Skogbrannsesongen banker på døren!

Brannområde 2

Dagens hendelse øst for Hvarnes, nesten på grensen til Sandefjord, bekrefter at årets skogbrannsesong er i anmarsj. Vi oppfordrer derfor sikringsradiobrukere om å lade radioer og ha de liggende klar som en beredskap!

Like etter kl 11:00 i dag observerte en turgåer røyk fra et skogsområde. Han varslet videre til en skogeier, som igjen tok ansvar for å lokalisere brannen sammen med andre skogeiere/sikringsradiobrukere. Brannen var vond å lokalisere på grunn av vind. 

Da brannen ble lokalisert, befant skogeiere seg i et område uten mobildekning. Sikringsradioen ble derfor benyttet for å kontakte 110 sentralen. Sambandet har god dekning i området via basestasjon plassert på Ruketuten. 110 sentralen var allerede varslet, men var fortsatt usikker på brannens helt konkrete lokasjon.

Lite nedbør den siste tiden har ført til at det nå er svært tørt mange steder i naturen

Skogeiere informerte om mest effektiv innfartsvei til brannen og ventet der til brannvesen var på plass. Det må også nevnes at skogeiere var medlemmer i lokal skogbrannreserve og derav også erfaren i forhold til å håndtere skogbrannsituasjoner. 

Situasjonen viser atter en gang hvor viktig det er med kommunikasjonsmuligheter der mobilen kommer til kort, samt hvor effektivt og riktig det er med lokalt beredskapssamvirke. Sikringsradioen bidro i dag til rask handling i en tidlig fase av brannen! 

Vi minner derfor sikringsradiobrukere om å ha radioen oppladet og klar dersom det skulle bli behov for ekstra samband ved eventuell skogbrann!

Skogeiere som er med i lokal skogbrannberedskap bidro under slukkingsarbeidet.

Det foregår fortsatt etterslukking i området som er på ca. 2 mål.

Har du lest disse?