Sikringsradioen - til bruk i hverdag og i beredskap!

Husker du på sikringsradioen når strøm/tele faller bort eller når arbeidsoppgaver krever samhandling med andre?

Husker du på sikringsradioen når annen kommunikasjon faller bort?

Mange har følt på utfordringer ved bortfall av strøm/tele ved uvær og andre hendelser. Sikringsradioen vært benyttet noen steder, men den kunne bidratt i mye større grad enn det den har gjort! Vi ønsker med dette om å minne om hvilken ressurs sikringsradioen er når all annen form for kommunikasjon faller bort. Dette skjer gjerne også i situasjoner der strøm er borte, noe som igjen kan skape nye utfordringer for bønder som blant annet har dyrehold. Landbruket favner mange tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Dessverre skjer det mange ulykker og når disse oppstår er det viktig å kunne varsle, selv når strøm- og telenettet er slått ut.

Sikringsradioer i drift
Basestasjoner som gir dekning

Nødalarm til 110 sentral

Manglende kommunikasjon

Uvær har flere ganger skapt utfordrende situasjoner for kommuner når bortfall av strøm og tele, samt nødnett gjør at de blir stående uten kommunikasjon. Enheter som er ute for å rydde vei eller bistå innbyggere får ikke kontakt med hverandre, innbyggere får ikke varslet om eventulle hendelser som brann eller illebefinnende. Dette skaper utfordringer for kommunene.

Sikringsradioen bidrar til styrket beredskap!

Det er en potensielt farlig situasjon når store deler av mobilnettet settes ut av spill. Da er sikringsradioen et godt verktøy!

Skogbruker som snakker i sikringsradio

Bønder har sikringsradio tilgjengelig på gården!

I beredskapssituasjoner stiller landbruket ofte opp i lokalt beredskapssamvirke. Sikringsradioen kan da bli en viktig brikke for at ressursene skal nå hverandre og samhandle på en effektiv og god måte. Bønder besitter utstyr som ofte kan spille en viktig rolle i beredskapssituasjoner; være seg hengeragregat, vakuumvogner, vanntanker og annet nyttig utstyr. Dette gjør at landbruket er en viktig og svært nytttig ressurs som kommuner ønsker å kunne samhandle med, samt få inn i lokale beredksapsplaner. Samhandling mellom beredskapsansvarlige, bondelag og sikringsradiolag styrker lokal beredskap!

Hjelp for å komme i kontakt med beredskapsansvarlig?

Kontakt oss gjerne dersom vi skal være bindeledd mot lokale beredskapsansvarlige!

Sikringsradioen kan bidra!

Sikringsradioen har gjennom mange år vært et viktig bidrag i lokal beredskap. Kommunikasjon når andre nett er fraværende eller samhandling via felles kommunikasjon når landbruket bidrar i beredskapssamvirke har vist seg nyttig ved: skogbrann, flom, uvær, storm, massive snøfall, etc. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har inkludert sikringsradio i sine anbefalinger over utstyr som kan sikre informasjon ved bortfall av strøm/tele.

En jaktradio er ikke det samme som en sikringsradio

Mange vhf-radioer kan fungere enten som en vanlig jaktradio eller som en sikringsradio. Forskjellen ligger i hvordan radioen er programmert og om du har et aktivt abonnement hos Sikringsradioen. Men hva betyr egentlig forskjellen for deg som bruker radioen?

Jaktradio

Tilgang på 6 analoge og 12 digitale kanaler*

Vanlig rekkevidde radio-radio

Ulike priskategorier på radioer

Sikringsradio

Tilgang på 18 analoge og 8 digitale kanaler

Bedre rekkevidde med 145 basestasjoner

Direkte varsling til nærmeste 110-sentral

Mulighet for å dele GPS posisjonering

Samme radiopriser + årlig abonnement på kr 300 pr. år.

Næringsdrivende bønder/skogbrukere kan regnskapsføre utgiftene 

Kanaler

Som medlem hos NJFF* får du tilgang til 6 analoge og 12 digitale kanaler med en vanlig jaktradio. Med Sikringsradioen får du i tillegg tilgang til 18 analoge og 8 digitale kanaler. Sankekanalene inngår i Sikringsradioens kanalpakke.

Rekkevidde

Med en vanlig jaktradio begrenses rekkevidden til maks oppgitt avstand mellom radioene. Med Sikringsradioen får du tilgang til 145 basestasjoner som gir vesentlig større rekkevidde enn kun radio-radio. Ofte vil rekkevidden da kunne økes med flere mil. Her kan du se hvor basestasjonene våre er plassert.

Sikkerhet

Med vanlig jaktradio er det anrop til nærmeste radio som gjør deg i stand til å tilkalle hjelp, enten hos eller via innehaveren av denne. Kanskje befinner vedkommende et sted med mobildekning og kan ringe etter hjelp?

Med Sikringsradioen kan du også anrope en annen radio, med langt bedre rekkevidde. Men du kan også koble deg direkte opp mot nærmeste 110-sentral ved å trykke på radioens nødknapp. Varsling via nødknapp genererer både tale- og dataflyt mot operatøren på 110-sentralen. Har du radio med GPS-posisjonering vil operatøren kunne se hvor du befinner deg i tillegg til at du kan fortelle hva som har skjedd.

Pris

Vhf-radioer finnes i ulike priskategorier, og prisen på en jaktradio og en Sikringsradio vil være lik for samme modell. For Sikringsradioen tilkommer en årlig pris for abonnement på kr 325 inkl. mva.

For næringsdrivende innen skogbruk og/eller landbruk kan begge utgiftene regnskapsføres og mva utgiftsføres ettersom sikringsradioen regnes som et arbeidsverktøy.

Når du likevel har en sikringsradio!

Ofte har vi lett for å hente frem sikringsradioen når vi utfører aktivitet der vi er vant til å ta den med, men har du tenkt på alt det andre den kan bidra med?

Sikringsradioen er for mange kjent for å skulle gi sikkerhet og sambandsdekning i utmarksområder. Mange skogeiere har den for eksempel med seg som sikkerhet når de utfører alenearbeid, mens dyresankerne tar den i bruk under årets sank der det er nyttig at «alle hører alle». Det er også godt kjent at sikringsradioen ofte har dekning der annen kommunikasjon er fraværende. Ofte har vi lett for å hente frem sikringsradioen når vi utfører aktivitet der vi er vant til å ta den med, men har du tenkt på alt det andre den kan bidra med?

Praktisk arbeid

Mye av det praktiske arbeidet på gården, eller innenfor landbruket generelt, krever samhandling. Har du tenkt på at felles kommunikasjon via sikringsradioen da kan være nyttig?

Daglig arbeid

Praktisk å kunne samhandle ved for eksempel gjødelssespredning eller vedlikeholdsarbeid på beite, la sikringsradioen bidra til felles kommunikasjon!

Travle perioder

Felles kommunikasjon i travle perioder som f. eks. under våronn  og skurtresking. Alle hører alle og mulighet for  rask hjelp hvis  noe stopper opp!

Lokale arrangement

Felles kommunikasjon ved lokale arrangement i bondelag, 4H, idrettsforeninger etc. der det er effektivt å kunne samhandle ved praktiske oppgaver!

Beredskap

I beredksapssituasjoner, som ved bortfall av strøm/tele, vil det kunne oppstå utfordrende situasjoner på gården. Har du tenktpå at sikringsradioen da kan være et godt verktøy?

Samhandling

Uten strøm og tele vil det være utfordrende å samhandle om f. eks. strømagregat. Samhandling med naboer og situasjonskartlegging er avhengig av kommunikasjon!

Kunne varsle

I situasjoner uten strøm vil det være kritisk å ikke kunne varsle ved brann, sykdom på dyr eller annen skade. Sikringsradioen bidrar med dette, enten direkte til 110 eller lokalt.

Samvirke

I beredskapssituasjoner stiller ofte landbruket opp som en viktig ressurs. Felles kommunikasjon blir da en viktig brikke for at ressursene kan samhandle på en effektiv og god måte.

Sikkerhet

Ved bortfall av strøm og tele, vil det fortsatt være behov for å utføre arbeid på gården. Ved kritiske situasjoner, vil det være viktig å raskt kunne varsle. Husk da at sikringsrdioen kan bidra med dette!

Nå hjelp

Det kan være utfordrende å håndtere dyr i mørklagte fjøs. Skulle det oppstå ulykker og behov for assistanse, vil sikringsradioen hjelpe deg med tilkalling av hjelp!

Illebefinnende

I situasjoner uten strøm og tele vil det være kritisk dersom noen i husstanden får et illebefinnende. Med sikringsradioen kan du tilkalle hjelp uavhengig av telenettet.

Håndtering av utstyr

I beredskapssituasjoner stiller landbruket ofte opp for hverandre med teknisk utstyr. I stressende og uoversiktlige situasjoner, kan håndtering av slik redskap føre til ulykker. Da er det viktig å kunne tilkalle hjelp!

Ønsker du å vite hvordan sikringsradioen er hos deg?

Se oppføring av basestasjoner i kartet vårt

20210224-DSC_4287

Lars drar aldri til skogs uten Sikringsradioen

Lars Bergsli jobber i skogen i Svarstad i Larvik kommune. Dette er et område som ligger relativt sentralt. Likevel er flere steder uten mobildekning. Derfor har han alltid med seg sikringsradioen ut på skogsarbeid, på jakt, når familien skal dra og bade eller bare plukke bær.

– Det siste kona mi spør meg om når jeg går ut døra er om jeg har husket radioen, forteller Bergsli. Han legger ikke skjul på at yrket han har valgt er risikofylt, ja faktisk et av Norges aller farligste.

– Som skogbruker vet du aldri når du ligger fastklemt under et tre eller ombord i en traktor som har veltet. I en slik situasjon er det avgjørende å kunne tilkalle hjelp raskt og enkelt, understreker Bergsli.

Med sikringsradioen trenger man bare å trykke på én knapp for å komme i kontakt med 110-sentralen som straks vet hvem som du er. Velger du en radio med GPS vet også hjelpemannskapene hvor du befinner deg i det du tilkaller hjelp. Etter at Bergsli skaffet seg sikringsradio har han derfor aldri gått til skogs uten. Heldigvis har han fortsatt tilgode å bruke den i en nødsituasjon.

– Sikringsradioen gir meg trygghet i hverdagen. Den er enkel å betjene, har dekning der jeg trenger det og er i tillegg direkte oppkoblet mot nødsentralen. Å ha en mobiltelefon i lomma kommer ikke i nærheten engang – ja det kan nesten ikke sammenlignes, fastslår han.

Sikringsradioen er en ekstra trygghet på tilsyn og sank

Thomas Pettersen driver gård i Vestfold og Telemark, hvor han har 25 ammekyr og 65 vinterfôra sauer, som alle er på utmarksbeite hele sommeren. Han har i mange år brukt sikringsradio på dyresank – både som internkommunikasjon og som sikkerhet i tilfelle det skulle skje noe.

– Jeg er den eneste som har sau i området og er dermed primært alene og leter etter sau. Det er ulendt terreng her og sauen går overalt, så for meg er sikringsradioen en ekstra sikkerhet om jeg skulle havne i en ulykke. Det er i tillegg ganske varierende mobildekning der jeg ferdes, men med sikringsradioen vet jeg at jeg har forbindelse overalt. Så om jeg da skulle ligge med knekt bein i en skråning og ikke kommer meg noe sted, kan jeg med kun ett enkelt tastetrykk komme i direkte kontakt med 110-sentralen.

Når Thomas sanker storfe er de som oftest flere som er ute og leter. Da bruker han sikringsradioen som et internsamband for å kommunisere med de andre på sankelaget. Sankingen foregår ofte i kupert terreng med mange topper og daler som bryter direkte radiosignal. Sikringsradioen sørger for at alle hører alle via områdets basestasjon, selv om de må følge dyrene bak en topp eller nedi en dal.

– Når man man får kommunisert med de andre slik at man vet hvor dyrene er og hvordan man skal bevege seg i terrenget, så blir jobben min så mye enklere, utdyper Thomas.

Sikringsradio

Vinn en iCom ProHunt Compact Basic 2!

Se filmene

Tenk på dine nærmeste. Husk sikringsradioen.

Ikke stol på at du får kontakt med folk hvor enn du er. Bruk sikringsradioen.

Les mer om bruksområdene