Norges mest moderne og stilige sikringsradiobase?

Bu ferdig på fjell

Seljord sikringsradiolag har gjennom 2021 gjort en formidabel jobb med oppgradering av sin baseplassering. Vi kan vel med letthet si at dette nå er landets flotteste “sikringsradio-bu” hvis vi lar arkitektur være en avgjørende faktor!

Seljord sikringsradiolag drifter 1 basestasjon som gir god sambandsdekning og ikke minst sikker ferdsel i egne fjell og utmarksområder. Basestasjonen er plassert på Hestenutan.

Hestenutan
1 125 meter over havet
Kanal SIKR 8
Alarm til 110

Seljord sikringsradiolag har over en tid opplevd utfordringer knyttet mot både støy og strømtilførsel på sin basestasjon. Etter hvert ble det klart at brenselcelle var løsningen på strømutfordringer og med begrensede fasiliteter for plassering på Hestenutan, ble det bestemt å gå i gang med et ordentlig “stor-prosjekt”. 

Tidligere var basestasjon oppbevart i kasse på fjellet:

Når sikringsradiolaget leder er arkitekt og har vilje til å “brette opp ermene” på vegne av alle medlemmer, blir resultatet bra! Ikke bare ble det en solid bu til å huse teknisk utstyr, men også en estetisk flott en! I tillegg har også annet medlem i sikringsradiolaget bidratt med mange arbeidstimer for å sikre elektrikerarbeid med kobling og god montering av teknisk utstyr.

Før bygging ble iverksatt, ble det laget skisser på hvordan løsningen var tenkt laget og plassert i terrenget:

I mars 2021 var teknisk sjef i Sikringsradioen, Sven-Otto Nyheim, på besøk hos leder i sikringsradiolaget, Bjørn Aase, for å følge byggeprosessen. Han hadde med seg teknisk utstyr som ble montert av medlem Jon Aasan. Nyheim ga uttrykk for beundring for kvaliteten på arbeidet som ble gjort, “arbeid av ypperste klasse” som han sa. 

I april 2021 var alt klargjort på Hestefjell og da var neste etappe å fly nybygget bu på plass med helikoptertransport. Alt gikk som planlagt og etter mange dugnadstimer kunne medlemmer i sikringsradiolaget se et komplett og stilfullt anlegg på plass på Hestefjell. 

Det er meldt om god og stabil drift for anlegget gjennom resten av 2021 og i første halvdel av 2022. Geir Venaas, som har vært primus motor i sikringsradiolaget i årevis, overvåker basen jevnlig og er svært fornøyd med resultatet de har oppnådd!

Neste trinn på etappen blir nå å få oppgradert med 4G telefonoverdrag og sånn at anlegget er klart for videre drift når Telenor slukker ned 2G nettet sitt innen utgangen av 2025.

Tildeling av midler fra Bærekraftsfondet (Norges Bondelag og Gjensidige) har bidratt sikringsradiolaget økonomisk. Prosjektet er midt i smørøyet med tanke på formål for tildelingen, når lokalområdet nå har samband som kan bistå skadeforebyggende dersom beredskapssituasjoner skulle oppstå. I tillegg har ulike næringer innen landbruksfamilien god sambandsdekning og sikkerhet når de utfører sitt arbeid i utmarksområder.

Alt dette takket være en fantastisk dugnadsinnsats fra medlemmer i Seljord sikringsradiolag!

Kontaktinformasjon Seljord sikringsradiolag: 
Leder sikringsradiolag Bjørn Aase, tlf: 976 65 382, e-post: bjorn.aase@nenett.no

Kontaktinformasjon Sikringsradioen:
Teknisk sjef Sven-Otto Nyheim, tlf: 991 50 366, e-post: post@sikringsradioen.no

Har du lest disse?