Basestasjonen på Rafjellet i drift igjen!

Etter flere år med ustabil drift, sikrer sikringsradiobasen på Rafjellet deg igjen god dekning og et pålitelig verktøy på innerlomma.

Sikringsradioen lar deg effektivisere arbeid i utmarksområder gjennom bedre tilgjengelighet og stabil kommunikasjon med lagkamerater og arbeidskollegaer. Nødknappen sikrer rask hjelp ved ulykker.

Baseplassering Rafjellet

Basestasjon på kanal 5 plassert på Rafjellet har over lengre tid vært hatt utstabil drift. Det har i tillegg manglet nødvarsling mot 110 sentral. Det er derfor gledelig å kunne varsle at basestasjonen nå er i stabil drift og med det gir god sambandsdekning over store områder. Basen har kobling mot Øst 110 sentral på Ski.

Basen gir deg god sambandsdekning i alle himmelretninger, men vi anbefaler likevel alle å teste dekning selv i sine områder. Ønsker dere mer detaljert informasjon rundt dekning, så kontakt oss gjerne. Send oss også gjerne tilbakemelding om tester dere har gjort, det setter vi alltid stor pris på!

Tilgjengelighet, områdene basene dekker har store skog- og utmarksområder der tilgjengelighet kan være vanskelig. Det kan være utfordrende for de som har sitt arbeid innen jord- og skogbruksnæringen! Basestasjonene har strømbackup som sikrer god drift også når strøm- og telenettet faller bort. Du vil derfor ha mulighet for kommunikasjon og tilgjengelighet i situasjoner der uvær, snøfall, flom etc. rammer annen infrastruktur. 

Sikkerhet, sikringsradioen er utstyrt med nødknapp for rask og enkel varsling hvis uhellet er ute. Når 110 sentralen mottar nødalarm fra en sikringsradio vil de først kartlegge situasjonen og behov for å rekvirere hjelp. I tillegg vil de motta informasjon om hvem du er, hvilken basestasjon du sender fra og oppgitte kontaktpersoner. Har din sikringsradio i tillegg GPS modul, vil operatøren se hvor du er i sitt kartverk. 

Med en sikringsradio og tilgjengelighet via sambandets basestasjoner, vil du kunne jobbe mer effektivt og trygt i utkantstrøk!

Tre steg for økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet

Steg 1

Velg radio og finn forhandler

Våre forhandlere hjelper deg gjerne med å velge riktig modell til ditt bruk.

Steg 2

Registrer deg som abonnent

Den årlige abonnementsavgiften på 338 kr inkl. mva. går uavkortet til å sikre sambandets infrastruktur.

Steg 3

Ferdes trygt med Sradioen i lomma

Bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet med sikringsradioen som kommunikasjonsverktøy.

Ønsker du å oppgradere din VHF-radio? Send den til oss og få den tilbake som en sikringsradio etter ca to uker.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.