Det er avgjørende med god kommunikasjon og sikkerhet for å kunne arbeide effektivt. Hvorfor?

Sikringsradioen gjør det mulig for ansatte i oppdrettsnæringen å oppleve økt sikkerhet og effektivitet i arbeidshverdagen med et pålitelig og robust kommunikasjonsverktøy.

Sikringsradioen gjør det mulig for ansatte i oppdrettsnæringen å oppleve økt sikkerhet og effektivitet i arbeidshverdagen med et pålitelig og robust kommunikasjonsverktøy.

Høyt tempo og krevende arbeidsforhold krever kvalitet på kommunikasjonsverktøyet!

Frustrerende å ikke ha felles kommunikasjon i en arbeidshverdag med høyt tempo, krevende omgivelser og koordinering mot eksterne parter? Sikringsradioen vil sikre felles kommunikasjon mellom ansatte på oppdrettsanlegget i tillegg til samarbeidende aktører som for eksempel brønnbåter, forbåter og dykkerfirma.

Inneffektive kommunikasjonsløsninger er aldri en god løsning!

Sikringsradioen er vanntett og lett å håndtere i daglig arbeid. I motsetning til en mobiltelefon som gjerne ligger i en lomme, vil Sikringsradioen sitte lett tilgjengelig på arbeidstøy eller redningsvest og være enkel å betjene både med og uten hansker. Den legger til rette for mer sikkert og effektivt arbeid der alle hører alle og man har mulighet for å gi raske beskjeder i situasjoner som ellers kan være utfordrende å samhandle i.

Luftambulanse

Rask handling ved ulykker er viktig og spesielt til sjøs!

Arbeid i farlige omgivelser krever gode løsninger for hjelp hvis ulykker oppstår. I tillegg til direkte varsling til 110 sentral, er det også viktig at kolleger og anlegg i nærheten mottar nødalarm. De vil ofte være i umiddelbar nærhet og kunne bistå innen kort tid.

Sikringsradioen er utstyrt med vannsensor og nødknapp som varsler direkte til 110 sentral. Der sitter det operatører som er vant til å håndtere alvorlige ulykker. I tillegg til direkte kommunikasjon mellom 110 sentral og Sikringsradio, vil alarmen også sørge for nødvendig datainformasjon direkte til operatørens skjerm. De vil kunne se i kart hvor radioen befinner seg, hvilken radio som har sendt nød (ofte knyttet mot en ansatt), hvilket oppdrettsanlegg alarmen er sendt fra og oppdrettsanlegg som ligger i umiddelbar nærhet.

110 sentralen vil med andre ord bare sekunder etter alarmen er utløst sitte med nødvendig informasjon for å kunne gi rask respons.

I tillegg til vanlig kommunikasjon vil man også ha mulighet for direkte kontakt mot 110 med en Sikringsradio.