Husk på sikringsradioen når annen kommunikasjon faller bort!

20210224-dsc_4311

Gjennom helgen har mange opplevd bortfall av mobilnett. I tillegg har flere steder vært uten strøm over lengre tid. Husk da at du har sikringsradio!

Vindens herjinger gjennom helgen førte med seg mange utfordringer for innbyggere i de berørte områdene. Heldigvis har sikringsradioen vært til nytte noen steder, men den kunne bidratt i mye større grad enn det den har gjort! Vi ønsker med dette om å minne om hvilken ressurs sikringsradioen er når all annen form for kommunikasjon faller bort. Dette skjer gjerne også i situasjoner der strøm er borte, noe som igjen kan skape nye utfordringer for bønder som blant annet har dyrehold. 

Det er ikke observert noe bortfall av sikringsradioens basestasjoner gjennom helgen, heller ikke GSM kobling mot 110 sentraler. Vinden var en stor styrkeprøve, men basestasjonene stod den av! Sikringsradiolagenes gode løsninger for strømforsyning sørget også for at basene hadde stabil drift gjennom hele helgen. 

 

Hva kan så sikringsradioen bidra med i slike situasjoner?

 1. Kommunikasjon mellom innbyggere!
  Når strøm- og mobilnettet er borte, vil det fort melde seg behov for å kunne kontakte hverandre for bistand med strømaggregat, veirydding etc. Sikringsradioens basestasjon sørger for at du når andre innbyggere via din sikringsradio!
  Hva bør du gjøre? Ha alltid sikringsradioen på under slike forhold! 

 2. Innformasjon og kommunikasjon mot kommune!
  I de kommuner der sikringsradioen er inkludert i lokal beredskapsplan, vil de lytte til den lokale basestasjonen. Relevante etater i kommunen vil også disponere sikringsradioer og være tilgjengelig på sambandet. 
  Hva bør du gjøre? Lytt til sikringsradioen for oppdateringer fra kommunen og husk at de er i andre enden dersom du trenger bistand. 
  Hva hvis kommunen min ikke benytter ressursen enda? Kontakt oss i Sikringsradioen sentralt, så skal vi kontakte lokalt sikringsradiolag og sammen henvende oss til kommunen med god informasjon.  

 3. Sikringsradioen bidrar i nødsituasjoner!
  Husk at sikringsradioens hoveoppgave er å sikre deg i eventuelle nødsituasjoner! Dersom det oppstår kritiske helsesituasjoner under f. eks. ekstremvær, vil du uavhengig av strøm- og mobilnettet nå 110 sentralen via nødknappen. Det kan også oppstå brann eller at f. eks dyr på gården trenger øyeblikkelig bistand og da kan denne kontakten være god å ha.  
  Hva bør du gjøre? Hold nød-knappen nede på sikringsradioen i 3 sek og du vil straks bli anropt av 110 sentralen. NB! husk å være på samme kanal som områdets basestasjon!

Vi ønsker også å minne alle skogeiere om sikkerheten sikringsradioen gir når de nå skal i gang med vindfallhogst! Farlig arbeid krever best mulig sikring, det fikk også Oddvar Sødtholdt erfare da han ryddet skog: les artikkel her!

 

Har du lest disse?