Riktig bruk av PMR-utstyr!

NKOM

Det er viktig å kjenne til retningslinjer for bruk av ulike frekvenser i ditt PMR-utstyr, her er det mange som slurver. Nkom jobber også for å tilrettelegge best mulig for god bruk av PMR-utstyr!

Filmen inneholder god informasjon om riktig bruk av blant annet frekvenser

Sjekk alltid at du har konsesjoner i orden for frekvenspakkene du benytter i ditt DMR-utstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker å tilrettelegge for fortsatt bruk av DMR-utstyr og arrangerer i den forbindelse PMR-dag 14. september. Her kommer ulike aktører for å lytte, delta med innlegg og informasjon, samt diskutere viktige forutsetninger for at DMR bruken skal kunne fungere godt. 

Deltakelse er gratis, påmelding gjøres fra Nkom sin hjemmeside: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XOaDrfYD_Uy3mUei-v17zk_qLqn0TFRNsSWSRojL649UN0FVOTZDQjFLQVg5UE5CRE9PRzhHVFBaUC4u

Les også mer om arrangementet her: https://www.nkom.no/aktuelt/velkomen-til-pmr-dag-14.september?fbclid=IwAR34CrgBA9xT9DsCSpAZrK1z0lPZAQcBpAak5TU-auhRIEnUKva6-dWfXaQ

Sikringsradioen deltar også på DMR-dagen og tar gjerne innspill fra våre brukere om viktige saker som bør deles fra talerstolen! Send gjerne inn her: post@sikringsradioen.no

Vi gleder oss til arrangementet og kanskje treffer vi noen av dere der?

Har du lest disse?

Norges mest moderne og stilige sikringsradiobase?

Seljord sikringsradiolag har gjennom 2021 gjort en formidabel jobb med oppgradering av sin baseplassering. Vi kan vel med letthet si at dette nå er landets flotteste “sikringsradio-bu” hvis vi lar arkitektur være en avgjørende faktor!

Oppgradering av teknisk utstyr for baser i Suldal!

Atter en gang har super dugnadsinnsats fra engasjerte ildsjeler i Suldal sørget for bedre vilkår for god og stabil drift for sikringsradioen i området. Oppgradering av strømkilder og containerskap som sørger for gode driftsforhold for teknisk utstyr, vil gi et nytt løft for områdets infrastruktur!