Feil bruk av frekvenser kan i ytterste fall føre til alvorlige situasjoner!

Sofia, Bulgaria - 5 December 2017: Paramedics from mountain rescue service provide first aid during a training for saving a person in accident in the forest.

Flere jegere benytter frekvenser feil i sin VHF-radio, dette kan være direkte farlig sier Bjørnar Aarnes som er teknisk ansvarlig for infrastrukturen i Follo og Øvre Østfold sikringsradiolag.

Feil bruk kan gjelde jegere som jakter med godkjent sikringsradio, men også jegere med jaktradioer som har frekvenser de ikke har lov til å benytte. Nå har sikringsradiolaget sett seg lei på denne situasjonen!

Follo og Øvre Østfold sikringsradiolag har 150 aktive medlemmer som til sammen forvalter over 200 sikringsradioer i sitt område. Sambandet benyttes som sikkerhet ved skogsarbeid, til ettersyn og sank av dyr på utmarksbeite, til jakt og til annen ferdsel i skog og utmark der det er behov for kommunikasjon og sikkerhet. Sikringsradiolaget drifter to basestasjoner som sørger for sambandsdekning i store deler av gamle Østfold fylke. Basestasjonene er direkte knyttet mot 110 sentralen i Ski, noe som sørger for profesjonell og rask hjelp dersom det er behov for å trykke på sikringsradioens nødknapp. Siden nødvarslingen går via basestasjonene, skal alle sikringsradiobrukere være bevisst på at basekanalen bare benyttes til korte beskjeder. God radiodisiplin og riktig bruk av de ulike frekvensene er viktig sånn at sambandet ikke blir blokkert i forhold til nødalarmering.

Frekvensmisbruk har dessverre vært hverdagen for flere sikringsradiolag i lang tid. I sin tid så Sikringsradioen AS seg også nødt til å bygge om kanaler ment for vinsjearbeid i skogen til annet bruk. Årsaken til dette var at frekvensmisbruk hadde gjort det direkte farlig for skogsarbeidere å benytte frekvensene til dette formålet.

Det er nettopp disse frekvensene at Follo og Øvre Østfold sikringsradiolag nå opplever mye støy og misbruk på, da spesielt under jakten. De gamle vinsjekanalene er nå benyttet til kanal i en av radiolagets basestasjoner. Uvitenhet om dette i tillegg til ulovlig bruk i vanlige jaktradioer, fører til mye sending og støy som går “på luften” via basen. Jegere er nok kanskje klar over at de benytter frekvenser de ikke har konsesjon for å kunne bruke, men flere er nok uvitende om at de kommuniserer på en frekvens som “går på luften” via en basestasjon. Dette kan også gjelde brukere av godkjente sikringsradioer som i sin tid kjøpte radio der vinsjekanalene var satt opp som direktekanaler. I tillegg er nok jegerne også uvitende om at mye prat og lange sendesekvenser kan føre til at en nødalarm ikke slipper gjennom til 110 sentralen. Det kan føre til svært alvorlige situasjoner!

“Slutt å bruke radioer med gamle vinsjekanlene 1 og 2” uttaler Aarnes via Rakkestad Avis 27. oktober. Han oppfordrer videre jegere til å benytte jaktkanaler og ikke frekvenser forbeholdt brukere av sikringsradiosambandet. Det er ikke lov til å bruke frekvenser en ikke har konsesjon på selv om de ligger programmert i radioen en eier. Forstyrrelsene er registrert flere steder i distriktet og både medlemmer og driftsansvarlige i sikringsradiolaget har nå sett seg lei på dette problemet, noe må gjøres!

Frekvensmisbruk er noe Nasjonal kommunikasjonsmyndighet også har tatt tak i dette året. Sikringsradioen AS og Norges Jeger- og fiskerforbund har hatt dialog mot myndighetene der fokus har vært hvordan en kan opplyse brukere av VHF-radioer om regler for frekvensbruk. Det er faktisk svært få frekvenser en kan bruke fritt i Norge, dette er det ikke mange som er klar over! Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i den forbindelse blant annet utarbeidet en informasjonsfilm som alle brukere av VHF radioer burde ta en titt på!

Portrett Svenn-Otto NyheimTeknisk sjef i Sikringsradioen AS, Sven-Otto Nyheim, sier det her er viktig å opplyse både sikringsradiobrukere og andre som benytter frekvensene ulovlig i vanlige jaktradioer. Det er viktig å huske at vinsjekanalene er utgått og at de i dag benyttes til en basekanal (12B). Det betyr at eier du en sikringsradio med gammelt kanaloppsett der vinsjekanalene fortsatt ligger inne, risikerer du å bli kringkastet på hele basestasjonens dekningsområde. Dette er nok ikke alle sikringsradiobrukere klar over og dermed blir samtalene lengre enn de burde siden de tror de kommuniserer en-til-en og ikke via en base. Så er det også viktig å opplyse eiere av vanlige jaktradioer om at frekvensen de benytter ikke er lov å sende på i det hele tatt, da den ligger programmert i en radio som ikke er godkjent for bruk av sikringsradioens kanalpakke. 

Nyheim er opptatt av at dette handler mye om riktig informasjon ut til de ulike partene. Han har derfor programmert opp en sikringsradio som sendes til sikringsradiolaget sånn at de kan nå alle som sender “på luften” når støyen opptrer. “Vi håper jo at dette roer seg bare folk får riktig informasjon” sier han.

Har du lest disse?