Om sambandet

Sikringsradioen ble i sin tid etablert for å gi mulighet for sikkerhet og tilgjengelighet i utmark. Selv om mange tekniske elementer er endret i årenes løp,  er grunnpilarene fortsatt de samme, sikkerhet og tilgjengelighet!

Flere sikringsradioer stilt opp

Hva er SIKRINGSRADIOEN?

Til forskjell fra andre VHF-radioer, ofte kalt jaktradioer, har sikringsrdioen en infrastruktur bestående av basestasjoner i tillegg til en nødfunksjon via radioens nødknapp.

Sikringsradioen ble utviklet av ildsjeler innen skogbruket på begynnelsen av 80-tallet. Det var behov for et system som ivaretok sikkerheten til skogbrukeren. I dag, 40 år senere, er infrastrukturen langt mer utbygget og sikringsradioen er førstevalget blant mange med behov for sikkerhet og tilgjengelighet via radiosamband i utmark!

Utstyrt med nødknapp dersom uhellet er ute.
Noen vil alltid få beskjed!

Mann som jobber ved nødsentral med mange skjermer rundt seg.

Hvorfor sikringsradio?

Forskjellen på en vanlig jaktradio og en sikringsradio er hvordan de er programmert. Sikringsradio har 17 egne kanaler i tillegg til jaktkanaler. Infrastrukturen bak består av 150 basestasjoner plassert strategisk i terrenget.  I praksis betyr det lengre rekkevidde og bedre tilgjengelighet.

Den viktigste egenskapen er likevel nødfunksjonen sikringsradioen er utstyrt med. Er man innenfor dekningsområdet til en basestasjon, er ett trykk på nødknappen nok til å få kontakt med nærmeste 110-sentral. En egen nødkanal gir deg også mulighet for å kommunisere direkte med mannskapet om bord i redningshelikoptrene fra Norsk Luftambulanse.