Riktig bruk av PMR-utstyr!

NKOM

Det er viktig å kjenne til retningslinjer for bruk av ulike frekvenser i ditt PMR-utstyr, her er det mange som slurver. Nkom jobber også for å tilrettelegge best mulig for god bruk av PMR-utstyr!

Filmen inneholder god informasjon om riktig bruk av blant annet frekvenser

Sjekk alltid at du har konsesjoner i orden for frekvenspakkene du benytter i ditt DMR-utstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker å tilrettelegge for fortsatt bruk av DMR-utstyr og arrangerer i den forbindelse PMR-dag 14. september. Her kommer ulike aktører for å lytte, delta med innlegg og informasjon, samt diskutere viktige forutsetninger for at DMR bruken skal kunne fungere godt. 

Deltakelse er gratis, påmelding gjøres fra Nkom sin hjemmeside: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XOaDrfYD_Uy3mUei-v17zk_qLqn0TFRNsSWSRojL649UN0FVOTZDQjFLQVg5UE5CRE9PRzhHVFBaUC4u

Les også mer om arrangementet her: https://www.nkom.no/aktuelt/velkomen-til-pmr-dag-14.september?fbclid=IwAR34CrgBA9xT9DsCSpAZrK1z0lPZAQcBpAak5TU-auhRIEnUKva6-dWfXaQ

Sikringsradioen deltar også på DMR-dagen og tar gjerne innspill fra våre brukere om viktige saker som bør deles fra talerstolen! Send gjerne inn her: post@sikringsradioen.no

Vi gleder oss til arrangementet og kanskje treffer vi noen av dere der?

Har du lest disse?