Stor skogbrannfare – SIKRINGSRADIOEN en viktig ressurs!

.skogbrann-velse-005-002-e1528364846737

Det advares om stor skogbrannfare i store deler av landet og i mange fylker er faren meget stor.

I disse dager er det mange etater som forsterker beredskapen slik at man er så godt beredt som mulig dersom skogbrannen er et faktum. DSB skriver i sin kronikk publisert i Tønsberg blad 6. juni at «Det blir gjort en kjempeinnsats fra frivillige, lokale bønder og skogeiere». Det er lokalt brannvesen som organiserer de frivillige ressursene og vi finner mange skogeiere blant landets skogbranntropper. SIKRINGSRADIOEN er også en viktig brikke blant disse ressursene. Skal man få gjort en god og sikker jobb under skogbrann, er samband alfa og omega. Det er behov for samband som har god dekning i de store skogsarealene vi har her til lands. Og nettopp her sitter landbruket på en stor ressurs gjennom SIKRINGSRADIOEN.

I Larvik kommune ble det i går gjennomført møte med en av kommunens to skogbranntropper for å gå gjennom rutiner ved eventuell brann, samt gi opplæring. Kommunen har valgt å ha to mindre tropper for å sikre nærhetsprinsippet. Det er viktig med god oversikt over ressursene og at medlemmene i troppen har god lokalkunnskap.

Jan Olav Vagle, beredskapssjef i Larvik kommune, gikk gjennom rutiner som gjelder dersom det er behov for skogbranntroppen. Kort oppsummert gjelder følgende rutine:

  1. 110 varsler skogbranntroppen
  2. troppen tar kontakt med brannvesen via Sikringsradio. De får oppgitt oppmøtested og behov for utstyr.
  3. Sikringsradioen benyttes som samband under arbeidet. Brannvesenet har også Sikringsradioer.

Det kan også nevnes at Larvik brannvesen holder skogbranntroppen med egne vester der det er brystlomme til samband. Det gjøres for å sikre effektiv kommunikasjon under arbeidet.

Det er mange sikringsradioeiere som er med i skogbranntropper rundt omkring. Likevel vil det sikkert være brannvesen som fortsatt ikke kjenner sambandsressursen landbruket sitter på i deres lokalmiljø. Dersom dere ser at SIKRINGSRADIOEN burde vært innlemmet i lokal beredskap, vil det være riktig å kontakte lokalt brannvesen. Kontakt også gjerne Ole Petter Skjerven, konsulent for Sikringsradioen, på tlf 918 37 950 dersom du/dere ønsker nærmere informasjon om hvordan SIKRINGSRADIOEN bidrar i beredskapen.

Så håper vi selvsagt at skogbrannene uteblir og at værgudene bidrar med regn snart! I mellomtiden oppfordrer vi alle Sikringsradioeiere om å være beredt; HUSK Å LADE SIKRINGSRADIOEN I TØRRE PERIODER!

 

Har du lest disse?