Bedre rekkevidde og strømtilførsel for basestasjon i Nome!

Hestefjell_vinter_klippet

Endelig er både rekkevidde og strømtilførsel for basestasjon plassert på Hestefjell (SIKR 2) oppgradert. Dette vil gi en driftssikker og bedre brukeropplevelse for alle sikringsradiobrukere i området!

 

Nome sikringsradiolag drifter 2 basestasjoner som gir god sambandsdekning og ikke minst sikker ferdsel i egne fjell og utmarksområder. Basestasjoner er plassert på Verpeåsen og Hestefjell.

Hestefjell
444 moh + 15 m tårn
Kanal SIKR 2
Alarm til 110 sentral

   

Verpeåsen
200 moh
Kanal SIKR 12B
Alarm til 110 sentral

   
   

Etter en periode med dårlig rekkevidde på basestasjon på Hestefjell, ble teknisk sjef i Sikringsradioen, Sven-Otto Nyheim, med primus motor i Nome sikringsradiolag, Jens Kristian Herregården, til baseplasseringen for å se på saken. Der fastslo de at basens antenne hadde, etter lang og tro tjeneste, behov for oppgradering. 

I tillegg har sikringsradiolaget slitt med strømforsyning til basestasjonen under årets mørkeste måneder. Dette er en utfordring som går igjen hos flere sikringsradiolag. Mange sliter da med å holde batteri gående på grunn av mangel på sol. 

Etter å ha kartlagt behov for oppgraderinger på Hestefjell, var Herregården og Nyheim på baseplasseringen igjen i mai 2022 med ny antenne og brenselcelle. Dekningen ble umiddelbart bedre og med brenselcelle på plass vil ikke lenger mørketiden blir noe problem. Brenselcellen kobler automatisk inn når spenningen på batteriene blir for lav, som følge av blant annet dårlige ladeforhold for solcellepanel.

Baseplasseringer er også oppgradert med 4G telefonoverdrag og er dermed klar for videre drift når Telenor slukker ned 2G nettet sitt innen utgangen av 2025.

 

Tildeling av midler fra Bærekraftsfondet (Norges Bondelag og Gjensidige) har bidratt sikringsradiolaget økonomisk. Prosjektet er midt i smørøyet med tanke på formål for tildelingen, når lokalområdet nå har samband som kan bistå skadeforebyggende dersom beredskapssituasjoner skulle oppstå. I tillegg har ulike næringer innen landbruksfamilien god sambandsdekning og sikkerhet når de utfører sitt arbeid i utmarksområder.

Alt dette takket være en fantastisk dugnadsinnsats fra medlemmer i Nome sikringsradiolag!

Kontaktinformasjon Nome sikringsradiolag: 
Ivar Nilsen, tlf: 957 65 760, e-post: ivar@jegerservice.com

Kontaktinformasjon Sikringsradioen:
Teknisk sjef Sven-Otto Nyheim, tlf: 991 50 366, e-post: post@sikringsradioen.no

 

Har du lest disse?