Husk riktig KANAL ved sending av NØD!

Hand pushing a red buzzer

Samme kanal på Sikringsradio og basestasjon!

Når en Sikringsradio skal sende alarm via nødknappen, er det viktig at den er satt på samme kanal som områdets basestasjon. Det er basestasjonen som sender alarm videre til 110 sentralen og derfor er det viktig at Sikringsradioen sender på samme kanal. Oversikt over kanaler på de ulike basestasjonene finner du her.

Som en god regel er det lurt å ha Sikringsradioen på samme kanal som områdets basestasjon når en ferdes i skog og mark. Da er en alltid kun et trykk unna kontakt med 110 sentralen.

Husk at nødalarmer ikke fanges opp av basestasjoner dersom Sikringsradioen din sender på en annen kanal. Sender områdets basekanal på SIKR 8, må Sikringsradioen også stå på SIKR 8 når den sender nød. Hvis ikke vil ikke basestasjonen fange opp nødmeldingen og varsel til 110 sentralen uteblir.

Ved spørsmål, ikke nøl å ta kontakt med oss!

Har du lest disse?

Riktig bruk av PMR-utstyr!

Det er viktig å kjenne til retningslinjer for bruk av ulike frekvenser i ditt PMR-utstyr, her er det mange som slurver. Nkom jobber også for å tilrettelegge best mulig for god bruk av PMR-utstyr!

Norges mest moderne og stilige sikringsradiobase?

Seljord sikringsradiolag har gjennom 2021 gjort en formidabel jobb med oppgradering av sin baseplassering. Vi kan vel med letthet si at dette nå er landets flotteste “sikringsradio-bu” hvis vi lar arkitektur være en avgjørende faktor!