Oppgraderinger i Luster Sikringsradiolag!

.103091336_969688180155671_7842005198733339576_n

Luster Sikringsradiolag har gjennom vinteren jobbet med utbedringer på sin infrastruktur.


Baseplasseringer

Basestasjon Nausanosi 
Her er det skiftet til ny frekvens for å få mindre forstyrrelser slik at de som bruker Nausanosi heretter skal bruke SIKRING 2. Hvis noen fortsatt opplever plagsomme forstyrrelser må de gi beskjed til kontaktpersoner i Sikringsradiolaget

Basestasjon Molden
Basestasjonen på Marheimsholten er nå flyttet opp på Molden. De som bruker Molden skal bruke SIKRING 12A. Denne kanalen skal være programmert i alle Sikringsradioer. Antennen på Molden fungerer ikke optimalt, men vil bli skiftet ut om kort tid.

Oppgraderingen betyr også at Sikringsradioene kan brukes om en ny Dagmar oppstår eller andre krisesituasjoner. Da vil Røde Kors kunne gi og ta imot beskjeder over det meste av kommunen. Sikringsradiolaget vil jobbe videre for at sambandet skal bli en del av kommunen sin beredskap.


Kontaktpersoner Luster Sikringsradiolag
Even-Andre Bolstad, tlf: 908 82 395, e-post: even-andre.bolstad@online.no
Arne Rebni Øvreås, tlf: 478 11 147. e-post: arne@aamundsgarden.com

Har du lest disse?