SRADIOEN MED GPS FUNKSJON

.om_oss_toppbilde

Det er utviklet en GPS modul som gjør at SRADIOEN nå kan sende med koordinater ved nødalarm.

 

wcom_radio

I samarbeid med Helge Karslen Elektronikk, er det utviklet en GPS løsning for analoge vhf radioer. I første omgang kun for W-Com sin WH3, men vi håper at flere leverandører ser nytten av å utvikle en slik modul til sine radioer.

GPS modulen må ettermonteres i radioen, og fungerer slik at GPS koordinatene sendes med når man trykker på nødknappen. Dette vil medføre at 110-sentralen lett kan finne ut hvor vedkommende som har utløst alarmen befinner seg, og kan gi posisjonen f.eks til Luftambulansen. Montering av en slik modul vil komme til å ligge på +/- 1000,-, og kan også ettermoneteres i radioer som allerede er i bruk.

GPS posisjonen blir oppdatert hvert kvarter, og krever derfor noe mer batterikapasitet. Ha derfor alltid et oppladet reservebatteri i lomma eller i sekken når du er ute på tur.

GPS løsningen vil kun fungere på de basestasjonene som i dag benytter telefonoverdragsløsningen for sending av nød, og som har alarmmottak på 110-sentraler. Noen av de tidligste versjonene av telefonoverdragsløsningen må oppdatere programvaren for å kunne sende GPS koordinater.

For mer teknisk informasjon rundt GPS modul, se her, evt ta kontakt med administrasjonen, Ole Petter Skjerven på 918 37 950.

Har du lest disse?