SRADIOEN MED GPS FUNKSJON

.om_oss_toppbilde

Det er utviklet en GPS modul som gjør at SRADIOEN nå kan sende med koordinater ved nødalarm.

 

wcom_radio

I samarbeid med Helge Karslen Elektronikk, er det utviklet en GPS løsning for analoge vhf radioer. I første omgang kun for W-Com sin WH3, men vi håper at flere leverandører ser nytten av å utvikle en slik modul til sine radioer.

GPS modulen må ettermonteres i radioen, og fungerer slik at GPS koordinatene sendes med når man trykker på nødknappen. Dette vil medføre at 110-sentralen lett kan finne ut hvor vedkommende som har utløst alarmen befinner seg, og kan gi posisjonen f.eks til Luftambulansen. Montering av en slik modul vil komme til å ligge på +/- 1000,-, og kan også ettermoneteres i radioer som allerede er i bruk.

GPS posisjonen blir oppdatert hvert kvarter, og krever derfor noe mer batterikapasitet. Ha derfor alltid et oppladet reservebatteri i lomma eller i sekken når du er ute på tur.

GPS løsningen vil kun fungere på de basestasjonene som i dag benytter telefonoverdragsløsningen for sending av nød, og som har alarmmottak på 110-sentraler. Noen av de tidligste versjonene av telefonoverdragsløsningen må oppdatere programvaren for å kunne sende GPS koordinater.

For mer teknisk informasjon rundt GPS modul, se her, evt ta kontakt med administrasjonen, Ole Petter Skjerven på 918 37 950.

Har du lest disse?

To generasjoner på dugnad for Sikringsradioen

Innsatsen som Kjell Lande, sønnen Roar og de andre frivillige i sikringsradiolaget i Bygland legger ned er helt uvurderlig for de som bruker sikringsradio i området.

Riktig bruk av PMR-utstyr!

Det er viktig å kjenne til retningslinjer for bruk av ulike frekvenser i ditt PMR-utstyr, her er det mange som slurver. Nkom jobber også for å tilrettelegge best mulig for god bruk av PMR-utstyr!