Brennaktuell sikring av skog og folk

firefighters spray water to wildfire

Dugnadsånd og lokalkunnskap er avgjørende!

SKOG skriver i sin artikkel at “dugnadsånd og lokalkunnskap er avgjørende når skogbrannene skal lokaliseres og temmes”. Det har sommerens skogbranner gitt oss bekreftelse på. SKOG beskriver en av disse skogbrannene som kom som følge av tordenvær og lynnedslag. Det var midt i fellesferien at Invild Evju og Ole Bjørn Bårnes plutselig fikk øye på den fryktede røyksøylen i skogen ett eller annet sted mellom Lardal i Vestfold og Siljan i Telemark. Les hele artikkelen publisert i SKOG 5/18 her: SKOG 5_18 28-29 enkel

Har du lest disse?