Nye krefter på plass i Sikringsradioen

Image-2

Sikringsradioen skal endre seg i takt med teknologien og behovene til brukerne, ifølge ny daglig leder Tom Skjølingstad.

–Jeg er stolt og ydmyk over å få jobbe med sikringsradioen. Vi er en liten administrasjon og har en trofast medlemsmasse. Så må jeg si at den jobben de lokale sikringsradiolagene gjør imponerer meg dypt, sier Tom Skjølingstad.

Som relativt fersk i rollen som daglig leder for Sikringsradioen har han brukt det siste halve året på å bli kjent med organisasjonen.

Berømmer engasjementet i radiolagene

Ny daglig leder i Sikringsradioen Tom Skjøllingstad.

–Sikringsradioen har engasjerte og arbeidsvillige sikringsradiolag og brukere som virkelig står på og får ting til å skje. Så har vi gode eiere innen landbruk og skogbruk som sikrer at vi står på et solid fundament når vi nå går inn i en slags ny tid for Sikringsradioen, forteller Skjølingstad før han utdyper:

–Med tida så endres bruksmønsteret til de som trenger sikringsradio, og dette må vi henge med på. Jeg tror retningen framover for oss blir å sikre stabilitet blant de som bruker sikringsradio slik at vi både beholder og også øker antall brukere. Det gjør vi ved å til enhver tid ha oppdatert teknologi på alle basestasjonene våre og fortsette med den gode dialogen med de lokale sikringsradiolagene. De er vi helt avhengige av, sier han.

Nye bruksområder skal sikre tilbudet

Alle basestasjoner er nå i ferd med å gå over til 4G slik at de er koblet til 110-sentralen. Sammenlignet med noen tiår tilbake er det færre som driver med skogbruk og sauesanking – noe som naturlig påvirker antall brukere av Sikringsradioen. Samtidig er nye bruksområder i ferd med å tre fram.

–Vi skal bygge videre på de nyeste bruksområdene som har blitt viktige. Når ingenting annet virker er Sikringsradioen noe du kan stole på i beredskapssammenheng. Så ser vi at oppdrettsnæringen har god bruk for denne teknologien ute på merdene, forteller Skjølingstad.

Tømrermester fra Numedal ny styreleder

Det er ikke bare daglig leder som er fersk i rollen. Lars Simensen ble i vår valgt til ny styreleder i Sikringsradioen. Tømrermesteren fra Numedal er takknemlig for tilliten og ser fram til å jobbe i Sikringsradioens tjeneste. Han er enig i Skjølingstads betraktninger rundt prioriteringer i tida som kommer.

Lars Simensen, styreleder i Sikringsradioen

–Vi skal være i forkant og tilrettelegge slik at sikringsradioen alltid er den stabile løsningen. Vi skal henge med på teknologien og snakke enda mer om hvorfor det er så trygt å ha med seg sikringsradio – det er rett og slett en billig livsforsikring, sier Simensen.

Han forteller også at administrasjonen og styret til høsten skal diskutere hvordan man kan nå nye brukergrupper gjennom for eksempel kurs og opplæring i årene som kommer.

Har du lest disse?

To generasjoner på dugnad for Sikringsradioen

Innsatsen som Kjell Lande, sønnen Roar og de andre frivillige i sikringsradiolaget i Bygland legger ned er helt uvurderlig for de som bruker sikringsradio i området.