Priser medlemsskap

Sikringsradioen AS er en ikke-kommersiell virksomhet som jobber kontinuerlig med å holde kostnadene for brukerne så lave som mulig slik at flest mulig kan oppleve bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet også i områder uten mobildekning.

For å være registrert i sikringsradioregisteret og ha tilgang til vårt samband betaler du en lav årlig avgift pr. radio. Denne årlige avgiften går til å dekke frekvensavgift til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og drift av medlemsregisteret.

Sambandet driftes på dugnad, men enkelte sikringsradiolag tar en lokal avgift ved behov for oppgradering av infrastruktur. Sjekk med ditt lokallag for mer informasjon om dette.

Priser pr. 2024, utmark:

  • Årlig avgift pr. radio kr 354,- inkl. mva

Priser pr. 2024, oppdrett:

  • Årlig avgift pr. radio kr 354,- inkl. mva
  • Årlig avgift pr. basestasjon kr 1 441,- inkl. mva
  • Årlig avgift lisens Oppdrettsdatabasen kr 2 842,- inkl. mva