Husk riktig KANAL ved sending av NØD!

Hand pushing a red buzzer

Samme kanal på Sikringsradio og basestasjon!

Når en Sikringsradio skal sende alarm via nødknappen, er det viktig at den er satt på samme kanal som områdets basestasjon. Det er basestasjonen som sender alarm videre til 110 sentralen og derfor er det viktig at Sikringsradioen sender på samme kanal. Oversikt over kanaler på de ulike basestasjonene finner du her.

Som en god regel er det lurt å ha Sikringsradioen på samme kanal som områdets basestasjon når en ferdes i skog og mark. Da er en alltid kun et trykk unna kontakt med 110 sentralen.

Husk at nødalarmer ikke fanges opp av basestasjoner dersom Sikringsradioen din sender på en annen kanal. Sender områdets basekanal på SIKR 8, må Sikringsradioen også stå på SIKR 8 når den sender nød. Hvis ikke vil ikke basestasjonen fange opp nødmeldingen og varsel til 110 sentralen uteblir.

Ved spørsmål, ikke nøl å ta kontakt med oss!

Har du lest disse?

Skogbrannsesongen banker på døren!

Dagens hendelse øst for Hvarnes, nesten på grensen til Sandefjord, bekrefter at årets skogbrannsesong er i anmarsj. Vi oppfordrer derfor sikringsradiobrukere om å lade radioer og ha de liggende klar som en beredskap!

Lars drar aldri til skogs uten denne

Jobber eller ferdes du på steder med dårlig eller ingen mobildekning? Da er det én ting du må huske på før du drar hjemmefra.