Riktig bruk av PMR-utstyr!

Det er viktig å kjenne til retningslinjer for bruk av ulike frekvenser i ditt PMR-utstyr, her er det mange som slurver. Nkom jobber også for å tilrettelegge best mulig for god bruk av PMR-utstyr!

Les mer

Oppgradering av teknisk utstyr for baser i Suldal!

Atter en gang har super dugnadsinnsats fra engasjerte ildsjeler i Suldal sørget for bedre vilkår for god og stabil drift for sikringsradioen i området. Oppgradering av strømkilder og containerskap som sørger for gode driftsforhold for teknisk utstyr, vil gi et nytt løft for områdets infrastruktur!

Les mer