En vellykket jakt med
effektiv kommunikasjon

Sikringsradioens egne basestasjoner gir deg rekkevidden du trenger for å kommunisere med de andre på jaktlaget. Sambandet gir deg tilgang til flere kanaler slik at dere slipper støy fra uvedkommende på linja. Nødknappen sikrer rask hjelp ved ulykker.

Jeger i skogen

Ikke la dekningstrøbbel ødelegge jaktopplevelsen!

Tilstrekkelig dekning på mobil og ordinære jaktradioer er ingen selvfølge i norske fjell og skoger. Og selv med dekning sliter du kanskje med irriterende støy på lufta som gjør det vanskelig å tyde hva som blir sagt?

Muligheten til å varsle jaktlaget tidsnok om viktige hendelser kan fort bli avgjørende for en vellykket jakt.

Basestasjon sett fra lufta

Våre basestasjoner sikrer din tilgjengelighet!

Basestasjonene er plassert høyt i terrenget for best mulig rekkevidde mellom radioene. Slik sikres tilgjengeligheten også utenfor jaktområdet.

I sambandet får du også tilgang på flere kanaler slik at du unngår forstyrrelser som oppstår ved overbelastning i de ordinære jaktkanalene.

Sikringsradioens kanaler er konsesjonsbelagt og kan ikke benyttes av ordinære jaktradioer.

Får du varslet i tide?

Hvert år meldes det om ulykker i forbindelse med jakten. Vådeskudd, fallulykker, illebefinnende og klemskader i forbindelse med velt med ATV. Vi hører også om jaktkamerater som har måttet gå langt for å komme innenfor mobildekning sånn at de kan varsle ut fra området og få nødvendig hjelp.

Det viktigste du kan gjøre for egen og andres sikkerhet under jakta er å sørge for rask varsling når uhellet er ute.

Luftambulanse

Nødknapp som redder liv!

Sikringsradioen er i motsetning til ordinære jaktradioer utstyrt med en nødknapp som er koblet direkte opp mot din lokale 110-sentral.

Har du GPS på radioen vil alarmsentralen i tillegg se hvor du befinner deg.

Slik kan 110-sentralen raskt kartlegge behovet, sende riktig assistanse og opprettholde kommunikasjonen til hjelpen når fram.

Jeger med riftle

Konsesjonsplikt

I likhet med sikringsradiokanalene er jaktkanalene konsesjonspliktige. Det er Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF) som er konsesjonsinnehaver.

Dersom du benytter jaktkanalene i din sikringsradio, må dette registreres hos NJFF.

NB! Svenske jaktkanaler er ikke lov å bruke i Norge

Ønsker du å oppgradere din klassiske jaktradio til en sikringsradio?

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 338 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.