Mowi ASA – anlegg 45155

Kanal D-SR 22

Pil ikon

45072 Bleket

Havkar Drift AS – anlegg 45072

Kanal D-SR 22

Pil ikon

39657 Skipperdalsneset

Havkar Drift AS – anlegg 39657

Kanal D-SR22

Pil ikon

45169 Dysjaneset

ODE AS – anlegg 45169

Kanal D-SR27

Pil ikon

10840 Lille Kufjord

Salmar As – anlegg 10840

Kanal D-SR 25

Pil ikon

10839 Store Kufjord

Salmar As -anlegg 10839

Kanal D-SR 19

Pil ikon

10281 Store Kvalfjord

Nrs Farming AS -anlegg 10281

Kanal D-SR 22

Pil ikon

13876 Litletveitholane

Tombre Fiskeanlegg AS – anlegg 13876

Kanal D-SR 22

Pil ikon

Basestasjon Sandalsnuten

Basestasjon tilhørende Hjelmeland Sikringsradiolag

Kanal 12B

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Ålesund

Pil ikon

28776 Krekvikbogen

Nordic Halibut AS – anlegg 28776

D-SR 28

Pil ikon

45159 Aukan

Ode As – anlegg 45159

Kanal D-SR 19

Pil ikon

45138 Vorpeneset

Ode As – anlegg 45138

Kanal D-SR 31

Pil ikon

45106 Alida

Ode AS – anlegg 45106

Kanal D-SR 31

Pil ikon

45084 Svartekari

Ode As – anlegg 45084

Kanal D-SR 22

Pil ikon

13573 Kistvika

Aquagen As – anlegg 13573

Kanal D-Sr 32

Pil ikon

11756 Allersholmen

Blom Fiskeoppdrett – anlegg 11756

Kanal D-SR 20

Pil ikon

19977 Jektholmen

Refsnes Laks AS – anlegg 19977

Kanal D-SR35

Pil ikon

45136 Labukta

Norcod As – anlegg 45136

Kanal D-SR 32

Pil ikon

45087 Aukan

MOWI ASA – anlegg 45087

Kanal D-SR 30

Pil ikon

45154 Langneset

Salmar Farming AS – anlegg 45154

Kanal D-Sr 32

Pil ikon

45135 Voravika

MOWI ASA – anlegg 45135

Kanal D-SR 20

Pil ikon

13727 Svellungen

Mowi ASA – anlegg 13727

Kanal D-SR 22

Pil ikon

Servicebåter Bolaks

Servicebåter Bolaks

Kanal D-Sr 33,34,35 og 36

Pil ikon

14018 Toska S

Lingalaks AS – anlegg 14018

Kanal D-SR20

Pil ikon

Kime Akva hovedkontor

Kime Akva Hovedkontor

Kanal D-SR 19

Pil ikon

45098 Forså

KIME Akva AS – anlegg 45098

Kanal D-SR 30

Pil ikon

12348 Kåholmen Landbase

Mowi ASA – anlegg 12348 – Landbase

Kanal D-SR33

Pil ikon

Nordfjord Laks Hovedkontor

Nordfjord laks hovedkontor

Kanal D-SR 22

Pil ikon

Basestasjon Eggåsen

Basestasjon tilhørende Øvre Valdres srl

Kanal 8

Basestasjon tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Krokaksla

Basestasjon tilhørende Ytre Hardanger sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

34117 Skåtholmen

Tombre AS – anlegg 34117

Kanal D-SR 28

Pil ikon

31577 Haneholmen

Nordfjord Laks AS -anlegg 31577

Kanal D-Sr 29

Pil ikon

39477 Hundvika Aust

Nordfjord Laks AS – anlegg 39477

Kanal D-SR 27

Pil ikon

12215 Kleppeneset

Nordfjord Laks AS – anlegg 12215

Kanal D-SR 21

Pil ikon

22775 Kvaløya

Emilsen Fisk AS – anlegg 22775

Kanal D-SR 21

Pil ikon

11810 Marøysundet 2

Svanøy Havbruk – anlegg 11810

Kanal D-SR 32

Pil ikon

10317 Garvik

Svanøy Havbruk – anlegg 10317

Kanal D-SR 22

Pil ikon

35237 Durmålsvika

Salmar Farming As – anlegg 35237

Kanal D-Sr22

Pil ikon

45122 Lausund

Salmar Farming As – anlegg 45122

Kanal D-SR30

Pil ikon

45129 Kvitholmen

Salmar As – anelgg 45129

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

34897 Brandsfjorden

Salmar Farming As – anlegg 34897

Kanal D-Sr 32

Pil ikon

36917 Drevflesa

Bjørøya As – anlegg 36917

Kanal D-SR 19

Pil ikon

39917 Fureneset

Mowi ASA – anlegg -39917

Kanal D-SR 29

Pil ikon

45081 Langøya

Seløy sjøfarm AS – anlegg 45081

Kanal D-SR 26

Pil ikon

Basestasjon Olhovd

Basestasjon tilhørende Sigdal og Eggedal sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

39597 Gåsflestaren

Bjørøya Fiskeoppdrett AS – anlegg 39597

Kanal D-SR 23

Pil ikon

45127 Hellerflesa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS – anlegg 45127

Kanal D-SR32

Pil ikon

45078 Almbakkevika

Kanal D-SR19

Pil ikon

12298 Røysa

Mowi ASA – anlegg 12298

Kanal D-SR23

Pil ikon

10256 Bondøya

Salmonor AS – anlegg 10256

Kanal D-SR22

Pil ikon

12662 Ternskjæret 2

Salmonor AS – anlegg 12662

Kanal D-SR25

Pil ikon

32057 Lyngøy

Salmonor AS – anlegg 32057

Kanal D-SR 26

Pil ikon

34018 Dolma N

Salmonor AS – anlegg 34018

Kanal D-SR20

 

Pil ikon

35197 Hjortøya

Salmonor AS – anlegg 35197

Kanal D-SR 24

Pil ikon

45108 Vågsholmen

Salmar Farming AS – anlegg 45108

Kanal D-SR 22

Pil ikon

15375 Sørøyflesa

Salmar Farming AS – anlegg 15375

Kanal D-SR 33

Pil ikon

33737 Olausskjæret

Salmar Farming – anlegg 33737

Kanal D-Sr 19

Pil ikon

40357 Nordnesbukta

Salmar Farming AS – anlegg 40357

Kanal D-SR 31

Pil ikon

10262 Lille Kvitholmen

Midt Norsk Havbruk – anlegg 10262

Kanal D-SR31

Pil ikon

12659 Digerneset

Bjørøya AS – anlegg 12659

Kanal D-SR31

Pil ikon

45020 Rekvika

Statt Torsk – anlegg 45020

Kanal D-SR 21

Pil ikon

29016 Båfjordstranda

Emilsen Fisk -anlegg 29016

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

20776 Storoksen

Lerøy Vest as – anlegg 20776

Kanal D-SR34

Pil ikon

28976 Kelvesteinen

Lerøy Vest AS – anlegg 28976

Kanal D-SR26

Pil ikon

24975 Kvernavika

Lerøy Vest AS – anlegg 24975

Kanal D-SR33

Pil ikon

45092 Smælingen

Salamar – anlegg 45092

Kanal D-SR 20

Pil ikon

40217 Fellesholmen

NRS ASA – anlegg 40217

Kanal D-SR 24

Pil ikon

36617 Harbakholmen

Emilsen Fisk AS – anlegg 36617

Kanal D-SR 30

Pil ikon

10417 Storbukta

Emilsen Fisk AS – anlegg 10417

Kanal D-SR 29

Pil ikon

45046 Stasøya

Emilsen Fisk AS – anlegg 45046

Kanal D-SR 29

Pil ikon

26315 Nordgjæslingan

Emilsen Fisk AS – anlegg 26315

Kanal D-SR 29

Pil ikon

Basestasjon Mjovassåsen

Basestasjon tilhørende Numedal sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

12966 Lindvik

Mowi ASA – anlegg 12966

Kanal D-SR 20

Pil ikon

11776 Sveholmane

Steinvik Fiskefarm AS – Anlegg 11776

Kanal D-SR 28 – CC

Pil ikon

10319 Ålvora

Steinvik Fiskefarm AS – Anlegg 10319

Kanal D-SR 31 – CC

Pil ikon

Basestasjon Kroksjøen

Basestasjon tilhørende Eidskog Sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Øst 110 sentral IKS

Pil ikon

30717 Tveitnes

Lingalaks AS – anlegg 30717

Kanal D-SR 27

Pil ikon

45066 Lingaholmen

Lingalaks AS – anlegg 45066

Kanal D-SR 27

Pil ikon

18235 Bastli

Mowi ASA – anlegg 18235

Kanal D-SR 21

Pil ikon

11913 Kjeahola

Mowi ASA – anlegg 11913

Kanal D-SR-32 cc 2

Pil ikon

35657 Varden

Mowi ASA – anlegg 35657

Kanal D-Sr 34 CC-4

Pil ikon

13706 Seljeset

Steinvik Fiskefarm AS – anlegg 13706

Kanal D-SR 19, CC 03

Basen er montert på land, men dekker anlegget til sjøs

 

Pil ikon

39437 Hovden

Steinvik Fiskefarm AS – Anlegg 39437

Kanal – D-Sr 32 CC 5

Pil ikon

32337 Veiesund

Steinvik Fiskefarm AS – Anlegg 32897

Kanal D-SR 20 – CC 5

Pil ikon

22335 – Storvika

Mowi ASA – anlegg 22335

Kanal D-SR 20 cc-5

Pil ikon

El-Com Sør AS

Kongsgård alle 61
4632 Kristiansand S

Tlf :38 14 84 00
Epost: post@elcomsor.no

Pil ikon

35897 Nye Hessvik

Salmar Farming AS – anlegg 35897

Kanal D-SR33

 

Pil ikon

29816 Apalvikneset

Bolaks AS – anlegg 29816

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

40117 Otervika

Sinkaberg Hansen AS – anlegg 40117

Kanal D-SR 24, CC03

Pil ikon

12712 Slokkholmen Ø

MOWI ASA – anlegg 12712

Kanal D-SR 22, CC 01

Samband skal monteres

Pil ikon

11633 Krossholmen

Bremnes Seashore AS – anlegg 11633

Kanal D-SR 20, CC 15

 

Pil ikon

38917 Fossing

Fossing Storsmolt AS – anlegg 38917

Kanal D-SR 31, CC 04

Pil ikon

34797 Kalvagan ll

MOWI ASA – anlegg 34797

Digital kanal SR-D 32, CC-01

Samband er montert

Pil ikon

Basestasjon Løefjell

Basestasjon tilhørende Bykle og Valle sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Ljomsnuten

Basestasjon tilhørende Bykle og Valle sikringsradiolag

Kanal 13

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

45000 Svartberget

MOWI Norway AS – anlegg 45000
Kanal D-SR31

Pil ikon

Bremnes ventemerd

Bremnes Seashore AS, ventemerd

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

25055 Bekksneset

Mowi Norway AS – anlegg 25055
Kanal D-SR23

Pil ikon

40377 Klampvika N

Salmonor AS – anlegg 40377
Kanal D-SR26

Pil ikon

21495 Risværgalten

Salmonor AS – anlegg 21495
Kanal D-SR25
Flåte flyttet fra 10425, Heggvika

Pil ikon

36138 Flatøyfjorden

MOWI ASA – anlegg 36138

Kanal D-SR27 Cc 04

Pil ikon

19195 Korsholman

Mowi ASA anlegg 19195

Kanal D-SR28

Pil ikon

25855 Tussøya

Lerøy Aurora AS – anlegg 25855
Kanal D-SR25

Pil ikon

15956 Storbukt

Lerøy Aurora AS – anlegg 15956
Kanal D-SR30

Pil ikon

13691 Oterfjorden

Lerøy Aurora AS – anlegg 13691
Kanal D-SR25

Pil ikon

33777 Lausklubben

Lerøy Aurora AS – anlegg 33777
Kanal D-SR24

Pil ikon

15957 Latvika

Lerøy Aurora AS – anlegg 15957
Kanal D-SR27

Pil ikon

10754 Glimbukta

Lerøy Aurora AS – anlegg 10754
Kanal D-SR24

Pil ikon

10757 Dåvøya

Lerøy Aurora AS – anlegg 10757
Kanal D-SR22

Pil ikon

10753 Strandmo

Lerøy Aurora AS – anlegg 10753
Kanal D-SR25
Samband er under montering

Pil ikon

29416 Åpenvik

Lerøy Aurora AS – anlegg 29416
Kanal D-SR26

Pil ikon

16255 Skarvfjell

Lerøy Aurora AS – anlegg 16255
Kanal D-SR25

Pil ikon

13865 Spergitklubben

Lerøy Aurora AS – anlegg 13865
Kanal D-SR23

Pil ikon

13518 Angstauren

Lerøy Aurora AS – anlegg 13518
Kanal D-SR23

Pil ikon

40137 Lønngrunnen

MOWI AS – Anlegg 40137

Kanal D-SR27

Pil ikon

35377 Kveitskjæret

Mowi ASA – anlegg 35377

Kanal D-SR26, CC 12

 

Pil ikon

Basestasjon Jenshøgda

Basestasjon tilhørende Odal Sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er foreløpig ikke tilknyttet vaktsentral

Pil ikon

Mowi Forsenter, Måløy

MOWI ASA – Forsenter Måløy
Kanaler: D-SR12, D-SR14, D-SR16, D-SR24, D-SR26, D-SR30, D-SR32

Pil ikon

11814 Furevika

Sandnes Fiskeoppdrett – anlegg 11786

Kanal D-SR30  Cc-9

Pil ikon

13713 Norddal

Firda Settefisk – anlegg 13713
Kanal D-SR30

Pil ikon

13152 Botnane

Firda Settefisk – anlegg 13152

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

12173 Arnafjord

Firda Settefisk Arnafjord – 12173

Kanal D-SR29

Pil ikon

11579 Alvøen

Firda Settefisk Alvøen – 11579

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

26795 Austvika

Mowi ASA – anlegg 26795

Kanal D-SR 15

 

Pil ikon

13581 Ramstadholmen

Mowi ASA – anlegg 13581

Kanal D-SR23

Pil ikon

38697 Takflua

Refsnes Laks AS – anlegg 38697

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

28896 Stangholmen, Selsvik

Selsvik Havbruk AS – anlegg 28896 land
Kanal D-SR30

Pil ikon

Forsenter NRS

Norwegian Royal Salmon ASA – Forsenter
Kanal D-SR11, D-SR13

Pil ikon

36797 Korsnes

Norway Royal Salmon ASA – Anlegg 36797
Kanal D-SR29

Pil ikon

32537 Baltsfjord

Norway Royal Salmon ASA – Anlegg 32537
Kanal D-SR29

Pil ikon

30518 Ørnfjordbotn

Norway Royal Salmon ASA – Anlegg 30518
Kanal D-SR23

Pil ikon

11433 Finnvika

Norway Royal Salmon ASA – Anlegg 11433

Kanal D-SR24

 

Pil ikon

30517 Trælvika

Norway Royal Salmon ASA – anlegg 30517
Kanal D-SR22

Pil ikon

37357 Brensholmen

Norway Royal Salmon ASA – anlegg 37357
Kanal D-SR21

Pil ikon

36477 Sandøra

Mowi Norway AS – anlegg 36477
Kanal D-SR28

Pil ikon

13241 Endal Vest

MOWI Norway AS – anlegg 13241

Kanal D-SR28, CC 06

 

Pil ikon

13549 Løypingneset

Mowi ASA – anlegg 13549

Kanal D-SR16

 

Pil ikon

12660 Kipholmen

Midtnorsk Havbruk AS – anlegg 12660
Kanal D-SR22
Utstyr blir flyttet fra Kjeldholmen

Pil ikon

28896 Stangholmen

Selsøyvik Havbruk AS – anlegg 28896
Kanal D-SR15

Pil ikon

31697 Haverøy/Oksen

MOWI AS, Repeater Haverøy
Kanal D-SR24
Samband er under montering

Pil ikon

Bolaks AS- Forsenter

Bolaks AS, forsenter
Kanal D-SR11, D-SR14. D-SR 31(11), D-SR 33(12)

Pil ikon

21915 Matløyso

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 21915
Kanal D-SR25

Pil ikon

AquaGen Kyrkseterøra

AquaGen landbase Kyrkseterøra

Kanal D-SR17

Pil ikon

Landbase Telavåg Fiskeoppdrett AS

Landbase Telavåg Fiskeoppdrett AS

Kanal D-SR11

Pil ikon

31157 Fiksneset

Telavåg Fiskeoppdrett AS – anlegg 31157

Kanal D-SR13

Pil ikon

13209 Bognøy

Lerøy Vest AS – anlegg 13209
Kanal D-SR25

Pil ikon

29476 Klokkardalen

Lerøy Aurora AS – anlegg  29476
Kanal D-SR22

Pil ikon

36257 Mjønes

Lerøy Aurora AS – anlegg 36257
Kanal D-SR21

Pil ikon

39577 Silda

Blom Fiskeoppdrett AS – anlegg 39577

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

16281 Kastevika

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 16281

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

11708 Eikevågen

Nordic Halibut AS – anlegg 11708

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

Basestasjon Skibdalen Gård

Basestasjon tilhørende Tinn Sikringsradiolag

Kanal 12

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Storenut

Basestasjon tilhørende Tinn Sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

10410 Hindholmen

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 10410

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

18755 Klungset

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 18755

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

30997 Skrubbholman

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 30997

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

12590 Helligholman

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 12590

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

12652 Kråkøya

Sinkaberg Hansen AS – anlegg 12652

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

14019 Øksingen

Sinkaberg Hansen AS – anlegg 14019

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

10862 Båsen

Sinkaberg Hansen AS – anlegg 10862

Kanal D-SR 19

Samband er montert

Pil ikon

36017 Sørværet

Sinkaberg Hansen AS – anlegg 36017

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

Seløy Sjøfarm AS – Foringssentral

Seløy Sjøfarm AS – Foringssentral

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

38297 Sør Gåsvær

Seløy Sjøfarm AS – anlegg 38297

Kanal D-SR 31

Samband er montert

Pil ikon

36717 Vindhammarneset

Salmar Farming AS – anlegg 36717

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

35617 Mulnesodden

MOWI ASA – anlegg 35617

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

Forsenter Sinkaberg Hansen Rørvik

Sinkaberg-Hansen AS – forsenter Rørvik

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

34477 Nausttaren

Bjørøya AS – anlegg 34477

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

Basestasjon Festningsveien

Basestasjon tilhørende Nordre Vestfold sikringsradiolag

Kanal 10

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Hofsteinveien

Basestasjon tilhørende Bamble radiolag

Kanal 12C

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

11928 Langavika

Mowi ASA, 11928 Langavika

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

34857 Salatskjæra

Salmar Farming AS – anlegg 34857

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

28996 Loddetå

Bremnes Seashore AS –  anlegg 28996.

Dekker også anlegg 22955 Svollandsneset

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

11957 Indre Slettavikneset

Bremnes Seashore AS – anlegg 11957

Kanal D-SR 28

 

Pil ikon

13220 Kalhaug

Bremnes Seashore AS – anlegg 13220

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

33797 Hildekjerringa

Bremnes Seashore AS – anlegg 33797

Kanal D-SR 26

 

Pil ikon

22955 Svollandneset

Bremnes Seashore AS – anlegg 22955

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

11972 Prestholmane

Bremnes Seashore AS –  anlegg 11972

Kanal D-SR 28

 

Pil ikon

22596 Hesbygrunnen

Bremnes Seashore AS – anlegg 22596

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

30036 Jørstadskjera

Bremnes Seashore AS – anlegg 30036

Kanal D-SR 24

 

Pil ikon

19355 Låva

Bremnes Seashore AS – anlegg 19355

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

11530 Gissøysundet S

Bremnes Seashore AS – anlegg 11530

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

13032 Sølvøyane

Bremnes Seashore AS – anlegg 13032

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

25815 Tittelsnes

Bremnes Seashore AS – anlegg 25815

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

12019 Saltkjelen 2

Bremnes Seashore AS, 12019

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

Bremnes Seashore AS, forsenter Bømlo

Bremnes Seashore AS, forsenter

Kanal D-SR 21, D-SR 27 og D-SR 29 , D-SR 22, D-SR 28, D-SR 30, D-Sr 33 basene har rekkevidde på maks 400m

Kanal D-SR U2 Hele anlegget

 

Pil ikon

11511 Hattasteinen

Bremnes Seashore AS – anlegg 11511

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

11574 Breivik S

Bremnes Seashore AS – anlegg 11574

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

11333 Jøvik

SelMar Settefisk AS – anlegg 11333

Kanal D-SR 33

 

Pil ikon

36417 Borvika

Salmar Farming AS – anlegg 36417

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

37297 Larstangen

Salmar Farming AS – lokasjon 37297 (leier lokasjon fra MOWI AS)

Kanal D-SR 31

 

Pil ikon

38417 Håpollen Aga

Lerøy Vest AS – anlegg 38417

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

20796 Skarbukta

Salmar Farming AS – anlegg 20796

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

12884 Sandnesbukta

Salmar Farming AS – anlegg 12884

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

12265 Gudmundseth

Salmar Farming AS – anlegg 12265

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

31717 Gjerset V

Salmar Farming AS – anlegg 31717

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

13669 Furneset

Salmar Farming AS – anlegg 13669

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

27215 Myrane

Salmar Farming AS – anlegg 27215

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

32197 Dryna

Salmar Farming AS – anlegg 32197

Kanal D-SR 18

 

Pil ikon

12466 Brettingen

Mowi ASA- anlegg 12466

Kanal D-SR24 – Cc 04

Pil ikon

Testbase B&B

D-SR 29

Base benyttes bare til test, ikke tilknyttet vaktsentral

Pil ikon

10421 Storvikbukta

Marine Harvest Norway AS – anlegg 10421

Kanal D-SR 30

Samband er montert

Pil ikon

13765 Breiviken

Kvarøy Fiskeoppdrett AS – anlegg 13765

Kanal D-SR 24

 

Pil ikon

17235 Ørnes

Kvarøy Fiskeoppdrett AS – anlegg 17235

Kanal D-SR 24

 

Pil ikon

28676 Olvika

Kvarøy Fiskeoppdrett AS – anlegg 28676

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

33657 Movikodden

Kvarøy Fiskeoppdrett AS – anlegg 33657

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

36517 Selsøyver

Kvarøy Fiskeoppdrett AS – anlegg 36517

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

36077 Mollvika

Salmar Farming AS – anlegg 36077

Kanal D-SR 26

 

Pil ikon

Hovedkontor Rørvik

SalmorNor AS – hovedkontor Rørvik

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

10425 Heggvika

SalmorNor AS – anlegg 10425

Kanal D-SR 25

Flåte flyttet til 21495 Risværgalten

Pil ikon

29356 Smineset

SalmorNor AS – anlegg 29356

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

Basestasjon Åshøgda

Basestasjon driftes av Allskog Leksvik Skogeierlag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Midt-Norge 110 sentral IKS

Pil ikon

11893 Fosså

Mowi ASA – anlegg 11893

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

Tilvekstsenter Rosendal

Sjøtroll Havbruk AS – Tilvekstsenter Rosendal

Kanal D-SR19 og D-SR21

Samband er under montering

Pil ikon

Forsenter Refsnes Laks AS

Refsnes Laks AS – forsenter Stokksund

Kanal D-SR 21,D-SR 19

 

Pil ikon

11636 Skålvik

Blom Settefisk AS – anlegg 11636

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

11648 Strømsnes

Blom Settefisk – anlegg 11648

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

10734 Gourtesjohka

Lerøy Aurora AS – anlegg 10734

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

10735 Årøya

Lerøy Aurora AS – anlegg 10735

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

31457 Skarvestein

Lerøy Aurora AS – anlegg 31457

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

15657 Kågen

Lerøy Aurora AS – lokasjon 15657

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

16736 Kåvika

Lerøy Aurora AS – lokasjon 16736

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

35597 Follesøy

Lerøy Aurora AS – anlegg 35597

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

36237 Vorterøy

Lerøy Aurora AS – anlegg 36237

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

10858 Mulingen

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 10858

Kanal D-SR 21

Samband skal monteres

Pil ikon

37077 Oksebåsen

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 37077

Kanal D-SR 25

Samband skal monteres

Pil ikon

34917 Tosen

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 34917

Kanal D-SR 19

Samband skal monteres

Pil ikon

12714 Gjerdinga

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 12727

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

34257 Lekafjorden ll

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 34257

Kanal D-SR 23

Samband skal monteres

Pil ikon

33597 Grytøyraholmen

Sandnes Fiskeoppdrett AS – anlegg 33597

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

11269/36117 Jektvika 1 og Matvika

MOWI ASA- anlegg 11269/36117

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

36317 Varholmen

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 36317

Kanal D-SR 21

Samband er montert

Pil ikon

30877 Sessøya

Lerøy Aurora AS – anlegg 30877

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

14076 Lismåsøy

Sinkaberg-Hansen AS – anlegg 14076

Kanal D-SR 21

Samband er montert

Pil ikon

Foringssentral Rørvik

Midt-Norsk Havbruk AS – Foringssentral Rørvik

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

30076 Kyrøyene

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 30076

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

37177 Djuptaren

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 37177

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

36457 Kvingra

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 36457

Kanal D-SR 21

Samband er montert

Pil ikon

12705 Skrosen

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 12705

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

35877 Eiterfjorden

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 35877

Kanal D-SR 19

Samband er montert

Pil ikon

35797 Årsetfjorden

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 35797

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

25235 Humulen

Midt-Norsk Havbruk AS – anlegg 25235

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

11800 Austneståa

Svanøy Havbruk AS – anlegg 11800

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

27055 Oddane

Svanøy Havbruk AS – anlegg 27055

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

11807 Marøytåa

Marø Havbruk AS – anlegg 11807

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

24615 Grunnsøya

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS – anlegg 24615

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

Landbase Kynnvika

Aqua Gen AS – landbase Kynnvika

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

Basestasjon Strætasfjellet

Basestasjon tilhørende Stjørdal og Malvik sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Midt-Norge 110 sentral IKS

Pil ikon

31958 Ratvika

Salmar Farming AS – anlegg 31958

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

Lerøy Vest AS – Forsenter Ågotnes

Lerøy Vest AS – Forsenter Ågotnes

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

Bjørøya AS Foringssentral

Bjørøya As – Forsenter

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

38277 Nordre Skokkeløy

Bjørøya AS – anlegg 36917

Kanal D-SR 19 cc5

 

Pil ikon

29537 Eldviktaren

Bjørøya AS – anlegg 29537

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

35477 Makrellskjæret

Salmar Farming AS – anlegg 35477

Kanal D-SR20

 

Pil ikon

10808 Hjelleberget /10806 Rakkenes og 35997 Kviteberg/10803 Fjellbukt

Marine Harvest Norwest AS – anlegg 10808 /10806

Kanal D-SR 19

Samband er montert
Base er plassert på Gildetun og skal dekke anleggene Hjelleberget og Rakkenes

Marine Harvest Norwest AS – anlegg 35997 Kviteberg /10803 Fjellbukt

Kanal D-SR 23

Samband er montert
Base er plassert på Gildetun og skal dekke anleggene Kviteberg og Fjellbukt

Pil ikon

29996 Linesvika/13124 Storstompan/35977 Lian

Marine Harvest Norwest AS – anlegg 29996 /13124 / 35977

Kanal D-SR 24, Master Melfjorden

Samband er montert
Base skal sammen med to andre dekke anleggene Linesvika, Storstompan og Lian

Pil ikon

29996 Linesvika/13124 Storstompan/35977 Lian

Marine Harvest Norwest AS – anlegg 29996 /13124 / 35977

Kanal D-SR 22, Peer 2 Melfjorden

Samband er montert
Base skal sammen med to andre dekke anleggene Linesvika, Storstompan og Lian

Pil ikon

29996 Linesvika/13124 Storstompan/35977 Lian

Marine Harvest Norwest AS – anlegg 29996 /13124 / 35977

Kanal D-SR 22, Peer 1 Melfjorden

Samband er montert
Base skal sammen med to andre dekke anleggene Linesvika, Storstompan og Lian

Pil ikon

Trælsøyosen 29336

Lerøy Vest AS – anlegg 29336

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

24197 Værøya Ø

Salmar Farming AS – anlegg 24197

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

Gardskårneset 11667

Blom fiskeoppdrett AS – anlegg 11667

Kanal D-SR 25

Samband er under montering

Pil ikon

Landbase Radøy

Linga Laks AS – landbase på Radøy

Kanal D-SR 19

Pil ikon

Basestasjon Reinsnuten i Sauda

Basestasjon tilhørende Sauda Sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Saudefaldene

Pil ikon

Blom Hovedkontor

Blom fiskeoppdrett AS – hovedkontor

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

Basestasjon Inste Tinden

Basestasjon tilhørende Sauda Sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Saudefaldene

Pil ikon

Basestasjon Gjuvsjå

Basestasjon tilhørende Tinn sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

18000 Rimstad

Aqua Gen AS – anlegg 18000

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

12073 Fjæra

Mowi ASA – anlegg 12073

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

24016 Glomfjord II

Marine Harvest Norway AS – anlegg 24016 Glomfjord II

Kanal D-SR 24

 

Pil ikon

13188 Glomfjord 1

Marine Harvest Norway AS – anlegg 13188 Glomfjord 1

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

12672 Survik

Neptun Settefisk AS – anlegg 12672

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

10412 Røyklibotn

Neptun Settefisk AS – anlegg 10412

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

13568 Storevik

Flokenes Fiskefarm AS – anlegg 13568

Digital kanal D-SR 25

 

Pil ikon

Ulvan Slakteri

Mowi ASA – Ulvan Slakteri

Kanal 12

 

Pil ikon

Basestasjon Gjerdanuten

Basestasjon tilhørende Ulvik sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Lerøy Aurora AS Foringssenter Hansnes

Lerøy Aurora AS – Foringssenter Hansnes

Kanal D-SR 21

 

 

Pil ikon

10759 Karanes

Lerøy Aurora AS – anlegg 10759

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

34457 Langås

Lerøy Aurora AS – lokasjon 34457

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

10747 Futnes

Lerøy Aurora AS – lokasjon 10747

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

27476 Solheim

Lerøy Aurora AS – lokasjon 27476

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

28036 Langskjæran

MOWI ASA – anlegg 28036

Kanal D-SR 18

 

Pil ikon

33297 Nye Skorpa

Seløy Sjøfarm AS – anlegg 33297

Kanal D-SR 31

 

Pil ikon

10989 Labukta

Seløy Sjøfarm AS – anlegg 10989

Kanal D-SR 32

Samband er montert

Pil ikon

11041 Nord Gåsvær

Seløy Sjøfarm AS – anlegg 11041

Kanal D-SR 32

Samband er montert

Pil ikon

13629 Munkholmen

Mowi ASA – anlegg 13629

Kanal D-SR 18

 

Pil ikon

Basestasjon Fjell

Basestasjon tilhørende Mandal og Lindesnes sikringsradiolag

Kanal 12C

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos 110 Agder

Pil ikon

Basestasjon Hagelsheia

Basestasjon tilhørende Mandal og Lindesnes sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos 110 Agder

Pil ikon

Basestasjon Vettåsen

Basestasjon tilhørende Rindal radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Rindal Helsetun

Pil ikon

Basestasjon Jakobåsen (skihytta)

Basestasjon tilhørende Dalsbygda radiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Røros brannvesen

Pil ikon

Basestasjon Grønhaug

Basestasjon tilhørende Dalane radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos privatperson

Pil ikon

Basestasjon Storvassfjellet

Basestasjon tilhørende Grane radiolag

Kanal 2

Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

12449 Tennøya

Mowi ASA – anlegg 12449

Kanal D-SR27, CC 14

 

Pil ikon

10332 Trommo

Mowi ASA – anlegg 10332

Kanal 10

 

Pil ikon

10246 Leikvangbukta Land

Mowi ASA – anlegg 10246

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

32717 Tranøya N

Mowi ASA – anlegg 32717

Kanal D-SR 36, CC 01

 

Pil ikon

13236 Indre Oppedal

Mowi ASA – anlegg 13236

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

28336 Breivika

Marine Harvest Norway AS – anlegg 28336

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

21336 Djupeleget

Tombre Fiskeanlegg AS – anlegg 21336

Kanal 12

 

Pil ikon

25835 Flatøyflu

Lerøy Vest AS – anlegg 25835

Kanal D-SR 18

 

Pil ikon

14043 Lybergsvika

Salmar Farming AS – anlegg 14043

Kanal D-SR 22

 

Pil ikon

Forsenter Skaftå

Sjøtroll Havbruk AS – Forsenter Skaftå

Kanal D-SR 28

 

Pil ikon

Basestasjon Skuggenatten

Basestasjon tilhørende NIssedal sikringsradiolag

Kanal 12C

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

32637 Veidnes

Salmar Nord AS – anlegg 32637

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

13119 Hesten

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 13119

Kanal 12B

 

Pil ikon

10795 Olaneset

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 10795

Kanal 12C

 

Pil ikon

19135 Sandøya III

Refsnes Laks AS – anlegg 19135

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

10398 Seiskjæra

Refsnes Laks AS – anlegg 10398

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

12077 Tveitnesvika

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 12077

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

Basestasjon Hestenutan

Basestasjon tilhørende Seljord sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Bislingen

Basestasjon tilhørende Ringerike og Omegn sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

37197 Ruggstein

Salmar Farming AS – anlegg 37197

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

11665 Jibbersholmane

Lingalaks AS – anlegg 11665

Kanal D-SR 28

Pil ikon

12095 Bergadalen

Lingalaks AS – anlegg 12095

Kanal D-SR 27

Pil ikon

12022 Ljonesbjørgene

Lingalaks AS – anlegg 12022

Kanal D-SR 28

Pil ikon

12018 Rossholmen

Lingalaks AS – anlegg 12018

Kanal D-SR 28

Pil ikon

10338 Djupevik

Lingalaks AS – anlegg 10338

Kanal D-SR 32

Pil ikon

31497 Toska N

Lingalaks AS – anlegg 31497

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

13708 Forsenter Hopen

Steinvik Fiskefarm AS – anlegg 13708

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

20115 Skjerholmen

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 20115

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

24315 Gjæsingen

Salmar Farming AS – anlegg 24315

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

Comrad Flisa AS

Kaffegata 53
2270 Flisa

Tlf: 62 95 18 00
E-post: comrad.as@online.no

Pil ikon

Våpenservice AS- Helge Martin Næss

St. Torleivs veg 11
2409 Elverum

Tlf: 62 41 29 56
E-post: hmnaess@online.no

Pil ikon

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Rendalen radiolag

Pil ikon

Engerdal fjellstyre

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Femund og Engerdal radiolag

Pil ikon

Tynset vaktselskap

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•T.V.T radiolag

Pil ikon

Basestasjon Rafjellet

Basestasjon tilhørende Grue og Kongsvinger sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Tyskeberget

Basestasjon tilhørende Hof og Åsnes radiolag

Kanal 12A

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Rødfjellet

Basestasjon tilhørende Rendalen sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet

Pil ikon

Basestasjon Brydalstjønna

Basestasjon tilhørende T.V.T radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Tynset Vaktselskap

Pil ikon

Basestasjon Tronkalven

Basestasjon tilhørende Tylldalen radiolag

Kanal 8

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Håmmålsfjellet

Basestasjon tilhørende Dalsbygda radiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Røros brannvesen

Pil ikon

Basestasjon Torsæterkampen

Basestasjon tilhørende Østre Toten radiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet

Pil ikon

Basestasjon Rostberget

Basestasjon tilhørende Land sikringsradiolag

Kanal 12C

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Dørstaden

Basestasjon tilhørende Land sikringsradiolag

Kanal 10

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Leirskogen

Basestasjon tilhørende Sør-Aurdal sikringsradiolag

Kanal 13

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på 110 – Innlandet

Pil ikon

Basestasjon Kråkhugukampen

Basestasjon tilhørende Gjøvik sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Klevmoseterhøgda

Basestasjon tilhørende Land sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Stenfjellet

Basestasjon tilhørende Ringsaker sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Alarmsentral Brann Innlandet, 110 sentral på Hamar

Pil ikon

Basestasjon Krøkla

Basestasjon tilhørende Fron radiolag

Kanal 5

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Bjørkelangen

Basestasjon tilhørende Nedre Romerike sikringsradiolag

Kanal 11

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Øst 110 sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Mistberget

Basestasjon tilhørende Øvre Romerike sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Øst 110 sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Linnekleppen

Basestasjon tilhørende Marker sikringsradiolag

Kanal 12C

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Øst 110 sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Høytorp Fort

Basestasjon tilhørende Follo og øvre Østfold sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Øst 110 sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Spydeberg Varde

Basestasjon tilhørende Follo og øvre Østfold sikringsradiolag

Kanal 12B

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Øst 110 sentral IKS

Pil ikon

Øst 110 sentral IKS

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet:
• Follo og øvre Østfold radiolag (2 basestasjoner)
• Rakkestad (1 basestasjon)
• Marker radiolag (1 basestasjon)
• Nedre Romerike radiolag (1 basestasjon)
• Øvre Romerike radiolag (1 basestasjon)

Pil ikon

Basestasjon Jordstøp

Basestasjon tilhørende Lardal, Siljan og Larvik sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Eplerød

Basestasjon tilhørende Nordre Vestfold sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Ruketuten

Basestasjon tilhørende Lardal, Siljan og Larvik sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Damtjernstua

Basestasjon tilhørende Ytre Sandsvær og Kongsberg sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Leitjerna

Basestasjon tilhørende Eiker sikringsradiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Lurtopp

Basestasjon tilhørende Lier sikringsradiolag

Kanal 13

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Hole, Kongens utsikt

Basestasjon tilhørende Ringerike og Omegn sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Kravikåsen

Basestasjon tilhørende Numedal sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Norefjell

Basestasjon tilhørende Ringerike og Omegn sikringsradiolag

Kanal 12B

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Tosseviksetra

Basestasjon tilhørende Ringerike og Omegn sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Vikuhovda

Basestasjon tilhørende Numedal sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Tjørnåsen

Basestasjon tilhørende Skurdal og Dagali sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Syningen

Basestasjon tilhørende Nes sikringsradiolag

Kanal 11

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Basen støtter ikke GPS

Pil ikon

Basestasjon Oddnakk

Basestasjon tilhørende Hol sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Vestviken 110 sentral i Drammen

Pil ikon

Basestasjon Eikre

Basestasjon tilhørende Hemsedal radiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Eikre Bil og Radiator

Pil ikon

Basestasjon Einarset

Basestasjon tilhørende Ål sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Sør-Øst 110 IKS

Betjener nødvarsling fra basestasjoner tilknyttet:
•Lardal, Siljan og Larvik radiolag (2 baser)
•Ringerike og Omegn radiolag (4 baser)
•Nes radiolag (1 base)
•Ål radiolag (1base)
•Hol radiolag (1 base)
•Nordre Vestfold (1 base)
•Gjerpen (1 base)
•Bamble (1 base)
•Nome (2 baser)
•Lier (1 base)
•Nore og Uvdal (2 baser)
•Kilebygda (1 base)
•Sandsvær/Kongsberg (1 base)
•Seljord (1 base)
•Fyresdal (1 base)
•Vinje (1 base)
•Nissedal (1 base)
•Eiker (1 base)
•Tinn (1 base)
•Vestmar (2 baser)

Pil ikon

Eikre Bil og Radiator

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Hemsedal radiolag

Pil ikon

Bostrak Bensinstasjon

Bostrak Bensinstasjon

Pil ikon

Søren Våle, leder i Tinn radiolag

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Pil ikon

Basestasjon Trollfjell

Basestasjon tilhørende Vestmar sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Kjæråsen

Basestasjon tilhørende Bamble radiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Eikelifjell

Basestasjon tilhørende Kilebygda sikringsradiolag

Kanal 11

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Høgvollen

Basestasjon tilhørende Gjerpen sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Lyngbergheia

Basestasjon tilhørende Vestmar sikringsradiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Hestefjell

Basestasjon tilhørende Nome sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Verpeåsen

Basestasjon tilhørende Nome sikringsradiolag

Kanal 12B

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Høgenut

Basestasjon tilhørende Fyresdal radiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Mjøltenuten

Basestasjon tilhørende Rauland radiolag

Kanal 12

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Vehuskjerringi

Basestasjon tilhørende Vinje sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Sør-Øst 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Fjæreheia

Basestasjon tilhørende Grimstad sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Heimdalknuten

Basestasjon tilhørende Birkenes radiolag

Kanal 8

Basestasjon sender informasjon om GPS-koordinater ved nødalarmering

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Jomåsnuten

Basestasjon tilhørende Arendal og omegn radiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på 110 Agder IKS

 

Pil ikon

Basestasjon Hovdefjell

Basestasjon tilhørende Vegårshei sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Løytnantsvarden

Basestasjon tilhørende Bygland radiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

 

Pil ikon

Basestasjon Heiberg

Basestasjon tilhørende Søndeled og Gjerstad sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Jarekollen

Basestasjon tilhørende Bykle og Valle sikringsradiolag

Kanal 10

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Storenos

Basestasjon tilhørende Bykle og Valle sikringsradiolag

Kanal 11

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Agder 110 sentral

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Bygland radiolag (K5)
•Arendal og omegn radiolag (K12)
•Vegårshei radiolag (K12A)
•Søndeled og Gjerstad radiolag (K2)
•Audnedal radiolag (K10)
•Mandal og Lindesnes radiolag (K12C og K2)
•Farsund og Lyngdal radiolag (K7 og K8)
•Søgne og Greipstad radiolag (K7)

Pil ikon

11854 Pinnen

Mowi ASA- anlegg 11854

Kanal 12C

 

Pil ikon

11856 Salvågvika

Mowi ASA – anlegg 11856

Kanal 12C

Pil ikon

11857 Buksevika

Mowi  ASA – anlegg 11857

Kanal 12A

 

Pil ikon

11861 Skipningsdalen

Mowi ASA – anlegg 11861

Kanal 12 B

Dekker også anlegg 11864 Napp

Pil ikon

10581 Fjellsæ I

Mowi ASA – anlegg 10581

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

Hægelandsheimen

Mottar nødvarsling for basestasjon tilknyttet
•Hægeland radiolag

Pil ikon

Sira-Kvina Kraftselskap

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet:
•Sirdal radiolag

Pil ikon

Basestasjon Årstøl

Basestasjon tilhørende Søgne og Greipstad sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110-sentral

Pil ikon

Basestasjon Visåsheia

Basestasjon tilhørende Hægeland radiolag

Kanal 12B

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Stomnåsen

Basestasjon tilhørende Finsland sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Dydland i Kvås

Basestasjon tilhørende Farsund og Lyngdal sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet Agder 110 sentral

 

Pil ikon

Basestasjon Kalåsknipen

Basestasjon tilhørende Farsund og Lyngdal sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet Agder 110 sentral

Midlertidig ute av drift

Pil ikon

Basestasjon Skifjell

Basestasjon tilhørende Audnedal radiolag

Kanal 10

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Hekkfjell

Basestasjon tilhørende Eiken sikringsradiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Rundeknuten

Basestasjon tilhørende Flekkefjord sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på 110 Agder IKS

Pil ikon

Basestasjon Sjåvassknuten

Basestasjon tilhørende Åseral radiolag

Kanal 2

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning, men det jobbes med knytning mot Arendal 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Eldstørnan

Basestasjon tilhørende Sirdal sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er koblet med vaktordning til Agder 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Brendeknuten

Basestasjon tilhørende Hjelmeland radiolag

Kanal 2

Tilknyttet vaktordning på Ålesund 110

Pil ikon

Basestasjon Håvardslåttnuten

Basestasjon tilhørende Suldal sikringsradiolag

Kanal 7

Tilknyttet vaktordning på Ålesund 110.

Pil ikon

Basestasjon Reinsnuten i Suldal

Basestasjon tilhørende Suldal sikringsradiolag

Kanal 5

Tilknyttet vaktordning på Ålesund 110

Pil ikon

Basestasjon Skoddanuten

Basestasjon tilhørende Suldal sikringsradiolag

Kanal 8

Tilknyttet vaktordning på Ålesund 110.

Pil ikon

Basestasjon Kvanndalen

Basestasjon er tilhørende Suldal sikringsradiolag

Kanal 5

Tilknyttet vaktordning på Ålesund 110

Pil ikon

Basestasjon Ramnafjellnuten

Basestasjon tilhørende Sauda sikringsradiolag

Kanal 13

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved Saudefaldene

Pil ikon

Stig Meland

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Hjelmeland radioag

Pil ikon

Aktieselskabet Saudefaldene, driftssentral

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Sauda radiolag

Pil ikon

10126 Vassvik

Sterling White Halibut AS – anlegg 10126

Kanal 12B

 

Pil ikon

10123 Fister

Fister Smolt AS – anlegg 10123

Kanal 12C

 

Pil ikon

15338 Kjeura

Sterling White Halibut AS – anlegg 15338

Kanal 12B

Samband er montert

Pil ikon

13226 Vindsvik

Mowi ASA – anlegg 13226

D-Sr 35 Cc 1

 

Pil ikon

28416 Sandvik

Lerøy Vest AS – anlegg 28416

Kanal D-SR 27

 

 

Pil ikon

11961 Tauvågen

Lerøy Vest AS – anlegg 11961

Kanal 12A

 

Pil ikon

11894 Eiane

Lerøy Vest AS – anlegg 11894

Kanal 12C

 

Pil ikon

10110 Djupevik

Mowi ASA – anlegg 10110

Kanal D-SR 25, D-SR 29

 

Pil ikon

10113 Kobbavika

Mowi ASA- anlegg 10113

Kanal D-SR 20

 

Pil ikon

11964 Ringja

Mowi ASA – anlegg 11964

Dekker også 18639 Halsavik

Kanal 12C

 

Pil ikon

11892 Vågafossen

Mowi ASA – anlegg 11892

Kanal D-SR 21 CC 1

Pil ikon

11920 Herøy

Mowi ASA – anlegg 11920

Dekker også 12966 Lindvik

Kanal 12C

 

Pil ikon

33337 Lyngnes

Bolaks AS – anlegg 13337

Digital kanal SR-D 27

Samband skal monteres

Pil ikon

13057 Teigland 1

Tombre Fiskeanlegg AS – anlegg 13057

Kanal D-SR 24

 

Pil ikon

12032 Øyerhamn

Mowi ASA – anlegg 12032

Kanal 10

 

Pil ikon

10331 Åkre

Marine Harvest Norway AS

Kanal 12A

Samband er montert

Pil ikon

28096 Slåttenes

Mowi ASA – anlegg 28096

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

12086 Alsåkervik

Mowi ASA – anlegg 12086

Kanal 12B

 

Pil ikon

10149 Rafdal

Mowi ASA- anlegg 10149

Kanal 12C

 

Pil ikon

21755 Tendalsvik

Mowi – anlegg 21755

Dekker også anlegg 24135 Utåker

Kanal 12C

 

Pil ikon

13867 Raunevågen

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 13867

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

26235 Stualand

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 26235

Kanal D-SR23

 

Pil ikon

11559 Grimsholmen

Sjøtroll Havbruk – anlegg 11559

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

13866 Eldøyane

Mowi ASA – anlegg 13866

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13823 Ådlandsvatn

Lerøy Vest AS – anlegg 13823

Kanal 12A

 

Pil ikon

10298 Ålforo

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 10298

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

12048 Skiftesneset N

Bolaks AS – anlegg 12048

Digital kanal SR-D 29

 

Pil ikon

12108 Skorpo NV

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 12108

D-SR25

 

Pil ikon

12139 Kjærefjord

Lerøy Vest AS – anlegg 12139

Kanal 2

 

 

Pil ikon

18015 Hestabyneset

Sjøtroll Havbruk- anlegg 18015

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13826 Flatråker

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 13826

Kanal 12A

 

Pil ikon

11493 Kjærelva

Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS – anlegg 11493

Kanal D-SR U1 og D-SR U2

 

Pil ikon

11543 Buholmen

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 11543

D-SR29

 

Pil ikon

10054 Tobbeholmane

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 10054

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

20455 Djupevika

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 20455

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13541 Midtflua

Lerøy Vest AS – anlegg 13541

Kanal D-SR 26

 

Pil ikon

26595 Djupevika

Lerøy Vest AS – anlegg 26595

Kanal D-SR19 CC 6

 

Pil ikon

13036 Gjengane

Lerøy Vest AS – anlegg 13036

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

11611 Naveide

Lerøy Vest AS – anlegg 11611

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

24735 Gulholmen

Lerøy Vest AS – anlegg 24735

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

32877 Skorpo

Lerøy Vest AS – anlegg 32877

Kanal  D-SR19

 

Pil ikon

31038 Buarøy

Sjøtroll Havbruk AS

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

13196 Syltøy

Mowi ASA – anlegg 13196

Kanal 12C

 

Pil ikon

11640 Skorpeosen

Mowi ASA – anlegg 11640

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

10077 Tveitevåg

Mowi ASA – anlegg 10077

Kanal 10

 

Pil ikon

11651 Ramsøy S

Lerøy Vest AS – anlegg 11651

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

31697 Oksen

MOWI AS – anlegg 31697

Kanal D-SR22

Sambandet er montert

Pil ikon

10309 Syrtangen

Blom fiskeoppdrett AS – anlegg 10309

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

11652 Kjeppvikholmen

Blom fiskeoppdrett AS – anlegg 11652

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

14435 Ljøsøy N

Blom fiskeoppdrett AS – anlegg 14435

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

11671 Ljøsnes

Mowi ASA – anlegg 11671

Kanal 12 C

 

Pil ikon

29276 Rongøy

Lerøy Vest AS – anlegg 29276

Kanal D-SR 19

Samband er montert

Pil ikon

12110 Nystølen

Bolaks AS – anlegg 12110

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

12973 Saltkjelen l

Lingalaks AS – anlegg 12973

Kanal D-SR 31

Pil ikon

12074 Svåsandneset

Mowi ASA – anlegg 12074

Kanal 12C

 

Pil ikon

13157 Herand

Mowi ASA – anlegg 13157

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

12067 Aldalen

Bolaks AS – anlegg 12067

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

10137 Matland

Bolaks AS – anlegg 10137

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

13229 Djupedalen

Bolaks AS – anlegg 13229

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13058 Fusavika

Bolaks AS – anlegg 13058

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

24035 Håvikvågen

Bolaks AS – anlegg 24035

Digital kanal SR-D 25

 

Pil ikon

32137 Sagen 2

Lerøy Vest AS

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

13020 Nygård

Tombre Fiskeanlegg AS – anlegg 13020

Kanal 12

 

Pil ikon

18898 Skaftå

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 18898

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

12156 Blom

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 12156

Kanal D-SR23

 

Pil ikon

13831 Kvamme

Lerøy Vest AS – anlegg 13831

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

13644 Tepstad

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 13644

D-SR23

 

Pil ikon

28516 Saltverket

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 28516

Kanal 12A

 

Pil ikon

13653 Bjørsvik

Lerøy Vest AS – anlegg 13653

D-SR U1, D-SR U2

 

Pil ikon

13641 Sauvågen Hjelmås

Lerøy Vest AS – anlegg 13641

Kanal 12C

 

Pil ikon

11690 Grasholmen

Lerøy Vest AS – anlegg 11690

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

22315 Skavhella

Bolaks AS – anlegg 22315

Kanal D-SR 27

 

Pil ikon

13566 Storskrebukti

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 13566

Kanal D-SR23

 

Pil ikon

10086 Rekeviki

Blom fiskeoppdrett AS – anlegg 10086

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

13482 Kvinge Sør

Mowi ASA – anlegg 13482

Kanal 10

 

Pil ikon

11758 Sauøy Ø

Lerøy Vest AS – anlegg 11758

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

11754 Bøøy

Blom fiskeoppdrett AS – anlegg 11754

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

11738 Otterholmen

Blom Fiskeoppdrett AS- anlegg 11738

Kanal D-Sr 25

 

Pil ikon

Basestasjon Stølehetta

Basestasjon tilhørende Etne sikringsradiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Vardehorga

Basestasjon tilknyttet Ytre Hardanger sikringsradiolag

Kanal 11

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Berakupen

Basestasjon tilhørende Indre-Hardanger radiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Storfjellet

Basestasjon tilhørende Midt-Hordaland sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Hanguren

Basestasjon tilhørende Voss sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Bergshovden

Basestasjon tilhørende Voss sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Kambo Kraft ANS

Gjerde
5590 Etne

Tlf: 905 95 821
E-post: egil@kambokraft.no

Pil ikon

110 Vest

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet:

 

Arnafjord sikringsradiolag

Aurland Sikringsradiolag

Førde sikringsradiolag

Leikanger sikringsradiolag

Luster sikringsradiolag

Indre Hardanger sikringsradiolag

Lærdal sikringsradiolag

Midt-Hordaland sikringsradiolag

Sauda sikringsradiolag

Ulvik sikringsradiolag

Voss sikringsradiolag

Ytre Hardanger sikringsradiolag

Årdal sikringsradiolag

Pil ikon

13316 Storvik

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 13316

Kanal 12B

 

Pil ikon

13643 Hjartholm

Mowi ASA – anlegg 13643

Kanal D-SR25, CC 11

 

Pil ikon

14081 Tveit

Mowi ASA- anlegg 14081

Kanal D-SR19, CC 06

 

Pil ikon

18657 Skredstivik

Mowi ASA – anlegg 18657

Kanal D-SR28

 

Pil ikon

15403 Olderøy

Mowi ASA – anlegg 15403

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

13838 Hegnes

Mowi ASA- anlegg 13838

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

11803 Kyravika

Mowi ASA – anlegg 11803

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

11813 Svinøy V

Sandnes Fiskeoppdrett AS – anlegg 11813

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

11492 Storevikholmen

Sjøtroll Havbruk AS – anlegg 11492

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

11775 Kviteskjeret

Stenvik Fiskefarm AS – anlegg 11775

Digital kanal D-SR29

 

Pil ikon

13486 Haukå

Mowi ASA – anlegg 12386

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

11833 Flåtegrunnen

Mowi ASA – anlegg 11833

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

11791 Langeråa

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS – anlegg 11791

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

24455 Klavelandet

Steinvik Fiskefarm AS – anlegg 24455

Digital kanal D-SR29, CC 2

 

Pil ikon

39237

Svanøy Havbruk AS – anlegg 39237

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

10318 Gulestø

Mowi  ASA – anlegg 10318

Kanal D-SR32, cc 03

 

Pil ikon

13242 Juvika B

Mowi ASA – anlegg 13242

Kanal D-SR30 – cc4

 

Pil ikon

17177 Grunneneset

Mowi ASA – anlegg 17177

Kanal D-SR21

 

Pil ikon

13841 Brunsvik

Mowi ASA – anlegg 13841

Kanal D-SR24

 

Pil ikon

13550 Marøy Nø

Mowi ASA – anlegg 13550

Kanal D-SR20

 

Pil ikon

13837 Verpeide

Mowi ASA – anlegg 13837

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

11809 Krabbestig

Mowi ASA – anlegg 11809

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

13612 Rundreimstranda

Mowi ASA – anlegg 13612

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

13845 Beitveit

Mowi ASA – anlegg 12209

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

13843 Barlindbotn

Barlindbotn Settefisk AS- anlegg 13843

Kanal 12A

 

Pil ikon

Vik bygde- og sjukeheim

Mottar nødvarsling for basestasjon tilknyttet
•Vik radiolag

Pil ikon

Basestasjon Raudbergnuten

Basestasjon tilhørende Lærdal sikringsradiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Skjerdal

Basestasjon tilhørende Aurland radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Styveshorgi

Basestasjon tilhørende Voss sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Storhovd

Basestasjon tilhørende Aurland radiolag

Kanal 10

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Skjelinganosi

Basestasjon tilhørende Arnafjord radiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Svinadalsholtane

Basestasjon tilhørende Vik radiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Vik bygde- og sjukeheim

Pil ikon

Basestasjon Bringa

Basestasjon tilhørende Lærdal sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Vetanosi

Basestasjon tilhørende Lærdal sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Liastøl

Basestasjon tilhørende Årdal radiolag

Kanal 5

Basestasjon sender informasjon om GPS-koordinater ved nødalarmering

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Kjeringafjell

Basestasjon tilhørende Leikanger sikringsradiolag

Kanal 11

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Hollekve

Basestasjon tilhørende Sogndal radiolag

Kanal 12

Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning.

Pil ikon

Basestasjon Molden

Basestasjon tilhørende Luster sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Nosafjellet

Basestasjon tilhørende Luster sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Hafstadfjellet

Basestasjon tilhørende Førde sikringsradiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

Basestasjon Skareide

Basestasjon tilhørende Eid radiolag

Kanal 8

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Eggjahaugane

Basestasjon tilhørende Leikanger sikringsradiolag

Kanal 13

Basestasjon er tilknyttet vaktordning ved 110 Vest i Bergen

Pil ikon

12209 Rønstad

Mowi ASA – anlegg 12209

Kanal D-SR26

 

Pil ikon

12214 Dravlaus

Mowi ASA – anlegg 12214

Kanal D-SR 29 og D-SR U1

 

Pil ikon

12213 Kvangardsnes

Aqua Farms Vartdal AS – anlegg 12213

Kanal 12

 

Pil ikon

13243 Sandvika

Mowi ASA – anlegg 13243

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

13246 Voldnes

Mowi ASA – anlegg 13246

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

12223 Videlid

Mowi ASA – anlegg 12223

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

22455 Bjørlykkestranda

Mowi ASA – anlegg 22455

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

12269 Urke

Urke Fiskeoppdrett AS – anlegg 12269

Kanal 12C

 

Pil ikon

12278 Standal Y

Mowi ASA- anlegg 12278

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

12222 Steinsvik

Mowi ASA – anlegg 12222

Kanal D-SR 19 og D-SR U2

 

Pil ikon

12235 Sighaug

Mowi ASA – anlegg 12235

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

12237 Brudevika

MOWI ASA – anlegg 12237

Kanal D-SR28

 

Pil ikon

12303 Vartdal

Vartdal Fiskeoppdrett AS – anlegg 12303

Kanal 12C

 

Pil ikon

12315 Flø

Mowi ASA – anlegg 12315

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13249 Sagelva

Mowi ASA – anlegg 13249

Kanal D-SR 22, CC 01

 

Pil ikon

10181 Oksebåsen V

Mowi ASA – anlegg 10181

Kanal D-SR 21

Pil ikon

12904 Merraberget

Aqua Gen AS – anlegg 12904

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

12244 Setevika

Salmar Rauma AS – anlegg 12244

Kanal D-SR 21

Dekker 12244 Setevika og 33017 Setevika N

Pil ikon

12281 Rogne

Mowi ASA – anlegg 12281

Kanal D-SR 25 , CC 01

 

 

Pil ikon

12988 Aukrasanden

Mowi ASA- anlegg 12988

Kanal D-SR27, Cc 06

 

Pil ikon

12239 Kråknes

Mowi ASA – anlegg 12239

Kanal D-SR30, Cc-07

 

Pil ikon

12897 Honnhammarvika

Aqua Gen AS – anlegg 12897

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

12855 Kornstad

Mowi ASA – anlegg 12855

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

12870 Leite

Mowi ASA- anlegg 12870

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

10224 Korsneset

Salmar Farming AS – anlegg 10224

Kanal D-SR21

 

Pil ikon

31338 Storskjeret

Salmar Farming AS – anlegg 31338

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

33617 Gjerde

Salmar Farming AS – anlegg 33617

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

12474 Sagvikvatnet

Mowi ASA – anlegg 12474

Kanal SR-D 30

 

Pil ikon

32597 Fjordprakken

Salmar Farming AS – anlegg 32597

Kanal SR-D 21

 

Pil ikon

27436 Solveret

Salmar Farming AS – anlegg 27436

Kanal D-SR27

 

Pil ikon

Forsenter Smøla

Forsenter Smøla

Kanal D-SR 26 + D-SR 23

 

Pil ikon

12483 Hjortholman

Salmar Farming AS – anlegg 12483

Kanal D-SR23 Cc 10

 

Pil ikon

32277 Andholmen 1

Salmar Farming AS – anlegg 32277

Kanal D-SR29, Cc 3

 

Pil ikon

12476 Kråka NØ

Salmar Farming AS – anlegg 12476

Kanal D-SR19

Samband er montert

Pil ikon

29116 Reiråklakken

Salmar Farming AS – anlegg 29116

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vaktsentral for oppdrettsanlegg tilknyttet SRadioen

Pil ikon

Basestasjon Høgefjellet

Basestasjon tilhørende Eid radiolag

Kanal 2

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Røros brannvesen

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Dalsbygda

Pil ikon

Tydal bil-elektro AS

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Tydal radiolag

Pil ikon

Horg alders- og sykehjem

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Hølonda radiolag

Pil ikon

Felleskjøpet Selbu

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Selbu radiolag

Pil ikon

Midt-Norge 110-sentral IKS

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet:

Åfjord sikringsradiolag
Holtålen sikringsradiolag
Leksvik sikringsradiolag
Forollhogna sikringsradiolag
Overhalla sikringsradiolag
Snåsa sikringsradiolag
Verdal sikringsradiolag
Steinkjer sikringsradiolag
Stjørdal og Malvik sikringsradiolag

Pil ikon

Vaktsentral Løsvatnet

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Åfjord radiolag
(Olsøyheia, Litlskurven, Nyfjellkammen, Simabakklumpen, Vardefjellet og Kopparen)

Pil ikon

Årnes Handel Bygg og Bo

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet

Åfjord radiolag

Pil ikon

Basestasjon Ytre Tåvåhøgda

Basestasjon tilhørende Forollhogna sikringsradiolag

Kanal 12A

Basen er tilknyttet vaktordning på Midt-Norge 110-sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Rogne

Basestasjon tilhørende Holtålen radiolag

Kanal 7

Basestasjon sender informasjon om GPS-koordinater ved nødalarmering

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Trøndelag Brann og Redningstjeneste IKS (110 sentral i Trondheim)

Pil ikon

Basestasjon Hofjellet

Basestasjon tilhørende Holtålen radiolag

Kanal 8

Basestasjon sender informasjon om GPS-koordinater ved nødalarmering

Pil ikon

Basestasjon Henvola

Basestasjon tilhørende Tydal radiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Tydal bil-elektro AS

Pil ikon

Basestasjon Selbu

Basestasjon tilhørende Selbu radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Felleskjøpet, Selbu

Pil ikon

Basestasjon Olsøyheia

Basestasjon tilhørende Åfjord sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Midt-Trøndelag 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Kopparen

Basestasjon tilhørende Åfjord sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Midt-Trøndelag 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Vardefjellet

Basestasjon tilhørende Åfjord sikringsradiolag

Kanal 12

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Midt-Norge 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Simabakklumpen

Basestasjon tilhørende Åfjord sikringsradiolag

Kanal 12B

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Midt-Trøndelag 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Litjskurven

Basestasjon tilhørende Åfjord sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Midt-Hordaland 110 IKS

Pil ikon

10223 Bremnessvaet

Mowi ASA – anlegg 10223

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

Landbase Nord-Dyrøy

Mowi ASA – landbase anlegg 12449, 10232, 31557 og 12435

Kanal 10

 

Pil ikon

13178 Nernesset

Mowi ASA- anlegg 13178

Kanal D-SR 31

 

Pil ikon

12737 Moldtua

Mowi ASA – anlegg 12737

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

13503 Heggvika

Mowi ASA – anlegg 13503

Kanal D-SR24

 

Pil ikon

12348 Kåholmen

Mowi ASA – anlegg 12348

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

13888 Osholmen

Mowi ASA – anlegg 13888

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

24115 Singsholmen

Salmar Farming AS – anlegg 25115

Kanal D-SR 19 – Cc 7

 

Pil ikon

12392 Lille Torsøy

Mowi ASA – anlegg 12392

Kanal D-SR30

 

Pil ikon

19015 Stokkvika

Aqua Gen AS – anlegg 19015

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

13720 Ulvan

Mowi ASA – anlegg 13720

Kanal 12C

 

Pil ikon

12397 Ilsøya

Mowi ASA – anlegg 12397

Kanal 10

 

Pil ikon

28636 Rataren

Salmar Farming AS – anlegg 28636

Kanal D-SR21

 

Pil ikon

12394 Ørnøya

Salmar Farming AS – anlegg 12394

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

31557 Valøyan

Mowi ASA – anlegg 31557

Kanal D-SR 19, CC 5

 

Pil ikon

10232 Mannbruholmen

Mowi ASA – anlegg 10232

Kanal D-SR 29, CC9

 

Pil ikon

12435 Grøttingsøy

Mowi ASA – anlegg 12435

Kanal D-SR 32, CC 5

 

Pil ikon

14042 Kattholmen

Salmar Farming AS – anlegg 14042

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

10381 Røberg

Gadus Settefisk – anlegg 10381

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

30897 Havsundet

Mowi ASA – anlegg 30897

Kanal D-SR 31, CC 01

 

Pil ikon

12794 Rundklumpen

Mowi ASA – anlegg 12794

Kanal D-SR 29, CC 01

 

Pil ikon

30560 Tristeinen

Salmar Farming AS – anlegg 30560

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

30297 Krabbholmen

Salmar Farming AS – anlegg 30297

Kanal D-SR21

 

Pil ikon

13886 Hallarøy V

Salmar Farming AS – anlegg 13886

Kanal SR-D 25

 

Pil ikon

33218 Hosenøyan

Salmar Farming AS – anlegg 33218

Kanal SR-D 25

 

Pil ikon

25935 Kråkøy slakteri

Kråkøy slakteri AS – anlegg 25935

Kanal 12C

 

Pil ikon

24575 Farmansøya

Salmar Farming AS – anlegg 24575

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

33537 Buholmen

Salmar Farming AS – anlegg 33537

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

12596 Bessaker

Mowi ASA – anlegg 12596

Kanal 10

 

Pil ikon

12599 Indre Skjervøy

Mowi ASA – anlegg 12599

Kanal D-SR29, CC 03

 

Pil ikon

Foldereid Service

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet:
• Nærøy radiolag

Pil ikon

Basestasjon Skavlsåsen

Basestasjon tilhørende Inderøy sikringsradiolag

Kanal 7

 

Pil ikon

Basestasjon Nyfjellkammen

Basestasjon tilhørende Åfjord sikringsradiolag

Kanal 10

Basestasjon er tilknyttet vaktordning hos Nord-Trøndelag 110 IKS

Pil ikon

Basestasjon Marsteinsvola

Basestasjon tilhørende Verdal sikringsradiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Midt-Norge 110-sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Offenåsen

Basestasjon tilhørende Steinkjer sikringsradiolag

Kanal 12A

Basestasjon er tilknyttet Midt-Norge 110-sentral IKS

Pil ikon

Basestasjon Hammerheia

Basestasjon tilhørende Snåsa sikringsradiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Nord-Trøndelag 110

Pil ikon

Basestasjon Ryggahaugen

Basestasjon tilhørende Overhalla sikringsradiolag

Kanal 7

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Nord-Trøndelag 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Haltussen

Basestasjon tilhørende Nærøy radiolag

Kanal 5

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Foldereid Service

Pil ikon

31357 Geitryggen

Mowi ASA – anlegg 31357

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

31877 Barøya

Salmar Farming AS – anlegg 31877

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

24695 Årnes

Salmar Farming AS – anlegg 24695

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

10409 Kjelneset

Mowi ASA – anlegg 10409

Kanal D-SR 28

 

Pil ikon

12633 Lyrnesset

Salmar Farming AS – anlegg 12633

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

21676 Kråkholmen

Bjørøya AS – anlegg 21676

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

12625 Bjørgan

MOWI ASA – anlegg 12625

Kanal D-SR 25

 

Pil ikon

30177 Torgerhaugen

Marine Harvest Norway AS – anlegg 30177

Kanal 12C

Samband er montert

Pil ikon

13180 Salsbruket

Marine Harvest Norway AS – anlegg 13180

Kanal 12B

 

Pil ikon

10265 Kongsmoelva

Marine Harvest Norway AS – anlegg 10265

Kanal 12C

Samband er montert

Pil ikon

14245 Jakobsteinsvika

Marine Harvest Norway AS – anlegg 14245

Kanal D-SR 19

Samband er montert

Pil ikon

30537 Steinflesa

Marine Harvest Norway AS – anlegg 30537

Kanal D-SR29

Samband er montert, dekker også anlegg 12712 Slokkholmen

Pil ikon

19755 Klubben/10885 Jektvika II/27876 Olderbakken

Marine Harvest Norway AS – anlegg 19755/10885/27876

Kanal D-SR 21

Samband er montert

Pil ikon

10877 Mortenøy

Marine Harvest Norway AS – anlegg 10877

Kanal D-SR 29

Samband er montert, dekker også anleggene 10876 Istervika, 10873 Råkneset, 34217 Gaveln og 13000 Slåttvika

Pil ikon

13000 Slåttvika

Marine Harvest Norway AS – anlegg 13000

Kanal 12C

Samband er montert

Pil ikon

13584 Tosbotn

Mowi Norway AS – anlegg 13584

Kanal D-SR29

Samband er montert

Pil ikon

10447/31857 Mefaldskjæret og Blomsøråsa

Marine Harvest Norway AS – anlegg 10447/31857

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

11015 Brattholmen/27976 Bukkholmen

Marine Harvest Norway AS – anlegg 11015/27976

Kanal D-SR 19

Samband er montert på land på Sør-Herøy og skal dekke anleggene Brattholmen og Bukkholmen

Pil ikon

10990 Lille Åsvær/10996 Ramnøy

Marine Harvest Norway AS – anlegg 10990 /10996

Kanal D-SR29

Samband er montert, dekker også anlegg 10996 Ramnøy

Pil ikon

11076 Digermulen/11074 Kvalvika

Marine Harvest Norway AS – anlegg 11074 og 11076

Kanal D-SR 21

 

Pil ikon

11129 Nordfugløy

MOWI ASA – anlegg 11129

Kanal D-SR 30

 

Pil ikon

13297 Kines/10513 Nedre Kvarv/29576 Kalvika

MOWI ASA – anlegg 13297 /10513 /29576

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

Statoil Korgen

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Hemnes radiolag

Pil ikon

Hydro Texaco Storforshei

Mottar nødvarsling for basestasjoner tilknyttet
•Rana radiolag

Pil ikon

Basestasjon Granbostadfjellet

Basestasjon tilhørende Bindal radiolag

Kanal 7

Basestastasjonen skal kobles opp mot 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Sørmo

Basestasjon tilhørende Hattfjelldal radiolag

Kanal 8

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Øyfjellet

Basestasjon tilhørende Stene radiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Eiksenteret

Pil ikon

Basestasjon Vetahaugen

Basestasjon tilhørende Hemnes radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Statoil Korgen

Pil ikon

Basestasjon Grønfjellet

Basestasjon tilhørende Hemnes radiolag

Kanal 8

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Statoil Korgen

Pil ikon

Basestasjon Hemnesberget

Basestasjon tilhørende Hemnes radiolag

Kanal 2

Basestasjon er tilknyttet vaktordning på Statoil Korgen

Pil ikon

Basestasjon Nerlifjell

Basestasjon tilhørende Hattfjelldal radiolag

Kanal 5

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Larsoslia

Basestasjon tilhørende Beiarn Sikringradioslag

Kanal 5

Basestasjonen er tilknyttet med alarmering til 110 sentral

Pil ikon

Basestasjon Manndalen

Basestasjon tilhørende Kåfjord radiolag

Kanal 5

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Hættankollen

Basestasjon tilhørende Kåfjord radiolag

Kanal 8

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

Basestasjon Joppolbakkan

Basestasjon tilhørende Kåfjord radiolag

Kanal 7

NB! Basestasjon er ikke tilknyttet vaktordning

Pil ikon

13531 Skogshavn

Salmar Farming AS – anlegg 13531

Kanal D-SR19

Samband er montert

Pil ikon

23055 Storvika V

Mowi Norway AS – anlegg 23055

Kanal D-SR13

Samband er montert

Pil ikon

23056 Lekangsund II

Salmar Farming AS – anlegg 23056

Kanal D-SR 25

Samband er montert

Pil ikon

17595 Vassvika

Salmar Farming AS – anlegg 17595

Kanal D-SR23

Samband er montert

Pil ikon

30216 Kvitfloget

Salmar Farming AS – anlegg 30216

Kanal D-SR27

Samband er montert

Pil ikon

34137 Skårliodden

Salmar Nord AS – anlegg 34137

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

17077 Trettevik

Salmar Farming AS – anlegg 17077

Kanal D-SR23

Samband er montert

Pil ikon

10724 Klokkstein

Salmar As – anlegg 10724

Kanal SR-D 29

 

Pil ikon

31397 Oterneset

Salmar Farming AS – anlegg 31397

Kanal D-SR29

 

Pil ikon

13792 Kvalvika I

Salmar Farming AS – anlegg 13792

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

31398 Finnvik

Nrs Farming AS – anlegg 31398

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13016 Ytre Hamnebukt

Jøkelfjord Laks AS – anlegg 13016

Kanal D-SR 29

 

Pil ikon

13337 Hovdenakken

Salmar Nord AS – anlegg 13337

Kanal D-SR 19

 

Pil ikon

15516 Mårøyfjord

Salmar Farming AS – anlegg 15516

Kanal D-SR23

Samband er montert

Pil ikon

20176 Ytre Simanes

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 20176

Kanal 12C

Samband er montert

Pil ikon

15462 Sarnes

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 15462

Kanal 12C

 

Pil ikon

15460 Laholmen

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 15460

Kanal 12B

 

Pil ikon

13143 Bondejorda

Salmar Farming AS – anlegg 13143

Kanal D-SR25

 

Pil ikon

19335 Eidemolla

Salmar Nord AS – anlegg 19335

Kanal D-SR 23

 

Pil ikon

13813 Kvitelv

Salmar Farming AS – anlegg 13813

Kanal D-SR19

 

Pil ikon

20396 Bergnes

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 20396

Kanal 12C

 

Pil ikon

10828 Kleppenes N

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 10828

Kanal 12B

 

Pil ikon

10616 Vinnalandet

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 10616

Kanal 12C

 

Pil ikon

15517 Tinnlandet

Grieg Seafood Finnmark – anlegg 15517

Kanal 12B

 

Pil ikon