Oversikt over beredskaps ressurser er viktig!

.gjdselvogn-1

Audnedal Skogeierlag inviterte til brennaktuell skogdag.

Torsdag 5. juli var 60 interesserte skogeiere, bønder og journalister samlet sammen med Brannvesen Sør med fokus på skogbrannberedskap. Brannsjef i Brannvesen Sør, Jon Inge Aasen hadde sin fulle oppmerksomhet på Konsmo torsdag kveld. I over en time var temaet organisering av brannvesenet og hvilken ressurs lokale skogeiere og bønder innehar om det skulle oppstå skogbrann.

 

Brannsjef Jon Inge Aasen og beredskapsleder Tor Oddvar Torkilsen. Foto: Berit K. Høyland

God stemning! Foto: Berit K. Høyland

Harald Solås lager trestol. Foto: Berit K. Høyland

Brannvesenets skogbranncontainer inneholder viktig beredskaputstyr til bruk under skogbrann. Foto: Berit K. Høyland


Lokalkunnskap er avgjørende, kunne Aasen fortelle, dere kjenner skogen og terrenget og kan fortelle oss hvor vi kan komme fram. Skulle brannen vokse i omfang har dere også ATV, traktorer med store gjødselsvogner og er trygg på å bruke motorsag.

Lokallagsleder i Audnedal skogeierlag, Terje Høyland, kunne også skyte inn at mange har sikringsradio og med den kan skogeiere og bønder ha god kommunikasjon enten seg imellom eller direkte til brannmannskapene.

 

Beredskapsleder Tor Oddvar Torkilsen. Foto: Berit K. Høyland

Vannkanon montert på gjødselvogn. Foto: Berit K. Høyland

Samvirke på ressurser gir en god beredskap, vannkanon på gjødselvogn. Foto: Berit K. Høyland

 

Beredskapsleder, Tor Oddvar Torkildsen, fortale om erfaringene etter massive strømbrudd i vinter, “Sikringsradioen er noe av det tryggeste vi har”. Lokallagsleder Høyland fortalte også om vinterens utfordringer og om kommunens bruk av Sikringsradioen når alt annet lå dødt.

De fremmøtte fikk også demonstrert hvordan det høres ut når sikringsradiobasen blir oppringt fra brannvesenet. Brannvesenet viste fram lokal brannbil og egen skogbrannkonteiner. I konteineren er det slanger, skogbrannsmekkere og overganger mellom brannpumper og gjødselsvogner.

 

Brannvesenet har god nytte av landbrukets gjødselvogner under skogbrann. Foto: Berit K. Høyland

Brannsjef Jon Inge Aasen. Foto: Berit K. Høyland

En viktig og fin dag med fokus på skogbrannberedskap som bidrar til at en er enda mer beredt dersom skogbrannen skulle oppstå!

Har du lest disse?