Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

Jordbruks- og skogbruksnæringen har over lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Sikker kommunikasjon kan være avgjørende.

Sikringsradioen er utstyrt med nødknapp for rask og enkel varsling hvis ulhellet er ute.

Mann som jobber ved nødsentral med mange skjermer rundt seg.

Når 110 sentralen mottar nødalarm fra en sikringsradio..

..vil de først kartlegge situasjonen og behov for å rekvirere hjelp. I tillegg vil de motta informasjon om hvem du er, hvilken basestasjon du sender fra og oppgitte kontaktpersoner. Har din sikringsradio i tillegg GPS modul vil operatøren se hvor du er i sitt kartverk.

Det er mye ferdsel i utmark enten det er tilknyttet næring, jakt eller andre friluftsinteresser. Til tross for at mobildekningen har blitt veldig god de aller fleste steder i Norge, opplever flere av oss at vi ikke kan stole på at vi har dekning når vi ferdes utenfor allfarvei.

Det er heller ikke sikkert at mobiltelefonen er det mest hensiktsmessige hjelpemiddelet i utmark med touch-skjerm og følsomme batteri vinterstid.

Det er viktig å være beredt for eventuelle skader, ulykker eller dårlig vær! I en ulykkessituasjon der stressfaktoren er høy er det heller ikke sikkert vi klarer å løse enkle oppgaver som til vanlig går som en drøm. Da er det viktig med enkle varslingsmuligheter som sikrer umiddelbar kontakt. Sikringsradioen er utstyrt med en nødknapp som setter deg i direkte kontakt med en av landets 110 sentraler. Et trykk kan være nok til å redde deg i en ellers så håpløs situasjon.

Tømmerhogst

Sikkerhet for skogbrukeren

Skogsdrift er risikofylt og må derfor tas på alvor.

Selv om de fleste skogeiere i dag hyrer inn hjelp til hogst av skogen sin, er det mange som fortsatt rydder, planter og hogger på egenhånd. Under slikt arbeid benyttes det ofte farlig redskap og det kan forekomme stygge skader.

Felling er den farligste delen av hogsten, og det arbeidet som har forårsaket flest alvorlige ulykker i skogen. Selv om en har god erfaring etter mange års arbeid, vil det alltid kunne oppstå uforutsette hendelser.

Med sikringsradioen vil du alltid ha med deg muligheten for å kunne varsle og det vil i enkelte situasjoner kanskje være helt avgjørende for at utfallet blir positivt.

Sauebonde

Sikkerhet for dyresankeren

Det siste året ble det sluppet nesten 2 millioner sau og storfe på utmarksbeite her til lands.

Det betyr flere turer med tilsyn gjennom sommeren i tillegg til hektisk aktivitet under dyresankingen. Tilsyn foregår gjerne alene i områder med ulendt terreng og dårlig mobildekning.

Selv om man gjerne er flere ifølge under dyresanking, vil det kunne være utfordrende å ikke kunne varsle ved ulykker. Sikringsradioens nødknapp vil kunne være avgjørende for om du raskt får tilkalt hjelp dersom uhellet skulle være ute.

Jeger i skogen

Sikkerhet for jegeren

Nødknappen kan redde liv og sikrer rask varsling dersom uhellet er ute, også i områder uten telefondekning!

I 2019 melder SSB at det var 60 000 jegere på elgjakt, 48 000 jegere på hjortejakt og 8 000 jegere på villreinjakt. Med jakt følger det ferdsel i utkantstrøk (dårlig mobildekning), i ulendt terreng, omgang med våpen og kjøretøy som ATV og annet.

Hvert år meldes det om ulykker i forbindelse med jakten. Vådeskudd, fallulykker og illebefinnende er noe av det vi kan lese om. Vi hører også om jaktkamerater som har måttet gå langt for å komme innenfor mobildekning og kunne varsle ut fra området for å få nødvendig hjelp.

De aller fleste jegere har med seg jaktradio ut i terrenget, med en sikringsradio vil du i tillegg til bedre rekkevidde også ha mulighet for direkte kontakt mot 110 dersom uhellet skulle være ute.

Sikkerhet på oppdrettsanlegget!

Arbeid på oppdrettsanlegg er fortsatt en av de mest risikoutsatte arbeidsplassene i Norge.

Ansatte på oppdrettsanlegg har arbeidet sitt tett på havet i tillegg til at de under arbeidsoperasjoner håndterer teknisk utstyr som kan føre til farlige situasjoner.

Ved ulykker til sjøs er det viktig med rask varsling og redning. I tillegg til direkte varsling til ansvarlig redningsenhet, er det også viktig at kolleger og anlegg i nærheten mottar nødalarm. De vil ofte være i umiddelbar nærhet og kunne bistå innen kort tid.

Sikringsradioen er utstyrt med vannsensor og nødknapp som varsler direkte til 110 sentral. Der sitter det operatører som er vant til å håndtere alvorlige ulykker. I tillegg til direkte kommunikasjon mellom 110 sentral og Sikringsradio, vil alarmen også sørge for nødvendig datainformasjon direkte til operatørens skjerm.

De vil kunne se i kart hvor radioen befinner seg, hvilken radio som har sendt nød (ofte knyttet mot en ansatt), hvilket oppdrettsanlegg alarmen er sendt fra og oppdrettsanlegg som ligger i umiddelbar nærhet. 110 sentralen vil med andre ord bare sekunder etter alarmen er utløst sitte med nødvendig informasjon for å kunne gi rask respons.

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 354 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.

Ønsker du å oppgradere din klassiske jaktradio til en sikringsradio?