Krav til forhandlere av radioutstyr!

A gavel and a law book - Norway

Selgere av radioutstyr får igjen informasjonsplikt om frekvensbruk!

Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKom) endrer forskrift i EØS-krav til radioutstyr og registreringsforskriften fra og med 9. august 2018. Det betyr at produsenter, importører og forhandlere av radioutstyr får plikt til å informere kunden om begrensninger i hvordan utstyr kan brukes og hva det kan brukes til.

For mye av radioutstyret som er til salgs i Norge og resten av EØS gjelder det at brukeren må ha en egen tillatelse for å kunne bruke det. Dette gjelder også for Sikringsradioen der det er stilles spesielle krav til hvilke radiotyper frekvenser kan benyttes i, samt at bruker skal registreres i sentralt register. Vi opplever dessverre at Sikringsradio-kanalene og sanke-kanalene benyttes i mye annet VHF-utstyr. En del av dette misbruket skyldes uvitenhet hos bruker som ikke har mottatt informasjon om at en del av kanalene på nyinnkjøpt VHF-radio faktisk ikke er lov å sende på. Vi håper nye krav til forhandlere kan være med på å gi nyttig informasjon i tillegg til at vi kan melde NKom om forhandlere som opptrer useriøst.

Det rettes nå krav om at importør, leverandør og forhandler skal synliggjøre informasjon om frekvensbruk på emballasjen som viser land med bruksbegrensninger. Mer detaljert informasjon om bruksbegrensninger, eller krav om tillatelser for bruk og utfyllende informasjon om hva begrensningene eller kravene består i, skal gis i bruksanvisningen. Det stilles også krav til at importører og forhandlere gir brukerveiledning og informasjon om bruk av frekvenser og nødvendige tillatelser til sine kunder ved markedsføring og salg av radioutstyr.

Nkom melder at de har registrert mange tilfeller der radioutstyr brukes på frekvenser som brukeren ikke har tillatelse til de siste årene. De skriver at eksempler på dette er kommunikasjonsradioer (PMR) som brukes på kanalene til Sikringsradioen som stilles inn på frekvenser som ikke er avsatt for f. eks jaktradio i Norge. De skriver videre at feil bruk av frekvenser, eller at den som bruker utstyret ikke har nødvendige tillatelser, kan få svært alvorlige konsekvenser. Dette viser at NKom har forstått utfordringene for Sikringsradiosambandet ved høy grad av frekvensmisbruk og det er vi veldig fornøyd med. Dette er et skritt i riktig retning!

Les mer om redegjørelsen til NKom om nye krav her: https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nkom-presiserer-import%C3%B8rers-og-forhandleres-informasjonsplikt-ved-salg-av-radioutstyr

Har du lest disse?