LYNNEDSLAG I BASESTASJONER

Lightning thunderstorm flash in the mountains. Concept on topic weather, cataclysms (hurricane, Typhoon, tornado, storm)

Viktig å sjekke basestasjoner!

Sommeren har allerede hatt flere perioder med massive lynnedslag flere steder i landet. Til tross for at lyn kanskje er basestasjonenes største utfordring, har det heldigvis ikke rammet mange av Sikringsradiolagenes baser. Likevel er det noen lokasjoner som har fått seg en smell og det kan virke som om det er en overhyppighet av baser tilknyttet 220V.

I perioder med lyn og torden er det viktig å nøkle basene ved jevne mellomrom. Dersom det ikke oppnås kontakt, ber vi dere kontakte Ole Petter Skjerven på tlf 918 37 950. Han vil kunne bistå i jobben med å få basestasjoner i drift igjen enten de må feilsøkes eller erstattes.

Sikringsradioen har en kollektiv forsikring for teknisk utstyr tilknyttet sambandets infrastruktur. Det er viktig at forsikrings grunnlaget er så riktig som mulig og derfor oppfordres Sikringsradiolag om å melde inn endringer på tilknyttet utstyr.

Da krysser vi fingrene for at resten av sommeren ikke byr på så mye mer lyn og torden!

Fortsatt god sommer!

Har du lest disse?