Sommerprat med ny styreleder!

Ole Petter prater i radio

Vi tar et “dypdykk” med ny styreleder i Sikringsradioen AS, Ole Petter Skjerven

Ole Petter Skjerven er nyvalgt styreleder i Sikringsradioen AS. Flere av dere som leser dette har nok allerede hatt gleden av å samarbeide med han. Vi har lyst til å ta et «dypdykk» med Ole Petter og finne ut hvem han er, lære hans reise med sikringsradioen å kjenne og høre hva han tenker om tiden fremover. Det håper vi dere også ønsker å være med på!

Skogbruker
Ole Petter er skogbruker fra Lardal i Vestfold. Han har lang fartstid inne skognæringen og kjenner godt til skogsamvirkets behov og hvordan sikringsradioen kan være med på å imøtekomme disse. Han har en allsidig kompetanse som følge av at han er en engasjert og nysgjerrig person. Jeg har inntrykk av at han alltid har engasjert seg stort når han finner områder som interesserer han og som han ser nytten av. Han er i utgangspunktet skogbruksutdannet, men har også høstet erfaring fra sitt engasjement i lokalpolitikken, fra tiden som leder for såkorndyrkerlaget, fra sitt glødende engasjement for laksefiske i Numedalslågen og ikke minst for lokalt sikringsradiolag. Til og med gjennom sin glødende interesse for rally får han brukt og utviklet sin interesse for radiosamband. En kan bli rent svett av å holde følge med Ole Petter som dere skjønner!

Sikringsradioens spede begynnelse
Jeg lurer egentlig på hvordan Ole Petter stiftet kjennskap til sikringsradioen og spør han derfor om hvordan den epoken startet for ham. Ole Petter smiler og forteller at han og far allerede hadde anskaffet seg VHF-samband som ble benyttet ved arbeid i skogen før sikringsradioen så dagens lys i 1983. Dette kjente skogeierlagslederen i området til og da skogeierforbundet ønsket å etablere sikringsradiosambandet, ble Ole Petter spurt om å bistå dette arbeidet lokalt hos dem. Helt i starten var det snakk om en pakke som bestod av to sikringsradioer og en takantenne montert hjemme på låven. Da kunne den som jobbet i skogen nå hjem dersom uhellet var ute eller om man hadde behov for å komme i kontakt av andre årsaker.

Videre ble sambandet utvidet med takantenner og vaktsentraler på lokale bensinstasjoner. Ole Petter forteller at lokalt hos han var det snakk om 3 bensinstasjoner for å kunne nå ut mot nødvendige skogsområder. «Vi fløy mye rundt og testet dekning i den perioden» forteller han, for å sikre oss at nødalarmen faktisk nådde frem. Så kom basestasjonene inn i bildet og det ble en helt ny verden i forhold til rekkevidde. I kjølvannet av stadig bedre rekkevidde på sikringsradiosambandet, kom også frekvensmisbruket fra uautoriserte VHF-radioer. Dette er noe vi dessverre ser i dag også forteller Ole Petter.

Det lokale sikringsradiolaget, Lardal og Siljan, utviklet seg stadig ettersom årene gikk. Ole Petter ble forespurt å bli kontaktperson og modellen for organisering var lik den gang som den er i dag. Det er lokalt skogeierlag som utnevner styremedlemmer som videre konstituerer seg selv. Dette er en modell vi ser gå igjen andre steder i landet også enten det er knyttet mot lokalt skogeierlag eller sankelag.

Allerede på 90-tallet ser han og sikringsradiolagets medlemmer relevansen for å åpne opp for lokalt beredskapssamvirke, da i hovedsak mot brannvesen. Det blir starten på et langt og godt samarbeid med brannvakten i Larvik som også blir vaktsentral for sikringsradiolaget. Når brannvakten legges ned og tjenesten flyttes til 110 sentral i Sandefjord, starter et nytt samarbeid som den dag i dag fortsatt er svært viktig for sikringsradiolag rundt om i landet.

Konsulentoppdrag
Tidlig på 2000-tallet ser Sikringsradioen sentralt at Ole Petter er en enorm pådriver og ressurs for sambandet. Han blir derfor forespurt en konsulentrolle og siden har han utrettet mang en verdifull arbeidstime for sambandet han brenner sånn for. Han har sørget for å sette flere avtrykk etter seg. Han var blant annet sentral da samarbeidet mot 110 sentraler ble etablert og har også bistått med å utvikle tjenesten til det den er i dag. Et annet viktig samarbeid han har vært kreatøren bak, er beredskapssamvirke der en erfarer at sikringsradioen virkelig kan bidra ved beredskapssituasjoner lokalt.

Bruksområder
Jeg vet at Lardal, Siljan og Larvik sikringsradiolag har det høyeste antall sikringsradioer tilknyttet på landsbasis. Det betyr at sikringsradioen er godt integrert i Vestfold, men til hvilket bruk? Ole Petter forteller at den i hovedsak benyttes innen sambandets primærnæringer som er jord- og skogbruk. Han peker spesielt på sikkerhet i forhold til skognæringen og kommunikasjon i forbindelse med dyresank. I tillegg har kommuner i fylket innlemmet sikringsradioen i sitt beredskapssamvirke. Da er det spesielt i forhold til brann der blant annet skogbranntroppen lokalt hos han (teller 40 mann), benytter den som sitt primærsamband. Kommunen har elles sambandet tilgjengelig som beredskap til situasjoner der annen kommunikasjon faller bort, som ved ekstremvært og andre hendelser. Da kan for eksempel hjemmetjenesten, sykehjem og beredskapsstab fortsatt ha kommunikasjon via områdets basestasjoner. I tillegg har bøndene mulighet for å kontakte kommunen ved behov. Dette er allerede benytter i situasjoner der strøm- og telenettet har falt ut forteller Ole Petter.

Sikringsradioen benyttes også av lokale jegere som har behov for kommunikasjon og sikkerhet, “kjekt å ha sambandsdekning over store områder dersom bikkja stikker eller når viltet skal fraktes ut”. I tillegg forteller Ole Petter også om situasjoner der folk har fått illebefinnende i områder uten mobildekning, der nød-knappen på sikringsradioen har vært viktig.

Ellers er sikringsradioen også å finne under lokale skirenn og turløp. Da samarbeider arrangør med lokalt sikringsradiolag og får låne sikringsradioer til gjennomføring av aktivitetene. En ekstra inntekt til oss i sikringsradiolaget blir det også av dette forteller Ole Petter.

Sambandets styrker og fokus fremover
Som vi skjønner er sikringsradioen godt integrert i det lokale hos ny styreleder, men hva vil han peke på dersom vi utfordrer han på sambandets styrker i forhold til annen kommunikasjon – som mobiltelefonen blant annet? Svaret kommer raskt og konsist; «sikringsradioen virker når all annen kommunikasjon er borte. Man har i tillegg mulighet for å varsle fra områder uten mobildekning!»

Vi ser frem til en periode med Ole Petter i ny rolle, men vil han dele med oss hva han vil rett søkelyset på som styreleder? Vi stiller han spørsmålet og får til svar at det er spesielt tre områder han ønsker å fokusere på:

  • Engasjere eierorganisasjonene i større grad for å sørge for at medlemmer kjenner til sikringsradioen fordeler. Her har vi en jobb å gjøre sier Ole Petter!
  • Innlemme sikringsradioen i større grad i det lokale beredskapssamvirke. Det er fortsatt mange kommuner som ikke kjenner til ressursen som finnes hos dem.
  • Fortsette utvikling av sikringsradioer med GPS som sikrer at 110 sentralen ser hvor du er når alarmen trigges.

Vi aner konturen av en engasjert styreleder som vil jobbe tett med administrasjonen for å sikre god utvikling på viktige områder. Han er opptatt av at det stilles krav til både han og organisasjonen og sier at «jeg liker at folk stiller krav til oss, det er med på å utvikle i riktig retning».

Ole Petter har over lang tid brukt mange arbeidstimer på sikringsradioen. Vi skjønner at dette er noe han gjør fordi han ser behovet og interessen «der ute», fordi det har en verdi for mange andre. I tillegg forteller han at han treffer mange ressurssterke og engasjerte mennesker som ser sikringsradioens fordeler på samme måte som han selv. Det engasjerer og gir et ønske om å bidra forteller han.

Det kan vel også tenkes at alle situasjonene han selv har erfart der sikringsradioen ble viktig, kan ha noe med engasjementet hans å gjøre. Hele 7 ganger har han vært med på å dirigere inn luftambulansen via sikringsradioen når det virkelig har hastet. Han har erfart situasjonen som oppstår når strøm- og tele faller ut på grunn av ekstremvær og hvor viktig det da er å ha samband som fortsatt fungerer. Han har vært med under skogbrann og andre beredskapssituasjoner der det har vært utrolig effektivt at de frivillige disponerer eget samband som kommuniserer mot kommune, brannvesen, Røde Kors etc. Til slutt og ikke minst; han har erfart medlemmer i eget sikringsradiolag som har hatt akutt behov for helsehjelp, der nødknappen på sikringsradioen ble viktig.

Vi ønsker Ole Petter en fortsatt god sommer og gleder oss til veien videre med han i lederstolen! Kjenner vi han rett blir sommeren fylt med både sikringsradio og laksefiske………..

Takk for praten og god sommer fra administrasjonen!

Har du lest disse?