Vær trygg på at du får varslet når det gjelder

Når du legger avgårde til skogs eller til fjells så kan du ikke stole på at mobildekninga følger deg hele veien. Oppstår det situasjoner som krever at du får varslet nødetatene eller dine nærmeste er sikringsradioen det tryggeste valget.

Høy ulykkesbelastning i norsk landbruk og skogbruk

Med utmarksområder uten mobildekning som arbeidsplass blir jobben med tilsyn av beitedyr eller hogst ekstra risikofylt. Er du i tillegg alene og langt unna hjelp? Da kan det være greit å holde kontakten med de hjemme slik at de vet at du har det bra. Og skulle noe skje er det viktig at du får varslet raskt.

Bønder og skogbrukere har mistet livet i arbeidsulykker de siste 10 årene.*
Arbeidsulykker som medførte sykemelding utover egenmeldingsperioden ble rapportert bare i 2020.** Det antas også at mørketallene er store.
Av de 400 arbeidsulykkene var klem- og fallskader.** Ved slike skader kan det være vanskelig å oppsøke hjelp. Er man i tillegg langt unna er rask varsling avgjørende.

* Dødsfall meldt inn til Arbeidstilsynet i perioden 2011-2020. Kilde: SSB
** Arbeidsulykker meldt inn til tilsynsmyndighet for Bønder, skogbrukere og fiskere i 2020. Kilde: SSB

Rask og effektiv varsling

Med 145 basestasjoner som sikrer god dekning og mulighet for direkte oppkobling mot nærmeste 110-sentral via nødknappen, er Sikringsradioen uovertruffen som kommunikasjonsverktøy i områder uten mobildekning.

Abonnement
Basestasjoner
års erfaring

En jaktradio er ikke det samme som en sikringsradio

Mange vhf-radioer kan fungere enten som en vanlig jaktradio eller som en sikringsradio. Forskjellen ligger i hvordan radioen er programmert og om du har et aktivt abonnement hos Sikringsradioen. Men hva betyr egentlig forskjellen for deg som bruker radioen?

Jaktradio

Tilgang på 6 analoge og 12 digitale kanaler*

Vanlig rekkevidde radio-radio

Ulike priskategorier på radioer

Sikringsradio

Tilgang på 18 analoge og 8 digitale kanaler

Bedre rekkevidde med 145 basestasjoner

Direkte varsling til nærmeste 110-sentral

Mulighet for å dele GPS posisjonering

Samme radiopriser + årlig abonnement på kr 338 pr. år.

Næringsdrivende bønder/skogbrukere kan regnskapsføre utgiftene 

Kanaler

Som medlem hos NJFF* får du tilgang til 6 analoge og 12 digitale kanaler med en vanlig jaktradio. Med Sikringsradioen får du i tillegg tilgang til 18 analoge og 8 digitale kanaler. Sankekanalene inngår i Sikringsradioens kanalpakke.

Rekkevidde

Med en vanlig jaktradio begrenses rekkevidden til maks oppgitt avstand mellom radioene. Med Sikringsradioen får du tilgang til 145 basestasjoner som gir vesentlig større rekkevidde enn kun radio-radio. Ofte vil rekkevidden da kunne økes med flere mil. Her kan du se hvor basestasjonene våre er plassert.

Sikkerhet

Med vanlig jaktradio er det anrop til nærmeste radio som gjør deg i stand til å tilkalle hjelp, enten hos eller via innehaveren av denne. Kanskje befinner vedkommende et sted med mobildekning og kan ringe etter hjelp?

Med Sikringsradioen kan du også anrope en annen radio, med langt bedre rekkevidde. Men du kan også koble deg direkte opp mot nærmeste 110-sentral ved å trykke på radioens nødknapp. Varsling via nødknapp genererer både tale- og dataflyt mot operatøren på 110-sentralen. Har du radio med GPS-posisjonering vil operatøren kunne se hvor du befinner deg i tillegg til at du kan fortelle hva som har skjedd.

Pris

Vhf-radioer finnes i ulike priskategorier, og prisen på en jaktradio og en Sikringsradio vil være lik for samme modell. For Sikringsradioen tilkommer en årlig pris for abonnement på kr 338 inkl. mva.

For næringsdrivende innen skogbruk og/eller landbruk kan begge utgiftene regnskapsføres og mva utgiftsføres ettersom sikringsradioen regnes som et arbeidsverktøy.

20210224-DSC_4287

Lars drar aldri til skogs uten Sikringsradioen

Lars Bergsli jobber i skogen i Svarstad i Larvik kommune. Dette er et område som ligger relativt sentralt. Likevel er flere steder uten mobildekning. Derfor har han alltid med seg sikringsradioen ut på skogsarbeid, på jakt, når familien skal dra og bade eller bare plukke bær.

– Det siste kona mi spør meg om når jeg går ut døra er om jeg har husket radioen, forteller Bergsli. Han legger ikke skjul på at yrket han har valgt er risikofylt, ja faktisk et av Norges aller farligste.

– Som skogbruker vet du aldri når du ligger fastklemt under et tre eller ombord i en traktor som har veltet. I en slik situasjon er det avgjørende å kunne tilkalle hjelp raskt og enkelt, understreker Bergsli.

Med sikringsradioen trenger man bare å trykke på én knapp for å komme i kontakt med 110-sentralen som straks vet hvem som du er. Velger du en radio med GPS vet også hjelpemannskapene hvor du befinner deg i det du tilkaller hjelp. Etter at Bergsli skaffet seg sikringsradio har han derfor aldri gått til skogs uten. Heldigvis har han fortsatt tilgode å bruke den i en nødsituasjon.

– Sikringsradioen gir meg trygghet i hverdagen. Den er enkel å betjene, har dekning der jeg trenger det og er i tillegg direkte oppkoblet mot nødsentralen. Å ha en mobiltelefon i lomma kommer ikke i nærheten engang – ja det kan nesten ikke sammenlignes, fastslår han.

Sikringsradioen er en ekstra trygghet på tilsyn og sank

Thomas Pettersen driver gård i Vestfold og Telemark, hvor han har 25 ammekyr og 65 vinterfôra sauer, som alle er på utmarksbeite hele sommeren. Han har i mange år brukt sikringsradio på dyresank – både som internkommunikasjon og som sikkerhet i tilfelle det skulle skje noe.

– Jeg er den eneste som har sau i området og er dermed primært alene og leter etter sau. Det er ulendt terreng her og sauen går overalt, så for meg er sikringsradioen en ekstra sikkerhet om jeg skulle havne i en ulykke. Det er i tillegg ganske varierende mobildekning der jeg ferdes, men med sikringsradioen vet jeg at jeg har forbindelse overalt. Så om jeg da skulle ligge med knekt bein i en skråning og ikke kommer meg noe sted, kan jeg med kun ett enkelt tastetrykk komme i direkte kontakt med 110-sentralen.

Når Thomas sanker storfe er de som oftest flere som er ute og leter. Da bruker han sikringsradioen som et internsamband for å kommunisere med de andre på sankelaget. Sankingen foregår ofte i kupert terreng med mange topper og daler som bryter direkte radiosignal. Sikringsradioen sørger for at alle hører alle via områdets basestasjon, selv om de må følge dyrene bak en topp eller nedi en dal.

– Når man man får kommunisert med de andre slik at man vet hvor dyrene er og hvordan man skal bevege seg i terrenget, så blir jobben min så mye enklere, utdyper Thomas.

Sikringsradio

Se filmene

Tenk på dine nærmeste. Husk sikringsradioen.

Ikke stol på at du får kontakt med folk hvor enn du er. Bruk sikringsradioen.

Les mer om bruksområdene