KONTAKTTELEFONNUMMER ER VIKTIG!

.alarmtelefon-e1570698533988

 

Nylig viste en hendelse hvor viktig og nyttig registrering av kontakttelefonnummer er. Samtidig som 110 sentralen hadde kontakt med forulykkede via Sikringsradio, ringte de opp kontaktpersoner som var registrert. Dermed fikk de kontakt med kjentmenn som ga viktig informasjon.

Sikringsradio som sendte alarm var uten GPS posisjonering. Selv om forulykkede kunne gjøre rede for skadested, fikk 110 sentralen nyttig informasjon om innfart til området fra kontaktpersoner. Det vil alltid være ekstra sikkerhet både for deg som Sikringsradiobruker og for 110 sentralen å kunne ringe kontaktpersoner for ekstra informasjon.

HAR DU REGISTRERT KONTAKTPERSONER på ditt abonnement i Sikringsradioregisteret? Hvis ikke gjør du det enkelt ved å logge deg inn fra https://register.sikringsradioen.no/(S(ipet5simvtgzyao13vbblfo2))/UI/SR/ADMIN/index3.aspx

Har du lest disse?